:: بایگانی بخش اخبار و اطلاعیه ها: ::
:: انتصاب دکتر محمد سعیدی مهرآباد بعنوان سردبیر مجله بین‏المللی دانشگاه - ۱۳۹۵/۵/۳۰ -
:: برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان " Key Trend in Big Data Analytics Market " - ۱۳۹۵/۳/۵ -
:: معرفی دکتر سعیدی مهرآباد بعنوان پژوهشگر برتر سال 93 و سرکار خانم شادالوئی بعنوان کارشناس پژوهشی منتخب دانشکده - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: گرامیداشت چهارمین سالگرد درگذشت استاد آریانژاد - ۱۳۹۴/۹/۲ -
:: شرکت دکتر سیدحسینی در کنفرانس - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ -
:: شرکت دکتر نورالسناء در کنفرانس - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ -
:: انتصاب - ۱۳۹۳/۱۲/۶ -
:: چاپ کتاب دکتر سعیدی تحت عنوان « Autonomous Guided Vehicles -Methods and models for Optimal Path Planning » - ۱۳۹۳/۱۲/۲ -
:: دومین سمینار آشنایی با فرصت های پژوهشی و کاربردهای نوین تجارت الکترونیک (E-Commerce) - ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ -
:: دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری - ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -
:: معرفی دکتر نورالسناء بعنوان پژوهشگر برتر سال 92 - ۱۳۹۳/۹/۲۵ -
:: انتصاب دکتر غضنفری بعنوان عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه - ۱۳۹۳/۹/۱۹ -
:: گرامیداشت سومین سالگرد درگذشت استاد آریانژاد - ۱۳۹۳/۹/۲ -
:: ابقاء دکتر علی احمدی در سمت رییس دانشکده مهندسی پیشرفت - ۱۳۹۳/۹/۲ -
:: شرکت دکتر سیدحسینی و دکتر نورالسنــاء در کنفــرانس بین المللـــی "ACADEMY OF BUSINESS RESEARCH CONFERENCE 2014 " - ۱۳۹۳/۷/۷ -
:: انتصاب - ۱۳۹۳/۳/۲۷ -
:: استاد دانشکده مهندسی صنایع بعنوان "مولف برتر" برگزیده شد. - ۱۳۹۳/۳/۲۶ -
:: ابقاء دکتر غضنفری در سمت مدیر قطب بهسا - ۱۳۹۳/۳/۵ -
:: برگزاری دومین سخنرانی علمی دکتر کامران پی نبر از دانشگاه Georgia Tech - ۱۳۹۳/۲/۲۹ -
:: ملحق شدن ژورنــــال Decision Science Letters به نمایه Scopus - ۱۳۹۳/۲/۲۴ -
:: برگزاری سخنرانی علمی با حضور دکتر پی نبر از انستیتو تکنولوژی جورجیا - ۱۳۹۳/۲/۴ -
:: برگزاری سخنرانی علمـی تحت عنوان "آشنـایی با رویکردهای نوین در کنترل کیفیت آماری" - ۱۳۹۲/۱۲/۸ -
:: ارتقاء مرتبه دکتر علی احمدی از دانشیاری به استادی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ -
:: انتصاب - ۱۳۹۲/۱۱/۵ -
:: ارتقاء مرتبه دکتر فتحیان از دانشیاری به استادی - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ -
:: شرکت دکتر سیدحسینی و دکتر نورالسنـــــاء در کنفـــــرانس بین المللـــی " IABD 2013 " - ۱۳۹۲/۶/۲۷ -
:: شرکت دکتر سیدحسینی و دکتر نورالسناء در کنفرانس" 25The ANNUAL CONFERENCE " - ۱۳۹۲/۶/۲۶ -
:: تشویق کتـاب بین­ المللی دکتر رسول نورالسناء - ۱۳۹۲/۶/۲۶ -
:: شرکت دکتر سجادی در کنفرانس"8th international conference on management and behavioural science 2013 " - ۱۳۹۲/۴/۲۸ -
:: برگزاری سومین نشست علمی تخصصی مهندسی صنایع "توانمندی های لازم برای یک سفر پژوهشی فراتر از روش روش تحقیق" - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -
:: دومین نشست علمی تخصصی مهندسی صنایع "جایگاه و ضرورت اندازه شناسی در توسعه کشور" - ۱۳۹۱/۱۰/۳ -
:: کارگاه آموزشی اصول،مفاهیم وکاربردهای مهندسی پایایی درصنعت برگزار شد - ۱۳۹۱/۹/۱۸ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی " اصول، مفاهیم و کاربردهای مهندسی پایایی در صنعت - ۱۳۹۱/۹/۱۱ -
:: شرکت دکتر سیدحسینی و دکتر نورالسناء در کنفرانس بین المللی " Academy Of Business Research Conference " - ۱۳۹۱/۶/۲۷ -
:: انتصاب مدیر قطب علمی"بهینه‏سازی سامانه پیشرفته تولیدی و خدماتی" - ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ -
:: پذیرش قطب علمی - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ -