wrapper

بایگانی بخش امور مالی

:: فرم های امور مالی - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: جدول شهریه مصوب - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: راهنمای پیشخوان خدمت - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: ارتباط با امور مالی - ۱۳۹۵/۹/۳۰ -

تمامی حقوق برای مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.

تماس با مرکز آموزش الکترونیکی

  • آدرس: ايران، تهران، ميدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران، صندوق پستی: ۳۶۳-۱۶۸۴۵
  • تلفن:  ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱
  • نمابر:  ۷۷۲۴٠۵۹۲-٠۲۱

ورود به LMS - دانشجویان جاری