wrapper

بایگانی بخش پنهان

:: پذیرش دانشجو در دوره های آموزش الکترونیکی - ۱۳۹۱/۷/۱۱ -
:: اطلاعیه شماره 17 - اطلاعات مورد نیاز برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که در همایش حضور نداشته اند - ۱۳۹۱/۷/۱۰ -
:: اطلاعیه شماره 16 - ثبت نام متاخرین و ثبت نام شدگان دارای نقص مدارک - ۱۳۹۱/۷/۸ -
:: اطلاعیه شماره 15 - تاریخ پایان ثبت نام قبول شدگان قطعی - ۱۳۹۱/۷/۵ -
:: اطلاعیه شماره 14 - مدارک مورد نیاز برای ثبت نام - ۱۳۹۱/۷/۴ -
:: اطلاعیه شماره 13 - زمانبندی ثبت نام - ۱۳۹۱/۷/۴ -
:: اطلاعیه شماره 12 - زمان و نحوه ثبت نام شدگان بصورت ذخیره - ۱۳۹۱/۷/۳ -
:: اطلاعیه شماره 11 - زمان و نحوه اعلام اسامی قبول شدگان و وظائف آنها - ۱۳۹۱/۷/۲ -
:: اطلاعیه شماره 10 - اطلاعات اجرائی مربوط به برگزاری آزمون و وظائف داوطلبان - ۱۳۹۱/۶/۱۴ -
:: اطلاعیه شماره 9 - تکمیل لیست ثبت نام شدگان - ۱۳۹۱/۶/۱۴ -
:: اطلاعیه شماره 8 - اسامی افراد تایید شده و نحوه برگزاری آزمون - ۱۳۹۱/۶/۱۲ -
:: اطلاعیه شماره 7 - تمدید مهلت ثبت نام - ۱۳۹۱/۵/۳۱ -
:: راهنمای تصویری مراحل ثبت نام - ۱۳۹۱/۵/۲۳ -
:: اطلاعیه شماره 6 - شرایط عمومی و موارد رفع ابهام - ۱۳۹۱/۵/۲۲ -
:: اطلاعیه شماره 5 - شرایط عمومی داوطلبان - ۱۳۹۱/۵/۲۱ -
:: اطلاعیه شماره 4 - نحوه و زمان ثبت نام - ۱۳۹۱/۵/۲۰ -
:: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد (اطلاعیه شماره 2) - ۱۳۹۱/۵/۱۴ -
:: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد(اطلاعیه شماره 1) - ۱۳۹۱/۵/۱۴ -
:: اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد (اطلاعیه شماره 3) - ۱۳۹۱/۵/۱۴ -

تمامی حقوق برای مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.

تماس با مرکز آموزش الکترونیکی

  • آدرس: ايران، تهران، ميدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران، صندوق پستی: ۳۶۳-۱۶۸۴۵
  • تلفن:  ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱
  • نمابر:  ۷۷۲۴٠۵۹۲-٠۲۱

ورود به LMS - دانشجویان جاری