بایگانی بخش اخبار پیشرفت - پنهان

:: آخرین کلاسهای حضوری نیمسال جاری دانشکده های مهندسی صنایع و مهندسی پیشرفت - ۱۳۹۳/۲/۱۷ -
:: زمان برگزاری آخرین کلاسهای حضوری در نیمسال جاری - ۱۳۹۳/۲/۲ -
:: اولین کلاسهای حضوری نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 - ۱۳۹۲/۱۲/۶ -
:: برگزاری کلاسهای حضوری رشته های مدیریت اجرایی و مدیریت تکنولوژی - ۱۳۹۲/۱۰/۲ -
:: عدم تشکیل کلاس حضوری درس روش تحقیق - ۱۳۹۲/۹/۱۹ -
:: کلاس حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد گرایشهای مدیریت اجرایی و مدیریت تکنولوژی - ۱۳۹۲/۹/۱۸ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - ۱۳۹۲/۹/۶ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت اجرایی و مدیریت تکنولوژی - ۱۳۹۲/۸/۲۷ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی و مدیریت اجرایی و مدیریت تکنولوژی - ۱۳۹۲/۷/۱۰ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم و بهره وری و مدیریت اجرایی - ۱۳۹۲/۳/۶ -
:: مهلت ارائه پروپوزال رشته های مدیریت اجرایی و سیستم بهره وری ورودی 90 - ۱۳۹۲/۲/۱۷ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت اجرایی - ۱۳۹۲/۲/۱۶ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - ۱۳۹۲/۲/۱۰ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت اجرایی - ۱۳۹۲/۲/۱۰ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت اجرایی و مدیریت تکنولوژی - ۱۳۹۲/۲/۳ -
:: قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت اجرایی که درس مدیریت طرحهای توسعه را در نیمسال دوم 91-92 اخذ نموده اند - ۱۳۹۲/۲/۱ -
:: برگزاری سمینار و سخنرانی علمی - ۱۳۹۲/۱/۲۸ -
:: معادل سازی دروس رشته های مدیریت اجرایی - سیستم و بهره وری و مدیریت تکنولوژی ورودی بهمن 91 - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ -
:: قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت اجرایی ورودی بهمن ماه 1390 - (آموزش الکترونیکی) - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ -