دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب رییس اداره تولید محتوای مرکز آموزش الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۲۲ | 
AWT IMAGEدکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 9/4/93، دکتر محمد حسین مهدیه را برای مدت دو سال به سمت "رییس اداره تولید محتوای مرکز آموزش الکترونیکی" دانشگاه منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.33824.fa.html
برگشت به اصل مطلب