دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب در مرکز آموزش الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۴ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 14/2/93، دکتر وحید شالچیان(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) را برای مدت دو سال، به سمت «معاون فناوری مرکز آموزش الکترونیکی» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32965.fa.html
برگشت به اصل مطلب