دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر امور آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۲۴ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 20/1/93، دکتر حمید بهنام را برای مدت دو سال، به سمت «مدیر امور آموزش» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32690.fa.html
برگشت به اصل مطلب