بایگانی بخش اخبار علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 288 | تعداد کل بازدید های مطالب: 838,717 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان «Routing Plan for Multiple Rail Hazmat Shipments with Optimal Conditional Value-at-Risk (CVaR) and Risk Equity »

برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان «Routing Plan for Multiple Rail Hazmat Shipments with Optimal Conditional Value-at-Risk (CVaR) and Risk Equity »، با حضور دکتر داوود حسینی (Postdoctoral Fellow in Management Science, DeGroote School of Business, McMaster University,Hamilton, ON, Canada)، روز شنبه 29 تیر ماه 98 ساعت12-10 ، سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده صنایع.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ -

سخنرانی علمی تحت عنوان « ارائه رویکردی مبتنی بر مدل مرجع برای بهبود هم راستایی فنآوری اطلاعات و کسب و کار در شبکه‌های همکاری مشتری محور»

برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان « ارائه رویکردی مبتنی بر مدل مرجع برای بهبود هم راستایی فنآوری اطلاعات و کسب و کار در شبکه‌های همکاری مشتری محور » ، با حضور دکتر سمانه باقری (فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند)، روز دوشنبه 10 تیر ماه 98 ساعت 15- 13:30َ ، سالن شهید شهبازی دانشکده صنایع.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ -

ملحق شدن ژورنال IJIEC در لیست Emerging Source

بدینوسیله قرار گرفتن مجله  (International Journal of Industrial Engineering Com​putations (ISSN:1923-2926  به سردبیری آقای دکتر سجادی استاد دانشکده مهندسی صنایع را در لیست مجلات (Web of Science (Emerging Source of Citation Index تبریک گفته و موفقیت روزافزون ایشان را خواستاریم.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری سمینار علمـــی تحت عنوان «سمینار علم داده»

‌ برگزاری سمینار علمـــی تحت عنوان «سمینار علم داده»، توسط دکتر رسول نورالسناء (عضو هیأت علمی دانشکده صنایع و دبیر انجمن کیفیت ایران)، زمان: روز یک‌شنبه 19 خرداد ماه 1398 ساعت 12-10، مکان: مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) .

img_yw_news
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری سمینار علمـــی تحت عنوان «نگاه سیستمی به مهارت‌های کارآفرینانه از منظر کیفیت»

‌ برگزاری سمینار علمـــی تحت عنوان «نگاه سیستمی به مهارت‌های کارآفرینانه از منظر کیفیت»، با حضور مهندس علی غیاث‌آبادی (کارآفرین و مشاور صنایع)، روز شنبه 4 خرداد ماه 1398 ساعت َ12:30-َ11:30، سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «لزوم تحول در رشته مهندسی صنایع»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «لزوم تحول در رشته مهندسی صنایع»، توسط دکتر علیرضا معینی، روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 15-َ13:30، سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی مبتنی بر داده: تصمیم‌گیری در دنیای آینده»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی مبتنی بر داده: تصمیم‌گیری در دنیای آینده»، توسط دکتر میرسامان پیشوایی و مهندس محمد نمک‌شناس، روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 15-َ13:30، سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

گزارش فرصت مطالعاتی

 برگزاری جلسه انتقال تجربه فرصت مطالعاتی توسط مهندس محمد نمک‌شناس، روز  سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه 98 ساعت َ11:45 تا َ12:45، طبقه سوم- کلاس 301 دانشکده مهندسی صنایع

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری پنجاهمین نشست انتقال تجربه با حضور دکتر شفیعا و دکتر جعفری

دفتر فرهنگی دانشکده صنایع برگزار می‌نماید: سلسله نشست‌های انتقال تجربه با حضور دکتر محمدعلی شفیعا و دکتر مصطفی جعفری، زمان دوشنبه 9 اردیبهشت ماه 1398، ساعت 15:30-13:15 مکان: سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع. 

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «ارگونومی و چشم اندازهای آتی به همراه مطالعه موردی»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «ارگونومی و چشم‌اندازهای آتی به همراه مطالعه موردی»، توسط دکتر روزبه قوسی، دکتر حسن صادقی نائینی (عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی) و مهندس علی چگینی، روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 15-َ13:30، سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری چهل و نهمین نشست انتقال تجربه با حضور دکتر سامرند ناسوتی

دفتر فرهنگی دانشکده صنایع برگزار می‌نماید: سلسله نشست‌های انتقال تجربه با حضور دکتر سامرند ناسوتی (مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آتیه اندیشان باران) زمان چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398، ساعت 15:30-13:30 مکان: سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع. 

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

برگزاری چهل و هشتمین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس سیدمجتبی موسوی

دفتر فرهنگی دانشکده صنایع برگزار می‌نماید: سلسله نشست‌های انتقال تجربه با حضور مهندس سیدمجتبی موسوی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره پژواک) زمان چهارشنبه 28 فروردین ماه 1398، ساعت 15:30-13:30 مکان: سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع. 

