:: بایگانی بخش رویداد دانشجویان خارجی: ::
:: ثبت نام بیمه درمانی - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: تشکیل پرونده دانشجویان جدید - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم ص و جشن سال نو میلادی - ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ -
:: تحویل مدارک بیمه درمانی نوبت دوم - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ -
:: پی گیری مشکلات دانشجویان - ۱۳۹۴/۹/۱۰ -
:: بیمه سلامت - ۱۳۹۴/۹/۱ -
:: آخرین نشست تبیین قیام عاشورا - ۱۳۹۴/۸/۳۰ -
:: شرکت در نشست حماسه عاشورا دانشگاه شهید بهشتی - ۱۳۹۴/۸/۲۴ -
:: مراسم نشست تخصصی حماسه عاشورا - ۱۳۹۴/۸/۹ -
:: دریافت پاسپورت از سازمان امور دانشجویان - ۱۳۹۴/۸/۹ -
:: ارائه آثار با موضوع محرم - ۱۳۹۴/۸/۳ -