:: بایگانی بخش سوابق پژوهشی دکتر فرانک منطقی: ::
:: راهنمایی پایان نامه ها - ۱۳۹۰/۷/۲۶ -
:: مقالات ارایه شده در مجلات - ۱۳۸۸/۱/۱۸ -
:: پایان نامه ها و کارآموزی - ۱۳۸۸/۱/۱۸ -
:: پروژه های پژوهشی - ۱۳۸۸/۱/۱۸ -
:: مقالات ارایه شده در سمینارها - ۱۳۸۸/۱/۱۸ -
:: تالیف و ترجمه کتاب - ۱۳۸۸/۱/۱۸ -
:: افتخارات - ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ -