دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر گروه در دانشکده مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۳۱ | 
AWT IMAGEدکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 26/1/93، دکتر محسن سعیدی را برای مدت دو سال، به سمت «مدیر گروه آب دانشکده مهندسی عمران» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32755.fa.html
برگشت به اصل مطلب