:: بایگانی بخش اطلاعیه های آموزشی: ::
:: جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان مصاحیه دکتری معماری کامیپوتر - ۱۳۹۴/۳/۴ -
:: قابل توجه دانشجویانی که هنوز ثبت نام نکرده اند - ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ -
:: مهلت حذف و اضافه دانشجویان ورودی بهمن ماه 91 - ۱۳۹۲/۶/۲۳ -
:: اطلاعیه شماره 4 - ۱۳۹۲/۶/۱۸ -
:: اطلاعیه شماره 3 آموزشی - ۱۳۹۲/۶/۱۷ -
:: اطلاعیه شماره2 آموزشی - ۱۳۹۲/۶/۱۷ -
:: اطلاعیه شماره 1 آموزشی - ۱۳۹۲/۶/۱۷ -