:: بایگانی بخش کنفرانس ها و همایش ها: ::
:: برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت - ۱۳۹۵/۲/۱۵ -
:: برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات - ۱۳۹۵/۱/۱۴ -
:: برگزاری اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ -
:: برگزاری سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: برگزاری دومین کنفرانس بین‏المللی حلقه‏ های کنترل کیفیت - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ -
:: برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - ۱۳۹۴/۹/۱۶ -
:: برگزاری سومین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری - ۱۳۹۴/۹/۱۲ -
:: برگزاری پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش ایران - ۱۳۹۴/۸/۲۳ -
:: برگزاری دومین کنفرانس صنعت پخش ایران - ۱۳۹۴/۶/۳ -
:: برگزاری هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش - ۱۳۹۴/۴/۲۲ -
:: برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری - ۱۳۹۴/۲/۹ -
:: برگزاری اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی - ۱۳۹۴/۱/۲۹ -
:: برگزاری کنفرانس فرصت‏یابی بازار پروژه‏های بین‏المللی - ۱۳۹۴/۱/۲۵ -
:: برگزاری چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی - ۱۳۹۴/۱/۱۷ -
:: برگزاری اولین کنفرانس ایده نوین در علوم مدیریت و اقتصاد - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -
:: برگزاری نخستین همایش جامع مدیریت ایران - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ -
:: برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ -
:: برگزاری نهمین کنفرانس بین‏المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی - ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ -
:: برگزاری هشتمین کنفرانس بین‏المللی تحقیق در عملیات - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: برگزاری ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‏المللی لجستیک و زنجیره تامین - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ -
:: برگزاری کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان نفت، گاز و پتروشیمی - ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -
:: برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مدیریت (چالشها و راهکارها) - ۱۳۹۳/۱۰/۱ -
:: برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مدیران استراتژیک - ۱۳۹۳/۹/۲۴ -
:: برگزاری سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه - ۱۳۹۳/۹/۱۱ -
:: برگزاری کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک‏های مدیریت - ۱۳۹۳/۸/۲۸ -
:: برگزاری اولین همایش علمی- پزوهشی اقتصاد مقاومتی، مبانی و الزامات الگوهای عملی - ۱۳۹۳/۸/۱۸ -
:: برگزاری کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی - ۱۳۹۳/۸/۴ -
:: برگزاری کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک - ۱۳۹۳/۷/۲۷ -
:: برگزاری دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری - ۱۳۹۳/۷/۸ -
:: برگزاری هشتمین همایش ملی بهره وری - ۱۳۹۳/۷/۷ -
:: برگزاری یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع - ۱۳۹۳/۵/۱ -
:: برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه - ۱۳۹۳/۳/۲۷ -
:: برگزاری دوادهمین کنفرانس مدیریت - ۱۳۹۳/۳/۲۵ -
:: برگزاری کنفرانس بین المللی مجازی کارآفرینی با تاکید بر فناوری های نو و بازیافت - ۱۳۹۳/۳/۲۰ -
:: برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ -
:: برگزاری دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: برگزاری دومین همایش ملی کاربرد تکنولوژی های نوین در علوم مهندسی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: برگزاری چهارمین کنفرانس مدیریت اجرایی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -
:: برگزاری دومین کنفـرانس بین‏المللی مهندسی کیفیت - ۱۳۹۲/۴/۱۵ -
:: کنفرانس بین‏المللی مهندسی کیفیت - ۱۳۹۱/۶/۱۲ -