[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
مجله بین المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
انجمن علمی معماری و شهرسازی

AWT IMAGE

..
وب سایت قطب علمی
AWT IMAGE
..
آزمایشگاه تحقیقاتی متعامل

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دکتر فیضی ::

مشخصات فردی:

 دکتر محسن فیضی

استاد تمام دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران 
آدرس:  تهران ، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی،
کدپستی: 13114-16846
Email: mfaizi@iust.ac.ir   
Webmail:
http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=7739&sid=27&slc_lang=fa
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=27.8167.10573.en

 

AWT IMAGE

Link to Google-Scholar
 
                    
   

تحصیلات

1380           دکتری معماری (گرایش معماری منظر)، دانشگاه شفیلد، انگلستان
1368           کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1365           کارشناسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1357           دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان دکتر هشترودی، تهران
مسئولیت­های آموزشی
1391- تاکنون       استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
1387- 1391       دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
1368- 1387        استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
 
2014-2015        محقق مدعو، دپارتمان معماری منظر، دانشگاه شفیلد، انگلستان             
                             University of Sheffield, UK
2013- تاکنون      ممتحن مدعو دوره دکتری، دانشکده معماری، دانشگاه شفیلد، انگلستان 
                               University of Sheffield, UK
2012- تاکنون      ممتحن مدعو دوره دکتری، دپارتمان منظر، دانشگاه شفیلد، انگلستان 
                                 University of Sheffield, UK
2014- تاکنون      ممتحن  مدعو دوره دکتری، دانشکده معماری و طراح محیط، دانشگاه مالایا، مالزی 
         University of Malaya, Malaysia
2010-2011        محقق مدعو، دپارتمان معماری منظر، دانشگاه شفیلد، انگلستان             
                             University of Sheffield, UK
2002               استاد مدعو مدرسه معماری AA لندن        
               AA, School of Architectural Association, London, England

 
مسئولیت­های مدیریتی
1396              مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران
1396               عضو هیات رییسه دانشگاه علم و صنعت ایران
1396               عضو گروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش معماری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1393- تاکنون      عضو شورای دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران
1393- تاکنون      عضو کمیته دستگاهی برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، دانشگاه علم و صنعت ایران
1393- تاکنون      مدیر انستیتو وگرایش مهندسی معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1392- تاکنون      مشاور رئیس دانشگاه درامور مرتبط با هیات علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1392- 1395       نماینده رئیس دانشگاه در کمیته امور هیات علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1391- 1393       مدیر گروه معماری و شهرسازی در پردیس شماره دو و آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1391- 1393       مدیر روابط بین الملل دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1385- 1389      رئیس دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1384- 1388       مشاور رئیس دانشگاه در شورای طرح­های عمرانی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1383- 1388       مدیر گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1383- 1384       مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران
1372- 1375       معاون آموزشی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 
1394- تاکنون     عضو هیات ممیزه و رییس کمیسیون تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی
1393- تاکنون     عضو هیات ممیزه مرکزی و رییس کمیسیون تخصصی دانشگاه‌های هنر کشور         
1393- تاکنون    عضو هیات ممیزه مشترک و رییس کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش
1391- تاکنون     عضو کمیته منتخب دانشگاه فنی و حرفه ای، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1391- 1393      عضو هیات ممیزه مرکزی و رییس کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری، هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  1389- 1391      عضو کمیسیون تخصصی معماری، شهرسازی و هنر، هیات ممیزه مشترک دانشگاه­های کاشان و شهرکرد
1388- تاکنون      عضو کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی، هیات ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران
1388- 1393      عضو هیات ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران                                             
1388- 1392      عضو هیأت ممیزه گروه هنر و معماری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 

