دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب در دانشکده مهندسی شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۲۹ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 29/2/93، دکتر شاهرخ شاه حسینی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیند دانشکده مهندسی شیمی» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.33214.fa.html
برگشت به اصل مطلب