دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب در دانشکده معماری و شهرسازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۵ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 93/2/14، دکتر حسن صادقی نایینی را برای مدت دو سال، به سمت «معاون آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32973.fa.html
برگشت به اصل مطلب