 
هیات تحریریه نشریات 
1396                سردبیر نشریه پژوهش‌های معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران (علمی پژوهشی و ISC)
1388- تاکنون   سردبیر نشریه بین­المللی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران (علمی پژوهشی و ISC)
 International Journal of Architectural Engineering and urban planning                   
1388- تاکنون    مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران (علمی پژوهشی وISC)
1388- تاکنون    عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی آرمانشهر (علمی پژوهشی و ISC)
1389- تاکنون    عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی پژوهشهای معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران (علمی پژوهشی و ISC)
1385- تاکنون  عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی طرح و نماد، دانشگاه علم و صنعت ایران
1393- تاکنون    عضو هیأت تحریریه نشریه بوم، فصلنامه تخصصی بوم شناسی                            
1393- تاکنون    عضو هیأت تحریریه دو فصل نامه تخصصی پژوهش های منظر شهر
1389- تاکنون  عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی میراث ملی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (علمی مروری، ترویجی)
1385- 1390   عضو هیأت تحریریه نشریه هنر پژوه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
1387- 1388    عضو هیأت تحریریه نشریه علمی ترویجی شارستان
1381- 1382    عضو هیأت تحریریه نشریه علمی ترویجی معماری ایران (ما) شماره 12 و 13
2015- تاکنون    Editorial board: International  journal of  Environmental Sciences & Sustainable Development - ESSD
2015                Reviewer; International Journal of Planning Perspectives, Taylor & Francis (ISI)
2010- 2009    Associate Editors; The International Journal of Design Principles and Practice, Volume 2 & Volume 3
2009- 2008   Associate Editors; The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, Volume 4
افتخارات
1394         استاد نمونه کشوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1393           پژوهشگر برتر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1393          لوح تقدیر برای مقاله برتر در همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار
1393          لوح افتخار برای طرح سر در دانشگاه صنعتی شریف تهران
1392           پژوهشگر برتر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1391           هیات علمی برگزیده دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1390          کسب رتبه اول برای کتاب " تجزیه ‌و تحلیل ده ‌اثر از پنجاه‌ سال معماری معاصر ایران " بخش  مطالعات مکتوب در   نخستین جشنواره هنری ایران 1404
1390         پژوهشگر برتر کشوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1389           پژوهشگر برتر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1388         طرح برتر (دریافت لوح سپاس) در اولین جشنواره ملی معماری سبز، در بخش فضاها و منظر شهری. برای پروژه "رودخانه خشک؛ راهی به بهشت"، سازمان نظام مهندسی و دانشگاه هنر اصفهان
1387          لوح تقدیر برای مقاله برتر درهمایش بین المللی طرح برتر، شهر برتر. شهرداری همدان
1387          طرح برگزیده مسابقه طراحی میدان ولی عصر (عج) آباده، شهرداری آباده
1368          کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مقالات منتشرشده در نشریات بین المللی
Alipour, L., Faizi, M., Moradi, A. M., Akrami, G. “The impact of designers' goals on design-by-analogy”. Design Studies, 51, 1-24. (ISI, JCR, IF: 2.41) 2017
Alipour, L., Faizi, M., Moradi, A. M., Akrami, G. “A review of design fixation: research directions and key factors”. International Journal of Design Creativity and Innovation, 1-14. (ISI) 2017
Faizi, M., Seraj, F. M., Gholipour, M. “Review of the innovative strategies to improve daylight penetration in building”. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8(3S), 1428-1447. (ISI) 2016
Rayatidamavandi, M., Faizi, M., Mozaffar, F., Swank, B. M. (2016). “Assessing Design Principles of Urban Parks in Iran for Promoting Women’s Satisfaction”. International Journal of Humanities and Cultural Studies​, 3(2), 1459-1474. 2016
Mansoori, S., Faizi, M., Mozaffar, F. “Decorative Motifs and Lighting Effects in Promoting Quality Health of Persian Bathhouse”. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 1(2), 65-75. 2016
Mansoori, S., Faizi, M., Mozaffar, F., Sedgh Pour, B. S. “Iranian Traditional Bathhouse: Relationship between mental health and geometric features”. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 1(1), 152-160. 2016
Sadr, M., Taari, F., Faizi, M., Hosseini, S. B. “The Impact of the Use of Green Spaces in Designing Residential Complex Public Spaces to Increment Social Interactions”. Journal of Novel Applied Sciences, 5(2), 39-42 2016
Shafiee, A., Faizi, M., Yazdanfar, C. “The study of the evolution of squares in 3 periods of Safavid, Qajar and Pahlavi with historical–evolutionary and form approach (Isfahan and Tehran styles) case study of Naqshe Jahan square in Isfahan, Ganjalikhan square in Kerman, Sabze Meydan and Toop”. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8(2), 138-162.  (ISI) 2016
Hosseini, S. B., Faizi, M., Norouzian-Maleki, S., Azari, A. K. “Impact evaluation of rural development plans for renovating and retrofitting of rural settlements”. Environmental Earth Sciences, 73(7), 3033-3042. (ISI, JCR, IF:1.56) 2015
Norouzian, S., Bell, S., Hosseini, B., Faizi, M., “Developing and testing a framework for the assessment of neighbourhood liveability in two contrasting countries: Iran and Estonia”. Ecological Indicators, 48, 263-271. (ISI, JCR, IF: 3.89) 2015
Hosseini, S.B., Faizi, M., Norouzian Maleki, S., Karimi Azari, A.R., “Impact Evaluation of Rural Development Plans for Renovating and Retrofitting of Rural Settlements (Case Study: Rural Districts of Tafresh in Iran)”. Environmental Earth Sciences, 73(7): 3033-3042. (ISI, JCR, IF:1.56) 2015
Najafi, E., Faizi, M., Khanmohammadi, A. M., Mehdizade Saradj, F. “Green envelopes classification: the comparative analysis of efficient factors on the thermal and energy performance of green envelopes”. International Journal of architecture and urban planning, 25(2), 100-111. (ISC) 2015
