دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه در وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱ | 

  دکتر فرهاد گلستانی فرد به سمت «مدیر گروه ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب شد.

  دکتر فرهاد گلستانی فرد(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران)، با حکم مورخ 23/1/93 دکتر احمدی(معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به سمت «مدیر گروه ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب شد.

  روابط عمومی دانشگاه، این انتصاب شایسته را به دکتر گلستانی فرد تبریک می گوید و دوام توفیقات ایشان را آرزومند است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32768.fa.html
برگشت به اصل مطلب