wrapper

بایگانی بخش اداره تولید محتوا

:: همکاری ها و ارائه خدمات تولید محتوا - ۱۳۹۵/۱۰/۸ -
:: نمونه های تولید محتوا - ۱۳۹۵/۱۰/۸ -
:: آشنایی با اداره تولید محتوا - ۱۳۹۵/۱۰/۸ -
:: کارشناسان اداره تولید محتوا - ۱۳۹۵/۱۰/۵ -

تمامی حقوق برای مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.

تماس با مرکز آموزش الکترونیکی

  • آدرس: ايران، تهران، ميدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران، صندوق پستی: ۳۶۳-۱۶۸۴۵
  • تلفن:  ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱
  • نمابر:  ۷۷۲۴٠۵۹۲-٠۲۱

ورود به LMS - دانشجویان جاری