:: بایگانی بخش اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها: ::
:: کارگاه معماری پایدار با حضور دکتر "ریما فیاض" - ۱۳۹۴/۲/۱۵ -
:: نشست تخصصی شهر،هنر،آب - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ -
:: جستار کیفیت در تجربه های باز آفرینی شهر.سخنران:دکتر بهزدفر - ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ -
:: سخنرانی آقای دکتر خسرو بزرگی - ۱۳۹۳/۹/۸ -