:: بایگانی بخش علمی و پژوهشی: ::
:: کسب رتبه اول تیم بازی‏سازی علم و گیم - ۱۳۹۳/۲/۱۵ -
:: کسب رتبه اول تیم بازی‏سازی علم و گیم - ۱۳۹۳/۲/۱۵ -
:: کسب عنوان مقاله برتر توسط دانش آموخته مرکز آموزش الکترونیکی - ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ -
:: برگزاری آزمون مبانی مهندسی حرفه ای - ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ -
:: امکان استفاده از بانک های اطلاعاتی مقالات - ۱۳۹۲/۹/۲۷ -
:: ارتقاء جناب آقای دکتر سریانی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری - ۱۳۹۲/۹/۲ -
:: بیست و دومین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه - ۱۳۹۲/۸/۴ -
:: ارتقا جناب آقای دکترشریفی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی - ۱۳۹۲/۳/۲۲ -
:: ارتقا جناب آقای دکتر حق جو از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری - ۱۳۹۲/۳/۲۲ -
:: ارتقا جناب آقای دکتر عبدالهی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری - ۱۳۹۲/۳/۲۲ -
:: برگزاری المپیاد علمی دانشجویی غیر متمرکز کشوری - ۱۳۹۲/۲/۱۰ -
:: اعلام نتایج المپیاد علمی - ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ -
:: سخنرانی علمی دکتر فرزام فربیزاستاد دانشگاه ملی سنگاپور - ۱۳۹۱/۱۲/۲ -
:: برگزاری المپیاد علمی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ -
:: انتخاب شایسته دکتر شریفی به عنوان پژوهشگر برتردانشکده - ۱۳۹۱/۹/۲۹ -
:: ارتقا آقای دکتر کنگاوری از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری - ۱۳۹۱/۷/۲۳ -
:: سخنرانی علمی دکتر ناصر مزینی رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر - ۱۳۹۱/۷/۲۲ -
:: وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران حائز رتبه دوم کشوری شد - ۱۳۹۱/۴/۲۴ -
:: چهارمین دوره مسابقات برنامه نویسی acm - ۱۳۹۱/۲/۱۰ -
:: نفرات برگزیده جهت شرکت در هفدهمین المپیاد علمی غیرمتمرکز کشور - ۱۳۹۱/۲/۲ -
:: تغییر زمان برگزاری آزموت المپیاد دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر - ۱۳۹۰/۱۲/۸ -
:: برگزاری المپیاد علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ -
:: فایل powerpoint کارگاه آموزشی آشنایی با نوشتار و ... - ۱۳۹۰/۹/۷ -
:: مسابقات رباتیک دانشجویی - ۱۳۹۰/۹/۶ -
:: کارگاه آشنایی با نوشتار و انتشار یک مقاله علمی - ۱۳۹۰/۸/۲۳ -
:: دومین دوره مسابقات روبوکد امیرکبیر - ۱۳۹۰/۸/۱۵ -
:: همایش مرکز کارآفرینی - ۱۳۹۰/۸/۱ -
:: انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 90 - ۱۳۹۰/۷/۲۵ -
:: ثبت اختراع توسط هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر - ۱۳۹۰/۴/۴ -
:: آمادگی برای مسابقات رباتیک - ۱۳۹۰/۳/۲۲ -
:: دوره بین المللی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات - ۱۳۹۰/۳/۲ -
:: آیین نامه حمایت های تشویقی - ۱۳۹۰/۲/۲۱ -
:: سخنرانی دکتر فرزام فربیزاستاد دانشگاه ملی سنگاپور - ۱۳۹۰/۱/۱۷ -
:: سخنرانی علمی پروفسور Limsoon Wong - ۱۳۹۰/۱/۱۵ -