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «روش‌شناسی توسعه علوم سیستمی با رویکرد پارادایمی»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «روش‌شناسی توسعه علوم سیستمی با رویکرد پارادایمی»، توسط دکتر علیرضا علی‌احمدی با همکاری دکتر حسین محمدی دولت‌آبادی، روز دوشنبه 26 فروردین ماه 1398 ساعت 15-َ13:30، سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «کسب و کار عصبی»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «کسب و کار عصبی»، توسط دکتر علی بنیادی نائینی(عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت)، روز دوشنبه 19 فروردین ماه 1398 ساعت 15-َ13:30، سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

« انتشار ویژه‌نامه شماره 10 نشریه سامانه نو »

نشریه سامانه نو، ویژه‌نامه "صنعت گردشگری" را به چاپ رسانیده است. این ویژه‌نامه که شماره 10 سامانه نو را به خود اختصاص داده است، موضوع صنعت گردشگری را بررسی کرده است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری چهل و هفتمین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس علی پنیریان

دفتر فرهنگی دانشکده صنایع برگزار می‌نماید: سلسله نشست‌های انتقال تجربه با حضور مهندس علی پنیریان (مشاور تجاری‌سازی طرح‌های بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری) زمان چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397، ساعت 15-13 مکان: سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع. 

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «تحلیل شبکه‌های علمی با پکیج Bibliometrix»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «تحلیل شبکه‌های علمی با پکیج Bibliometrix»، توسط دکتر علی بنیادی نائینی(عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت)، روز دوشنبه 20 اسفند ماه 1397 ساعت 15-َ13:30، سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری چهل و ششمین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس محسن حاجیونی

دفتر فرهنگی دانشکده صنایع برگزار می‌نماید: سلسله نشست‌های انتقال تجربه با حضور مهندس محسن حاجیونی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مطالعات مدیریت لیان) زمان چهارشنبه 15 اسفند ماه 1397، ساعت 15-13 مکان: سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع. 

img_yw_news
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «معرفی سیستم‌های فرایچای»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «معرفی سیستم‌های فرانچایز»، توسط دکتر مهدی غضنفری، روز دوشنبه 13 اسفند ماه 1397 ساعت 15-َ13:30، سالن امتحانات طبقه سوم دانشکده صنایع.

img_yw_news
یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری چهل و پنجمین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس حسین صاحبی

دفتر فرهنگی دانشکده صنایع برگزار می‌نماید: سلسله نشست‌های انتقال تجربه با حضور مهندس حسین صاحبی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خط دریا بندر) زمان چهارشنبه 8 اسفند ماه 1397، ساعت 15-13 مکان: سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع. 

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «روند تحقق کسب و کارهای الکترونیکی در کشور»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «روند تحقق کسب و کارهای الکترونیکی در کشور از مفاهیم تا اجرا: همراه با بیان تجربیات و نمونه‌های عملی»، توسط دکتر محمد فتحیان، مهندس محمدمهدی سامع، مهندس کامران وفادار، روز دوشنبه 6 اسفند ماه 1397 ساعت 15-َ13:30، سالن آمفی تئاتر شهید شهبازی دانشکده صنایع.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «حکمرانی اقتصادی»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «حکمرانی اقتصادی»، توسط دکتر مهدی غضنفری، روز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت 15-َ13:30، سالن آمفی تئاتر شهید شهبازی دانشکده صنایع.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «تحول در مدیریت زنجیره های تأمین از طریق داده های کلان»

‌ برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «تحول در مدیریت زنجیره های تأمین از طریق داده های کلان»، با حضور دکتر جلال عشایری، روز دوشنبه 10 دی ماه 1397 ساعت 15-13، سالن ملاصدرا- دانشکده مهندسی برق.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ -

برگزاری چهل و چهارمین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس محمدرضا ترابیان

دفتر فرهنگی دانشکده صنایع برگزار می‌نماید: سلسله نشست‌های انتقال تجربه با حضور مهندس محمدرضا ترابیان (مدیر منابع انسانی شرکت پرشیا خودرو (نمایندگی BMW)) زمان چهارشنبه 28 آذر ماه 1397، ساعت 15-13 مکان: سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع. 

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ -

برگزاری چهل و سومین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس سهیل ابوالحسنی

دفتر فرهنگی دانشکده صنایع برگزار می‌نماید: سلسله نشست‌های انتقال تجربه با حضور مهندس سهیل ابوالحسنی (معاون اسبق مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت) زمان چهارشنبه 21 آذر ماه 1397، ساعت 15-13 مکان: سالن جلسات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع. 

صفحه 1 از 12    
اولین
قبلی
1
...
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb