دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
رییس واحد نور دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۸ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 93/2/7 ، دکتر مهدی علائیان(عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) را برای مدت دو سال، به سمت «رییس واحد نور» منصوب کرد..
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32879.fa.html
برگشت به اصل مطلب