:: بایگانی بخش کنفرانس ها و همایش ها: ::
:: دومین فراخوان کنفرانس ملی زئولیت - ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ -
:: دهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران - ۱۳۹۲/۷/۲۳ -
:: سومین کنفرانس سلول های خورشیدی - ۱۳۹۲/۶/۲۷ -
:: بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران - ۱۳۹۲/۶/۲۷ -
:: همایش ملی شیمی ، مهندسی شیمی و صنعت - ۱۳۹۲/۶/۳ -
:: همایش‌های مورد تایید ستاد نانو 92 - ۱۳۹۲/۳/۱۹ -
:: ششمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست - ۱۳۹۲/۲/۱۶ -
:: پنجمین کنفرانس نانو ساختارها - ۱۳۹۲/۲/۱۱ -
:: شانزدهمین کنگره شیمی ایران - ۱۳۹۲/۱/۱۸ -
:: کنفرانس ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی - ۱۳۹۱/۱۰/۴ -
:: کنفرانس نانو محاسباتی - ۱۳۹۱/۹/۲۶ -
:: کنفرانس مدیریت پسماند نفت - ۱۳۹۱/۹/۲۱ -
:: هشتمین سمینار سالانه الکتروشیمی - ۱۳۹۱/۹/۱۱ -
:: نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران - ۱۳۹۱/۷/۱۷ -
:: کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی - ۱۳۹۱/۶/۲۸ -
:: همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست - ۱۳۹۱/۶/۲۸ -
:: نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران - ۱۳۹۱/۱/۲۹ -
:: پانزدهیمن کنفرانس شیمی فیزیک ایران - ۱۳۹۱/۱/۲۹ -
:: کنفرانس ها و همایش ها - ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ -