:: بایگانی بخش اطلاعیه های آموزشی دانشجویان جاری: ::
:: فرمت تایپ سمینار و پایان نامه ویژه دانشجویان پردیس دانشگاهی - ۱۳۹۶/۱/۱۶ -
:: برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - ۱۳۹۵/۲/۲۸ -
:: اطلاعیه مهم در خصوص سمینار دانشجویان ورودی بهمن 92 و مهر 93 مهندسی کامپیوتر - ۱۳۹۵/۲/۷ -
:: قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن و مهر 92 مهندسی کامپیوتر - ۱۳۹۴/۹/۷ -
:: برنامه زمانبندی ارئه سمینار دانشجویان هوش مصنوعی و نرم افزار - ۱۳۹۴/۸/۱۸ -
:: اطلاعیه مهم در خصوص ارائه سمینار دانشجویان نرم افزار و هوش مصنوعی - ۱۳۹۴/۷/۲۷ -
:: برنامه زمانبندی ارائه سمینار هوش مصنوعی ورودی بهمن 92 - ۱۳۹۴/۴/۲۰ -
:: برنامه زمانبندی ارائه سمینار ورودیهای بهمن 92 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی - ۱۳۹۴/۳/۳۱ -
:: زمان امتحان درس میکروپروسسوردکتر علیزاده - ۱۳۹۴/۳/۱۶ -
:: برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی عمران - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: اطلاعیه شماره 2 برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری مواد و متالورژی - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری فیزیک پردیس دانشگاهی - ۱۳۹۴/۲/۲۹ -
:: برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان دانشکده مهندسی کامیپوتر - ۱۳۹۴/۲/۲۸ -
:: اطلاعیه مهم در خصوص ارائه سمینار دانشجویان ورودی 92 دانشکده مهندسی کامیپوتر - ۱۳۹۴/۲/۱۴ -
:: برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان بیومکانیک - ۱۳۹۴/۲/۱۳ -
:: قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 93 دانشکده مهندسی کامپیوتر - ۱۳۹۴/۱/۱۷ -
:: عدم تشکیل کلاس حفاظت پیشرفته آقای دکتر شهرتاش - ۱۳۹۴/۱/۱۷ -
:: برنامه زمانبندی ارائه سمینار گروه ساخت و تولید مهندسی مکانیک - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ -
:: اطلاعیه های مهم ویژه دانشجویان مهندسی کامپیوتر - ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ -
:: قابل توجه دانشجویان بیو مکانیک - ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ -
:: تغییر زمان امتحان مکانیک محیط پیوسته دکتر علیزاده - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -
:: قابل توجه دانشجویان مهندسی برق - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -
:: برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده کامپیوتر - ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -
:: اطلاعیه برنامه امتحانات دانشجویان مهندسی برق - ۱۳۹۳/۱۰/۹ -
:: قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک - ۱۳۹۳/۱۰/۱ -
:: قابل توجه دانشجویان هوش مصنوعی ورودی بهمن 92 - ۱۳۹۳/۹/۱۶ -
:: اطلاعیه برنامه سمینار دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - ۱۳۹۳/۹/۱۱ -
:: قابل توجه دانشجویان مهندسی برق - قدرت ورودی 92 - ۱۳۹۳/۹/۸ -
:: اطلاعیه عدم تشکیل کلاس دکتر آسیایی - ۱۳۹۳/۹/۴ -
:: قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن 91 و مهر 92 دانشکده مهندسی کامپیوتر - ۱۳۹۳/۹/۳ -
:: برنامه ارائه سمینار دانشجویان رشته هوش مصنوعی مورخ 28/8/93 - ۱۳۹۳/۸/۲۷ -
:: برنامه ارائه سمینار دانشجویان شبکه های کامپیوتری - ۱۳۹۳/۸/۲۶ -
:: اطلاعیه مهم در خصوص درس سیستم های قدرت مهندس کاظمی - ۱۳۹۳/۸/۲۶ -
:: قابل توجه دانشجویان بیو الکتریک - ۱۳۹۳/۸/۲۵ -
:: اطلاعیه مهم در خصوص حذف اضطراری - ۱۳۹۳/۸/۲۵ -
:: برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان مهندسی برق - ۱۳۹۳/۸/۲۵ -
:: قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 92 و بهمن 91 دانشکده کامپیوتر - ۱۳۹۳/۸/۲۰ -
:: قابل توجه دانشجویان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ورودی مهر92 - ۱۳۹۳/۸/۱۹ -
:: زمان برگزاری جلسه جبرانی درس تئوری لایه مرزی دکتر مقیمی - ۱۳۹۳/۸/۶ -
:: عدم تشکیل کلاس آمار و احتمال دکتر عمران محمدی - ۱۳۹۳/۸/۶ -
:: قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مشمول سربازی - ۱۳۹۳/۸/۶ -
:: فرمت تنظیم و تدوین طرح پیشنهادی تحقیق - ۱۳۹۳/۸/۵ -
:: قابل توجه دانشجویان ورودی 91 و 92 دانشکده کامپیوتر - ۱۳۹۳/۸/۴ -
:: عدم تشکیل کلاس دکتر فریبرز (دانشکده برق) - ۱۳۹۳/۷/۳۰ -
:: قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق - قدرت - ۱۳۹۳/۷/۳۰ -
:: اطلاعیه مهم در خصوص درس سیستم های قدرت مهندس کاظمی - ۱۳۹۳/۷/۲۷ -
:: قابل توجه دانشجویان دانشکده کامپیوتر ورودی مهر 92 - ۱۳۹۳/۷/۲۷ -
:: قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر - ورودی بهمن 91 - ۱۳۹۳/۷/۲۷ -
:: قابل توجه دانشجویان هوش مصنوعی ورودی 93 - ۱۳۹۳/۷/۱۹ -
:: قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق - ۱۳۹۳/۷/۹ -
صفحه 1 از 4 -    برو به صفحه 1, 2, 3, 4  بعدی