Khakzand, M., Faizi, M., Azari, A. “A trivalent approach to “Shiraz Khoshk River” landscape quality”. Space ontology international Journal, 4 (1), 33-40. (ISC) 2015
Azizi, M., Faizi, M., Ziabakhsh, N. (2015). “A Comparative Recognition of Shams-I-Tabrīzī Ideas and Thoughts and Iranian Architectural Concepts”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5), 461. 2015
Pourhamzeh M., Babaei B., Faizi M., “An evaluation of Bionical Creativity in New Technology of Sustainable Buildings Construction”. Research Journal of Recent Sciences, 4(7): 7-12.    2015
Naghibi, M. S., Faizi, M., Khakzand, M., Fattahi, M. (2015). “Achievement to Physical Characteristics of Security in Residential Neighborhoods”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 201, 265-274. 2015
Sabeti, Sh., Faizi, M., Mehdizade F., Mahdavinia, M. “Assessing the effect of window, its shape and shading devices on the heating and cooling energy consumption (In the region of Mashhad city)”. Current Trends in Technology and Science, An International Journal, 2015, 50-51 2015
Sabeti, Sh., Faizi, M., Mehdizade F., Mahdavinia, M., “The effect of Ivan on the thermal behavior of the main space in semi-arid and hot climate in Iran (Case study: vernacular Houses in Mashhad Town)”. International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) 2015
Keshtkar, E., Faizi, M., “Effect of cultural and poem identity on the architectural design”, The International Journal of Engineering and Science, 4(2): 21-27. 2015
Kamalipour, H , Memarian, Gh., Faizi, M. “Urban Crime and Pattern Conceptions: Departuring from Spatiality”, Open Journal of Social Sciences, 2(06), 441 2014
Kamalipour, H., Faizi, M.,  Memarian,G h., “Safe Place by Design: Urban Crime in Relation to Spatiality and Sociality”. Current Urban Studies, 2 (2), 62-152 2014
Serajian, R., Faizi, M., Hosseini, S.B. , Norouzian Maleki, S., “The Influence of Tilt Angle on Heat Loss and Solar Gain Triple Vacuum Glazing”. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 1(11): 2166-2172. 2014
Kamalipour, K, Memarian,Gh,  Faizi, M., Mousavianm M.F., “Evaluating CPTED Measures in Historical Urban Public Places: A Syntactic Analysis of a Case Study”. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3, 795-805. 2013
Faizi, M., Karimi Azari, A., Norouzian Maleki, S., “Design Guidelines of Residential Environments to Stimulate Children’s Creativity”, Journal of Asian Behavioural Studies, 3, 25-36. 2013
Faizi. M., Shahbazi. M., Heidari. A. “The Effect of Gestalt Conceptual Theory on City Planning, Case study Naghsh-Jahan square in Iran”. International Journal of Advanced Research, 1(7): 675-685. 2013
Moradi, A. M., Faizi, M., Omrani, A., “Natural Environment Of Zayande-Rood And The Safavid Development Of Isfahan”. International Journal of architecture and urban planning, 22(2), 114-118. (ISC) 2012
Faizi, M., Razzaghi Asl, S., “Factors In Choosing Landscape Architecture As A Major In Iran: Student's Viewpoints”. International Journal of architecture and urban planning, 22(1), 1-6. 2012
Daneshpour, S.A., Faizi, M., Hosseini, S, Fallah, M., Berahman, P., “Landscape Design methodology in Form’s origination”. Life Science Journal, 9(4) (ISI, JCR IF:0.7) 2012
Faizi, M., Karimi Azari, A. R., Norouzian Maleki, S., “Design Principles of Residential Spaces to Promote Children’s Creativity”. Procedia Social and Behavioural Sciences, 35: 468-474. 2012
Faizi, M., Hashemnejad, H., Seddigh, M. “Investigating the Social-Cultural Impacts in Redevelopment of the Urban Costal Areas in Mazandaran Province”, Journal of Asian Social Science, 7 (2), 35.   2012
Gorji Mahlabani, G., Faizi , M., Khakzand, M. “Lighting programme and Iranian schools lighting requirements”, International Journal of architecture and urban planning, 21(1),1-6. (ISC) 2011
Faizi, M., Behzadfar, M. , Razzaghi Asl, S. “A Conceptual Framework for Interacting Landscape Architects and Urban Designers: Professionals’ Perspectives”, International Journal of Environmental Research, 5(2): 271-276. (ISI, JCR, IF:0.99) 2011
Faizi, M., Hosseini, S.B. , Norouzian Maleki, S., “Achieving design guidelines of neighbourhood open spaces through user’s characteristics in different times”, Scientific Research and Essays, 6(19): 4000-4008. 2011
Faizi, M., Monam, A. “Evaluation of the Effect of Meteorological and Geographical Parameters on Thermal Discomfort, Journal  of Climate Research”, Climatological Research Institute 2011
Vakilinezhad, R., Mofidi, S. M., Faizi, M., “Intelligent Building Materials and Systems”. International Journal of Technology, Knowledge & Society, 6(5): 119-130. 2010
Behzadfar, M., Faizi, M., Razzaghi asl S., Haji Beiklou B., “A New Collaborative Pattern between Landscape Architects and Urban Designers in Environmental Design”, American Journal of Environmental Sciences, 6(4): 344-349 2010
Hashemnejad, H., Faizi, M., Seddigh, M. “Investigating the Occupants Behaviours and Perceptions”, Journal of Sustainable Development, 3(4) 2010
Faizi, M., Fazel, M. “Environmental Strategies in Iranian Architecture”, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, 5(3): 111-123. 2009
Faizi, M., Khakzand, M., Mahmoudi, A. “Culture as a Value in Urban Landscape Identity”. The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, 5(3): 189-207. 2009
Mozaffar, F., Khakzand, M., Faizi, M., “Conceptual process of design thinking according to contemporary activities”. International Journal of architecture and urban planning, 19 (5), 1-8. (ISC) 2008
Faizi, M., Razzaghi Asl, S., Khakzand, M. “A Proposed Method For Sustainable Qualitative Assessment Of Water In Townscape; Case Of Zirab River”, Energy And Environmental Engineering Series A Series Of Reference Books and Textbooks, 2008 2008
Faizi, M., Bastani, H. “Exchanging Prepared Data in Landscape Design Process A Review of Methods in contemporary Inquires”, Digital Design in Landscape Architecture Anhalt University of Applied Sciences. Germany. 2008.  2008
Faizi, M., Eisazadeh, N. “The Impact of Urban Parks and Green Spaces on Citizens, Health and Quality of Life”. The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, 4(4): 7-24 2008
Faizi, M., Khakzand, M. “The position of concept in landscape design process”. Design principles and practices: An International Journal, 1, 27-38. 2007
Faizi, M. (Book Review) “Persian Garden, Echoes of Paradise” Journal of Garden History, 29, 2, UK. 2002
مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی  
Alipour, L., Faizi, M., “A New Strategy to Reduce Design Fixation: The Middle Sketching Stage”  4th International Conference on Design Creativity (ICDC), Georgia Institute of Technology. USA 2016
Faizi, M. Gholipour, M.  “Review of the day lighting strategies to improve light well in deep plan building and high density city”. International Conference on Research in Science and Technology. Turkey 2016
Azizi, M., Faizi, M. , “Recognition Iranian Gardens Based on Gestalt Psychological Theory (Case Study: Shazdeh Mahan Graden)” Socio-Int 15- 2nd International Conference of Education, Social Sciences and Humanities , Istanbul. Turkey 2015
Mansoori, S., Faizi, M., Mozaffar ,F., Saleh,  “Decorative Motifs and Lighting Effects to Promote Quality Health of Persian Bathhouse” ABRA International Conference on Quality of Life. Turkey 2015
Mansoori, S., Faizi, M., Mozaffar F., Saleh, M, “The Role of Traditional Bathhouse Of Iran In Healing Environment” AicE-Bs2015Barcelona, Spain, 2015 Spain 2015
Faizi, M., Najafi, E., “Building Envelope as an Environmental Apparatus: Integrating Architectural and Natural System”. International Conference on Sustainable Design, Engineering, and Construction (ICSDEC), Texas. USA 2012
Hafezian, J. A., Hitchmough, J. and Faizi, M. “A myth in landscape linking the tangible and the intangible”, 2nd International Conference on Intangible Heritage, Sharing Cultures, Tomar. Portugal 2011
Faizi, M. and Shahbazi, M. “Relationship Between Human Tranquility and the Use of Water in Iranian Cities: Fin Garden in Kashan” Asia/Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies (AicE-Bs), Famagusta, North Cyprus. Turkey 2011
Kazerouni, F., Sheibani, M., Faizi, M. “Cemetery as a cultural Landscape” 47th IFLA (International Federation of Landscape Architects) World Congress, 8-15 China October, 2010 China 2010
Vakilinezhad, R., Mofidi S.M., Faizi, M. “Intelligent building materials and system.” The 4th international conference on technology, knowledge and society. North-eastern university. Boston. USA 2008
Mozaffar, F., Faizi, M., Azemati, H., Bagheri, M. “The meaning of architectural space in Islamic point of view.” International Conference on Islamic Arts & Architecture. India 2008
Faizi, M., Gholipour, M.  “Evolve Patterns, Generate Architecture”, 2nd International Conference on Design Principles and   Practices. University of Miami, Florida. USA 2008
Faizi, M., Khakzand, M. “City, stream, and environmental values.” 45th IFLA World Congress of the International Federation of Landscape Architects. Netherland 2008
Faizi, M., Razzaghi, S. “Evaluation of Urban Design and Landscape Architecture Experiences in New Towns of Iran.” International Conference on Islamic Arts & Architecture. Netherland 2007
Faizi, M., Khakzand, M. “The Position of Concept in Landscape Design Process”, the International Conference on Design Principles and Practices. , Imperial College London University, 4-7. 01. London. UK 2007
Azemati, H.R., Zarghami, E., Faizi, M., Ghaemmaghami, P., Integrating Local Parks & Residential Complex for Pondering it Effects on Social Sustainability “9th ICHH  Conference, India ,Mumbai, Jan26th-28th ,2007.        India 2007
Faizi, M. “People with Disabilities in Urban Parks” 42nd IFLA (International Federation of Landscape Architects) World Congress, 26-29, Edinburgh. UK 2005
Faizi, M. , Hafezian, J. “Towards a Sustainable Environment in a Metropolitan City” 40th World Congress, International Federation of Landscape Architects, May 25-29 Calgary. Canada 2003
Faizi, M., Woolley, H. , Tregenza, P. “Built Environment and Sustainability:  people’s use of urban parks in Tehran” Liveable Environments & Architecture, International Congress Liven arch 4-7 July 2001 Trabzon, Turkey 2001
Faizi, M. “Sustainable City: Urban Parks and People's Needs” 9th Annual Iranian students seminar (Art   and Built Environment) in Europe ISS-2001   5-7 May Manchester, UK. 2001. UK 2001
Faizi, M. “Imagining Paradise in Persian Landscape Architecture” 8th Annual Iranian students seminar (Art and Built Environment) in Europe ISS-2000 20-21- 23 May Manchester. UK 2000
Faizi, M. “The tradition of landscape architecture according to Persian painting (miniature)” 7th Annual Iranian 11students’ seminar (Art and Built Environment) in Europe ISS-1999-21 May Manchester. UK 1999
Woolley, H. , Faizi, M. “The Role of Urban Parks Towards a Sustainable City”, Landscape Architecture Quest to the 21st century 35th IFLA (International Federation of Landscape Architects) World Congress, 8-15, Bali. Indonesia 1998
مقالات منتشرشده در نشریات فارسی
 محسن فیضی، لیلا علیپور، اصغر محمدمرادی «برداشت ساختاری از مصادیق معماری» نشریه علمی پژوهشی نامه معماری و شهرسازی علمی پژوهشی
ISC
پذیرفته شده
محسن فیضی، لیلا علیپور، اصغر محمدمرادی «آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت» نشریه علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران علمی پژوهشی
ISC
پذیرفته شده
مهدی خاک زند، محسن فیضی، شیرین هلالی «ارتقاء فضای گردشگری دریاچه پارک جنگلی تلو» نشریه علمی پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران علمی پژوهشی
ISC
پذیرفته شده
محسن فیضی، محمدرضا بمانیان، علی اسدپور، فریال احمدی «فرآیند مداخله پایدار در مناظر طبیعی با تاکید بر رویکرد بوم شناختی» دو فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست علمی پژوهشی
ISC
پذیرفته شده
محسن فیضی، زهره معینی «بررسی ایده دالان سبز در حوزه طراحی شهری پایدار» نشریه علمی پژوهشی آرمانشهر علمی پژوهشی
ISC
پذیرفته شده
محسن فیضی، اصغر مرادی، مه تیام شهبازی «اولویت بندی و میزان اهمیت مولفه‌های ترجیحات محیطی موثر بر منظر ذهنی شهروندان در پارک های شهری کلان شهر تهران» فصلنامه علوم محیطی علمی پژوهشی
ISC
پذیرفته شده

جواد احمدی، محسن فیضی، معصومه احمدی «بررسی جایگاه و اهمیت دروس پایداری رشتۀ معماری در مقطع کارشناسی» نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، دوره 10 شماره 2، صص 85-98

علمی پژوهشی
ISC
1395

علی اسدپور؛ فرهنگ مظفر؛ محسن فیضی؛ مصطفی بهزادفر «کاربست شاخص‌های ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر رودخانه‌‌های شهری (نمونه موردی رودخانه خشک شیراز)» فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری)، زمستان 1395، صفحه 395-417

علمی پژوهشی
ISC
1395
لیلا علیپور، محسن فیضی، اصغر محمدمرادی، غلامرضا اکرمی «برداشت صحیح از نمونه‌ها در ایده پردازی معماری» نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 21 شماره 3، صفحه 88-79. علمی پژوهشی
ISC
1395
سوده پورصادقی، محسن فیضی، حمیدرضا عظمتی «رده بندی شاخص های استاندارد جهانی در طراحی فضای ویژه درمان بر پایه ویژگی های زیست بوم منطقه ای بررسی موردی: کلان شهر مشهد» نشریه علمی پژوهشی نامه معماری و شهرسازی، دوره 9 شماره 17، صفحه 79-98. علمی پژوهشی
ISC
1395
علی اسدپور، فرهنگ مظفر، محسن فیضی «گونه‌شناسی مدل‌ها و بررسی تطبیقی روش‌های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه‌های شناختی از محیط »، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 12، شماره 33، صفحه 13-22. علمی پژوهشی
ISC
1394
محسن فیضی، مریم اسماعیل دخت «تبارشناسی تحلیلی تکنولوژی های نوین ساخت جهت هویت بخشی به بناهای معماری با رویکرد زمینه گرایی» نشریه مدیریت شهری، دوره 14 شماره 38، صفحه 173-195. علمی پژوهشی
ISC
1394

محسن فیضی، علی اسدپور «رویکردهای فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان» فصلنامه مطالعات شهری،  ش7 ، 1393

علمی پژوهشی
ISC
1393

محسن فیضی؛ علیرضا منعام؛ ندا قاضی‏ زاده «ارزیابی آسایش صوتی کاربران در بوستان‏های شهری» فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 503-514

علمی پژوهشی
ISC
1393

امید تبریزی، سید مصطفی مختاباد امریی، محسن فیضی « اثرات طراحی فضاهای شهری و معماری جمع گرا بر تعاملات و ارتباطات اجتماعی» نشریه مدیریت شهری، دوره 13، شماره 37، صفحه 257-271.

