[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

پست الکترونیکی:

meresearch@iust.ac.ir

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
..
برنامه کلاس
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: درخشان ::

  AWT IMAGE

  نام: دکتر شهرام درخشان

  رتبه علمی: استادیار

  تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۲۰۶

 تلفن داخلی: ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ داخلی: ۲۹۹۲

  فاکس: ۷۷۲۴۰۴۸۸

  پست الکترونیکی: shderakhshan AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  دانشگاه های محل تحصیل:

 • دکترا، دانشگاه تهران، ایران
 • فوق لیسانس، دانشگاه تهران، ایران
 • لیسانس، دانشگاه تهران، ایران

  زمینه های تحقیقاتی:

 • CFD
 • طراحی بهینه
 • توربوماشینها
 • انرژی های تجدید پذیر
 •  نانو- میکرو سیالات

  

مقالات  ISI:

 1. Derakhshan S., Ashoori M., Salemi A. 2017. Experimental and Numerical Study of a Vertical Axis Tidal Turbine Performance. Ocean Engineering, 317, 59-67 (Q1, IF: 1.488).
 2. Taherinejad M., Derakhshan S., Yavari A. 2017. Hydrodynamic Analysis of Spiral Wound Reverse Osmosis Membrane Recovery Fraction and Permeate Water Flow Rate. Desalination, 411, 59-68 (Q1, IF: 4.42).
 3. Derakhshan S., Shaker A. 2017. Numerical study of the cross-ventilation of an isolated building with different opening aspect ratios and locations for various wind directions. International Journal of Ventilation,  16 (1), 42-60 (Q2, IF: 0.662).
 4. Derakhshan S., Yazdani A., 2016. Modeling of a refrigerator in disaster vehicle, using solar energy and engine exhaust gases heat. ASME Journal of Energy Resource Technology, 138 (5), 052008-1-10  (Q2, IF: 1.336).
 5. Derakhshan S., Yazdani K. 2016. 3D Analysis of Magnetohydrodynamics (MHD) Micropump Performance Using Numerical Method. Journal of Mechanics, 32(1), 55-62 (Q3, IF: 0.828).
 6. Derakhshan S. Rezaee M., Sarrafha H., 2015. A Molecular Dynamics Study of Description Models for Shear Viscosity in Nanochannels: Mixtures and Effect of Temperature, Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering 19 (3), 206-220 (Q1, IF: 2.39).
 7. Derakhshan S., Adib I., Sarrafha H., 2015. Numerical study of electroosmotic micropump using Lattice Boltzmann method. Computers & Fluids 114, 232-241 (Q1, IF: 1.891).
 8. Derakhshan S., Tavaziani A., Kasaeian N. 2015. Numerical shape optimization of a wind turbine blades using artificial bee colony algorithm. ASME Journal of Energy Resources Technology, 137 (5), 051210-1-12 (Q2, IF: 1.336).
 9. Shamami D. Karimi A. Beigzadeh B, Derakhshan S., Navidbakhsh M. 2014. A Three-Dimensional Finite Element Study to Characterize the Influence of Load Direction on Stress Distribution in Bone Around Dental Implant. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, 4(9), 693-699 (Q2, IF: 1.287).
 10. Derakhshan S., Kasaeian N. 2014. Optimization, Numerical and Experimental Study of a Propeller Pump As Turbine. ASME Journal of Energy Resources Technology, 136, 012005-1-9 (Q2, IF: 1.336).
 11. Derakhshan S., Pourmahdavi M., Abdollahnejad E., Reihani A. and Ojaghi A., 2013. Shape Optimization of a Centrifugal Pump Impeller Using Artificial Bee Colony Algorithm. Computers and Fluids, 39, 2022-2029 (Q1, IF: 1.891).
 12. YANG S., Derakhshan S., KONG F., 2012. Theoretical, Numerical and Experimental Prediction of Pump As Turbine Performance. Renewable Energy, 48, 507-513 (Q1, IF: 3.404).
 13. Nourbakhsh A., Safikhani H., Derakhshan S., 2011. The Comparison of Multi-Objective Particle Swarm Optimization and NSGA II Algorithm: Applications in Centrifugal Pumps. Engineering Optimization, 43(10), 1095-1113 (Q1, IF: 1.38).
 14. Derakhshan S., Mohammadi B., Nourbakhsh A., 2010. The Comparison of Incomplete Sensitivities & Genetic Algorithms Applications in 3D Radial Turbomachinery Blade Optimization. Computers & Fluids, 39, 2022-2029 (Q1, IF: 1.891).
 15. Derakhshan S., Mohammadi B., Nourbakhsh A., 2009. Efficiency Improvement of Centrifugal Reverse Pumps. ASME Journal of Fluids Engineering, 131, 021103:1-9 (Q1, IF: 1.283).
 16. Deakhshan S., Mohammadi B., Nourbakhsh A., 2008. Incomplete Sensitivities for 3D Radial Turbomachinery Blade Optimization. Computers & Fluids, 37, 1354-1363 (Q1, IF: 1.891).
 17. Derakhshan S., Nourbakhsh A., 2008. Theoretical, Numerical and Experimental Investigation of Centrifugal Pumps in Reverse Operation. Experimental Thermal and Fluid Science 32, 1620-1627 (Q1, IF: 2.128).
 18. Derakhshan S., Nourbakhsh A., 2008. Experimental Study of Characteristic Curves of Centrifugal Pumps Working As Turbines in Different Specific Speeds. Experimental Thermal and Fluid Science 32, 800-807 (Q1, IF: 2.128).

