بایگانی بخش پنهان - پذیرش بهمن 91

:: برنامه و ساعات کلاسهای ورودی های جدید - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: قابل توجه دانشجویان محترم ورودی جدید (ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 92- 1391) - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: اطلاعیه شماره 19 - محل ثبت نام - ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ -
:: اطلاعیه شماره 18 - تذکرات تکمیلی در خصوص مدارک ثبت نام - ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ -
:: اطلاعیه شماره 17 - مدارک لازم جهت ثبت نام - ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ -
:: اطلاعیه شماره 16 - زمانبندی مراجعه قبول شدگان جهت ثبت نام - ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ -
:: اطلاعیه شماره 15- اسامی قبول شدگان نهائی - ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ -
:: اطلاعیه شماره 14 - ۱۳۹۱/۱۱/۴ -
:: اطلاعیه شماره 13 - ۱۳۹۱/۱۱/۱ -
:: فراخوان مصاحبه و انتخاب اولویت دوم برای رشته های مدیریت اجرایی و مدیریت تکنولوژی - ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ -
:: اطلاعیه شماره 11 - ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ -
:: اطلاعیه شماره 10 - ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ -
:: اطلاعیه شماره 9 - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ -
:: اطلاعیه شماره 8 - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ -
:: اطلاعیه شماره 7 - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ -
:: اطلاعیه شماره 6 پذیرش - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ -
:: اطلاعیه شماره 4 پذیرش دانشجو - شرایط عمومی داوطلبین - ۱۳۹۱/۹/۲۹ -
:: اطلاعیه شماره 3 پذیرش دانشجو - مواد آزمون - ۱۳۹۱/۹/۲۷ -
:: اطلاعیه شماره 2 پذیرش دانشجو - زمان آزمون و نحوه ثبت نام - ۱۳۹۱/۹/۲۲ -
:: اطلاعیه شماره 1 - پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد - ۱۳۹۱/۹/۱۳ -