علمی پژوهشی
ISC
1393

محسن فیضی، فرهنگ مظفر، مهرانه رعیتی دماوندی، مریم عظیمی «مقایسه ترجیح و ادراک مردم از پارک های شهری طبیعی - ارگانیک و منظم - هندسی (نمونه موردی: پارک لاله و پارک دانشجو)» نشریه مطالعات شهری، دوره 4، شماره 13، صفحه 5-15.

علمی پژوهشی
ISC
1393
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﻀﯽ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺪی زاده ﺳﺮاج و ﺷﯿﻮا ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺷﺠﻌﯽ «اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آﺳﺎیﺶ ﺣﺮارﺗﯽ» ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ، دوره 4، شماره 15، صفحه 121-131. علمی پژوهشی
ISC
1393
محسن فیضی، علی اسدپور «ادراک و ترجیح شهروندان از منظر ساختمانهای بلند شهری، نمونه مورردی هتل چمران شیراز» دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران، شماره 3، صص 107-121.       علمی پژوهشی
ISC
1392
الهام سوری، سینا رزاقی اصل، محسن فیضی «مفهوم حس زمان و کاربرد آن در طراحی شهری» نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، شماره 13، سال هفتم، صفحات 73-82. علمی پژوهشی
ISC
1392
محسن فیضی «منظر و جایگاه علمی و حرفه ای آن در جهان» فصلنامه منظر، ش 25 علمی ترویجی 1392
محسن فیضی، علی اسدپور «تحلیل منظر کلان تاریخی شیراز بر ‌اساس ترسیم‌های جهانگردان خارجی» نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 10، ش 24، 3-12. علمی پژوهشی
ISC
1392
فرهنگ مظفر، محسن فیضی، علی اسدپور «رویکردهای معاصر در پژوهش های محیطی فضاهای باز شهری» فصلنامه آمایش محیط، دوره 6، شماره 21، 89-110. علمی پژوهشی
ISC
1392
محسن فیضی، علی اسدپور «تحلیل محتوای سایت طراحی به­وسیله عکاسی سریع توسط دانشجویان (قیاس تطبیقی ایران و ترکیه)» فصلنامه آرمان­شهر ش9، 1391 علمی پژوهشی
ISC
1391
حسام کمالی پور، غلامحسین معماریان، محسن فیضی، محمد فرید موسویان «ترکیب شکلی و پیکره‌بندی فضایی در مسکن بومی مقایسه‌ تطبیقی عرصه‌بندی فضای مهمان در خانه‌های سنتی کرمان»  فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 31, شماره 138، صفحات 3-16. علمی پژوهشی
ISC
1391
هاشم هاشم نژاد، محسن فیضی، مرتضی صدیق "تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط cv "، نشریه علمی – پژوهشی محیط شناسی. دوره 37، شماره 57، صفحه 1-8. علمی پژوهشی
ISC
1390
محسن فیضی، علی اسدپور «سنجش کیفیت فضاهای باز عمومی بوسیله نرم افزار» ماهنامه کتاب ماه هنر (خانه کتاب ایران)، شماره 159، 1390 1390
محسن فیضی، مهدی کبودی «صورت و معنی در مکاتب هنری، تبیینی از معماری معاصر ایران» پیام مهندس، 55، 1390. 1390
سینا رزاقی­اصل، مجتبی مهدوی نیا، محسن فیضی، عبدالهادی دانشپور «طراحی شهری عمودی : مفاهیم و الزامات تحقق آن در کلانشهر تهران» نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 7، شماره 13، صفحات 3-12. علمی پژوهشی
ISC
1389
هاشم هاشم­نژاد، محسن فیضی، مرتضی صدیق «معیارهای مؤثر در ارتقاء سطح رضایتمندی کاربران از تفرج­گاه­های ساحلی (نمونه موردی تفرج­گاه سیسنگان)»  نشریه هنرهای زیبا، آبان 1389 علمی پژوهشی
ISC
1389
محسن فیضی، هاشم هاشم­نژاد و مرتضی صدیق «معیارهای موثر بر ارتقاء سطح رضایت مندی کاربران از تفرجگاههای ساحلی؛ نمونه موردی تفرجگاه ساحلی آرام گلو» نشریه علمی پژوهشی علوم محیطی. علمی پژوهشی
ISC
1389
محسن فیضی «منظر شهری، بررسی تطبیقی سه مفهوم در شهر» فصلنامه منظر، ش 9، 1389. علمی-ترویجی 1389
مهدی خاک زند، فرهنگ مظفر، محسن فیضی، مریم عظیمی «قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری» نشریه علمی پژوهشی فناوری و آموزش. تابستان 89 علمی پژوهشی
ISC
1389
محسن فیضی، سینا رزاقی­اصل «وجوه اشتراک و افتراق میان طراحی شهری ومعماری منظر» نشریه طرح و نماد، ش 2، 1389 1389