مقالات ISC، علمی پژوهشی و سایر:

17. درخشان ش.، یزدانی ع.، 1394. مدلسازی یخچال، با منابع انرژی خورشیدی و انرژی خروجی از اگزوز خودرو، جهت نگهداری محصولات دارویی و واکسن ها در خودرو، مجله مهندسی مکانیک مدرس، 15 (10)، 147-157.

18.  درخشان ش.، پسندیده پور م.، زارع د.، 1393. شبیه سازی عددی و بهبود عملکردی توربین جریان متقاطع، نشریه سد و نیروگاه برقابی، 1(2)، 17-24.

19. درخشان ش.، یزدانی ک.، 1393. تحلیل عددی عملکرد یک میکروپمپ مگنتوهیدرودینامیک. مجله مهندسی مکانیک مدرس، 15 (10)، 147-157.

20.  درخشان ش.، باقری م.، عبداالله نژاد ا. 1393. بررسی عددی و تجربی تاثیر پارامترهای فیزیکی و هندسی بر بازده میکرو توربین آبی پلتون. مجله مهندسی مکانیک مدرس، 14 (2)، 150-158.

21.  درخشان ش.، کسائیان ن.، 1393. طراحی و بهینه سازی توربین محوری برای نیروگاه های آبی کوچک. مجله مهندسی مکانیک تبریز، 43(2)، 31-40.

22. درخشان ش.، عبدالله نژاد ا.، زارع ج.، 1393. مطالعه تجربی برچسب انرژی پمپ گریز از مرکز، نشریه مباحث برگزیده در انرژی، 1(2)، 7-15.

23.  نوربخش ا.، درخشان ش.، 1384. تحلیل رفتار پمپ و ارائه بهترین نقطه کارکرد آن در حالت چرخش به عنوان توربین. نشریه دانشکده فنی، 39 (6)، 765-771.

24. Derakhshan S., Tavaziani A., 2015. Study of Wind Turbine Aerodynamic Performance Using Numerical Methods, Journal of Clean Energy Technology, 3(2), 1-10.

25. Reihani A., Ojaghi A., Derakhshan S., Beigzadeh B. 2014. Shaft Fatigue Life and Efficiency Improvement of a Micro Cross Flow Turbine. Engineering Solid Mechanics, 2, 1-14.

26. Derakhshan S., Mostafavi A., 2011. Optimization of GAMM Francis Turbine Runner. World Academy of Science, Engineering and Technology 59, 717-723.

27. Nourbakhsh A., Derakhshan S., 2005. Prediction of Pump as Turbine's (PAT) best Efficiency Point (BEP) by Theoretical Method. IASME Transaction Journal, V.2, 28-31.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی خارجی:

 1. Derakhshan S., Tavaziani A., Study of Wind Turbine Aerodynamic Performance Using Numerical Methods, ICEED 2014, 27 -28 May, 2014, Sydney, Australia.
 2. Derakhshan S., Pourmahdavi M. Optimal Design of Centrifugal Pumps, 4th International Conference on Computational Methods, 25-28 November, 2012, Gold Coast, Australia.
 3. Derakhshan S., Kasaeian N. Optimal Design of Axial Hydro Turbine for Micro Hydropower Plants. 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, 19-23 August, 2012, Beijing, China.
 4. Derakhshan S., Kasaeian N. Experimental Study on Centrifugal Pumps Energy Labeling in Iran, 19-23 August, 2012, Beijing, China.
 5. Derakhshan S., Mostafavi A. Optimization of GAMM Francis Turbine Runner. ICFM-International Conference on Fluid Mechanics, 14-16 November, 2011, Paris, France.
 6. Mirian R., Raghaghi C., Derakhshan S. Numerical Design of Francis Turbine Runner. 16th International Seminar on Hydropower Plants, 24-26 November, 2010, Vienna, Austria.
 7. Nourbakhsh A., Derakhshan S., Javidpour E., Riasi A. Centrifugal & Axial Pumps Used as Turbines in Small Hydropower Stations. Hidroenergia 2010: International Congress on Small Hydropower, International Conference and Exhibition on Small Hydropower, 16-19 June, 2010, Lausanne, Switzerland.
 8. Nourbakhsh A., Derakhshan S., Bagheri S. Mini and Micro Hydropower Stations for Production Inexpensive Energy. HIDROENERGIA 2008- 05-04, International Conference and Exhibition, "Small Hydropower", 11-13 June, 2008, Bled, Slovenia.
 9. Riasi A., Mirian R., Derakhshan S., "Frequency Analysis of Francis Hydropower Plant Using Characteristics Method with the Aid of Unit Impulse Response", HYDRO 2006 ~ Maximizing the Benefits of Hydropower, 25- 28 September,  2006, Porto Carras, Greece.
 10. Nourbakhsh A., Derakhshan S. Prediction of Pump as Turbine's (PAT) Best Efficiency Point (BEP) by Theoretical Method. WSEAS/IASME International Conference on Fluid Mechanics and Heat and Mass Transfer, August 17-19, 2004, Corfu Island, Greece.
 11. Nourbakhsh A., Derakhshan S. Pump used as Turbine in Small Hydropower Stations”, The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium (CMES1-04), July,14-16, 2004, Cappadocia-Uerup, Turkey.
 12. Shokouhmand H., Derakhshan S. Gas Turbine Cycle with Steam Water Injection Recuperation Cycle (SWIR) and Inter Cooling (IC). The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium (CMES1-04), July, 14-16, 2004, Cappadocia-Uerup, Turkey.

کتاب:

 شهرام درخشان، علیرضا ریاسی، توربینهای آبی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، ۱۳۹۳.

AWT IMAGE

  شهرام درخشان، سعید محمدی، انرژی های تجدیدپذیر، انتشارات آذر، ۱۳۹۲.
AWT IMAGE

  دروس ارایه شده:

 - مکانیک سیالات ۱ (کارشناسی)

 - مکانیک سیالات ۲ (کارشناسی)

 - آزمایشگاه مکانیک سیالات (کارشناسی)

 - مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی (کارشناسی)

 - ماشینهای آبی (کارشناسی)

 - توربو ماشین (کارشناسی)

 - سیستمهای انتقال آب (کارشناسی)

 - پمپ و پمپاژ (کارشناسی ارشد)

 - ماشینهای آبی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 - نیروگاه آبی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

- مبانی دینامیک سیالات محاسباتی (کارشناسی ارشد)
- دینامیک سیالات محاسباتی (کارشناسی ارشد)
- مکانیک سیالات پیشرفته

دفعات مشاهده: 34813 بار   |   دفعات چاپ: 1227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 121 بار   |   0 نظر
::
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 55 queries by YEKTAWEB 4072