چند انتصاب در دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1393/9/19 | 
AWT IMAGEدکتر محمد علی برخورداری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران،روز سه شنبه، مورخ 18 آذرماه 93 چند انتصاب را در قالب احکام زیر صادر نمود.

دفعات مشاهده: 6148 بار   |   دفعات چاپ: 1328 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتصاب از سوی رییس دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1393/9/18 | 
AWT IMAGE

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 16/9/93، دکتر جلیل رشیدی نیا (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) را برای مدت دو سال، به سمت«عضو کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه»منصوب کرد .


دفعات مشاهده: 5232 بار   |   دفعات چاپ: 1445 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ابقاء دکتر علی احمدی در سمت رییس دانشکده مهندسی پیشرفت

 | تاریخ ارسال: 1393/9/2 | 
AWT IMAGE
دکتر محمد علی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در حکمی دکتر علیرضا علی احمدی جشفقانی را برای مدت دو سال دیگر در سمت «رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت» این دانشگاه ابقا کرد.

دفعات مشاهده: 4929 بار   |   دفعات چاپ: 1258 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتصابات

 | تاریخ ارسال: 1393/8/7 | 
AWT IMAGE
در احکام جداگانه ای از سوی دکتر برخورداری، رئیس دانشگاه، علم و صنعت ایران انتصابات زیر برای مدت دو سال انجام شد

دفعات مشاهده: 4822 بار   |   دفعات چاپ: 1298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر

انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 
AWT IMAGEدکتر برخورداری (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ 12/7/93، دکتر شهرزاد جوانشیر را برای مدت دو سال به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی» منصوب کرد.

دفعات مشاهده: 4974 بار   |   دفعات چاپ: 1506 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتصاب مدیر گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی

 | تاریخ ارسال: 1393/6/30 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 24/6/93، دکتر رحمان فرنوش را برای مدت دو سال در سمت «مدیر گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی» منصوب کرد.

دفعات مشاهده: 4408 بار   |   دفعات چاپ: 1359 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ابقا مدیر مرکز رشد و فناوری اطلاعات

 | تاریخ ارسال: 1393/6/30 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر امیرحسن کاکایی را برای مدت دو سال دیگر در سمت «مدیر مرکز رشد و فناوری اطلاعات» ابقا کرد.

دفعات مشاهده: 4367 بار   |   دفعات چاپ: 1334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ابقا مدیر گروه تبدیل انرژی(حرارت و سیالات) دانشکده مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: 1393/6/30 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر حمید صفاری نطنزی را برای مدت دو سال دیگر در سمت «مدیر گروه تبدیل انرژی(حرارت و سیالات) دانشکده مهندسی مکانیک» ابقا کرد.

دفعات مشاهده: 4324 بار   |   دفعات چاپ: 1485 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتصاب مدیر گروه هوا-فضا دانشکده مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: 1393/6/30 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور را برای مدت دو سال در سمت «مدیر گروه هوا-فضا دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.

دفعات مشاهده: 4385 بار   |   دفعات چاپ: 1409 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر

ابقا مدیر گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: 1393/6/30 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر منصور علیزاده را برای مدت دو سال دیگر در سمت «مدیر گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک» ابقا کرد.

دفعات مشاهده: 4197 بار   |   دفعات چاپ: 1288 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
  تمامی حقوق برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.