سینا رزاقی اصل، محسن فیضی، مصطفی بهزادفر «طراحی شهری و معماری منظر: دو حرفه، یک هدف؟» علوم محیطی، دوره 8 شماره 1، صفحه 9-22. علمی پژوهشی
ISC
1389
محسن فیضی، شیوا مجاهد «کمینه گرایی در آثار پیترواکر؛ نمونه موردی مجموعه سونی برلین» نشریه آبادی، ش 66، بهار 1389 1389
محسن فیضی و مهتیام شهبازی «منظر پایدار در محیطهای مسکونی» آبادی، ش 66، بهار 1389 1389
هاشم هاشم­نژاد، محسن فیضی، مرتضی صدیق «طبیعت گرایی در مکتب ذن و تفکر ایرانی-اسلامی با تاکید بر باغ و باغسازی» نشریه علمی ترویجی معماری و فرهنگ، ش 39، بهار 1389 علمی ترویجی 1389
محسن فیضی، محمدعلی طبرسا و امیررضا کریمی‏آذری «ارایه مبانی پایه‏ای گذر از محتوی به کالبد معماری در شهر الکترونیک» نشریه آبادی، ش 68، پاییز 1389 1389
ندا بلانیان، محسن فیضی «اصول آموزش طراحی اقلیمی»  ماهنامه شهر و ساختمان، آذر 1389 1389
محسن فیضی، زهره معینی "چگونه مورفولوژی شکل می گیرد؟"، نشریه علمی ترویجی پیام مهندس، شماره 56، 1389. علمی ترویجی 1389
محسن فیضی، زهره معینی «معماری در فضای همگن، معماری در فضای ناهمگن» نشریه علمی ترویجی پیام مهندس، شماره 56، 1389 علمی ترویجی 1389
سینا رزاقی­اصل، محسن فیضی، مصطفی بهزادفر «پیشنهاد ساز وکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه های مشترک» نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 6، ش 12، صفحات 89-100. علمی پژوهشی
ISC
1388
مهدی خاک­زند، فرهنگ مظفر، محسن فیضی، مریم عظیمی «قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری»  فصلنامه فناوری آموزش، سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 14)، زمستان 1388 علمی پژوهشی 1388
محسن فیضی، سینا رزاقی­اصل «شهرسازی منظر: رویکردی نوین در معماری منظر و طراحی شهری» نشریه باغ نظر، سال پنجم، شماره دهم. 1388 علمی پژوهشی 1388
محسن فیضی، سینا رزاقی­اصل «مروری بر نظریات و گرایشات طراحی منظر حیاط باز مدارس» نشریه آرمانشهر، ش 2، بهار و تابستان 1388 علمی پژوهشی
ISC
1388
محسن فیضی، سینا رزاقی­اصل «آموزش معماری منظر: دانش و مهارت های اساسی» نشریه علمی پژوهشی آموزش مهندسی در ایران، ش 44، زمستان 1388 علمی پژوهشی 1388
محسن فیضی، حمیدرضا عظمتی «رهیافت­های نوین در معماری منظر» نشریه علمی پژوهشی فناوری و آموزش علمی پژوهشی
محسن فیضی، مهدی خاک­زند «بازیابی زبان الگو در معماری منظر» فصلنامه طرح و نماد، بهار 1388 1388
محسن فیضی، سینارزاقی­اصل «گورستانها به مثابه مناظرفرهنگی خاطره انگیز» نشریه علمی ترویجی اندیشه ایرانشهر، ش 13، 1388 علمی ترویجی 1388
محسن فیضی، مرجان بنایی «پوسته­های سبز» معماری ایران (ما)، سال نهم و دهم، شماره 36-37، بهار و تابستان 1388 1388
محسن فیضی، الناز مختاری «پارک فرهنگی برای کودکان» نشریه معماری محوطه، 1388 1388
محسن فیضی، الناز مختاری «محیط­هایی برای کودکان» نشریه معماری محوطه، 1388 1388
محسن فیضی، حمیدرضا عظمتی «مقدمه‌ای بر شناخت رویکردها و ارزشهای معماری منظر» فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 10، شماره 3، صفحه 51-60 علمی پژوهشی
ISC
1387
محسن فیضی، مهدی خاک­زند «فرایند طراحی معماری منظر، از گذشته تا امروز» نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 5، شماره 9، صفحه 65-80. علمی پژوهشی
ISC
1387
محسن فیضی، سینا رزاقی اصل«شهرسازی منظر: رویکردی نوین درمعماری منظر و طراحی شهری» نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 5، شماره 10، صفحه 27-36. علمی پژوهشی
ISC
1387
محسن فیضی، باقر حسینی، سینارزاقی­اصل «بازشناسی روش­ها و شیوه­های طراحی محیطی برای پیشگیری از تخریب­گرایی فضا» علوم محیطی، دوره 6 شماره 3، صفحه 9-19. علمی پژوهشی
ISC
1387
محسن فیضی، مهدی خاک زند «فرایند طراحی معماری منظر، از گذشته تا امروز». فصل نامه باغ نظر. پاییز 87. علمی پژوهشی
ISC
1387
