دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب عضو کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۱۷ | 
AWT IMAGEدکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 11/3/93، دکتر حسن صادقی نائینی (عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی) را برای مدت دو سال به سمت «عضو کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.33413.fa.html
برگشت به اصل مطلب