مهدی خاک زند، فرهنگ مظفر، محسن فیضی، مریم عظیمی «قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری». نشریه علمی- پژوهشی فناوری و آموزش. تابستان 89. علمی پژوهشی
ISC
1387
محسن فیضی، نازنین عیسی­زاده «عوامل مهم در طراحی محوطه ایران» نشریه معماری محوطه، 1387 1387
محسن فیضی، نازنین عیسی­زاده "نقش و اهمیت پارک و فضای سبز شهری"، نشریه معماری محوطه، 1387 1387
محسن فیضی، مهدی خاک­زند «معماری منظر پایدار در عمل» نشریه هفت شهر 1387
محسن فیضی، شیوا مجاهد «ارتباط ساختمان با سایت» معماری و فرهنگ، شماره 33، سال دهم. 1387   1387
محسن فیضی، مهدی خاک­زند «ترسیم نمودارها کمکی به فرایند طراحی معماری» نشریه علوم مهندسی، دوره 19 شماره 6،   علمی پژوهشی
ISC
1387
محسن فیضی، سینا رزاقی­اصل «تعامل معماری منظر با طراحی شهری» نشریه هنر پژوه، دانشگاه بین­المللی امام خمینی، 1387 1387
محسن فیضی، محمد باقری و حمیدرضا عظمتی «رویکرد انسانی، محیطی در طراحی معماری منظر»  فصلنامه فنآوری و آموزش 1386 علمی پژوهشی 1386
محسن فیضی، حمیدرضا عظمتی «بررسی رویکردها و ارزشها در محتوای دروس معماری منظر» نشریه بین­المللی علوم مهندسی، دوره 18، شماره 5، ویژه نامه معماری و شهرسازی، صفحه 75- 80. علمی پژوهشی
ISC
1386
محسن فیضی، علیرضا منعام «نقش معماری منظر در ارتقاء کیفیت آموزش، حلقه گمشده در طراحی مدارس ایران» مدرسه نو. 1386 1386
محسن فیضی، مصطفی قلی­پور «طراحی معماری پایدار بر پایه رفتار الگوهای طبیعت» نشریه هنر پژوه. سال سوم. شماره چهار. 1386   1386
محسن فیضی، حمیدرضا عظمتی «بررسی رویکردها و ارزش­ها در محتوای دروس معماری منظر» نشریه بین­المللی علوم مهندسی، 1386 1386
محسن فیضی، مهدی خاک­زند «تفکر طراحی در فرایند طراحی معماری» نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 5، شماره 9،صفحه 65-80. علمی پژوهشی
ISC
1385
حسین باستانی، محسن فیضی، احمد اخلاصی«تجزیه و تحلیل دیجیتال در طراحی و تولید بنا، بررسی رویکرد استفاده از سیستمهای CAD/CAM در معماری» ساخت شهر، شماره 6، بهار 1385 1385
محسن فیضی «نقش پارکهای شهری در یک کلان شهر» فصلنامه علوم محیطی، دوره 4، شماره2، صفحه 29-34. علمی پژوهشی
ISC
1385
محسن فیضی، مهدی خاکزند «تفکر طراحی در فرآیند طراحی معماری» نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 2، شماره 4. علمی پژوهشی
ISC
1384
محسن فیضی «مینی­مالیسم، گرایش هوشمندانه به معماری منظر» فصلنامه معماری ایران، شماره  13- 14، 1383     1383
محسن فیضی، مهدی خاک­زند «روند طراحی و چگونگی بهره گیری از پوشش گیاهی در منظر»  فصل نامه باغ نظر علمی پژوهشی 1383
مقالات در همایش ها و کنفرانس های داخلی
محسن فیضی، لیلا علیپور «آموزش الهام از مصادیق در طراحی معماری منظر» دومین همایش ملی معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی 1395
محسن فیضی، لیلا علیپور «نقش آموزش طراحی معماری در کیفیت بهره گیری از منابع الهام طراحی» پنجمین همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران 1393
محسن فیضی، جواد احمدی «ارزیابی کاربرد مباحث پایداری زیست محیطی در گسترش آموزش  معماری پایدار کشور» پنجمین همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران 1393
محسن فیضی، بهمن بابایی، محسن پورحمزه «بررسی تطبیقی روش های ذخیره سازی غیر فعال انرژی خورشیدی در ساختمان» اولین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران 1393
مسعود شریک زاده، محسن فیضی، مریم کاظمی «بررسی تاثیر میزان سطح پنجره بر انرژی مصرفی سرمایشی وگرمایشی ساختمان در اقلیم شهر تهران» اولین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران 1393
محسن فیضی، بهمن بابایی «بررسی نقش جهات قرارگیری پنجره و انرژی تابشی خورشید بر بار حرارتی ساختمان» اولین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران 1393
شیوا ثابتی، محسن فیضی، فاطمه مهدی زاده، امیر سام ظریف «بررسی تاثیر انواع سامانه‌های ایستا برای افزایش آسایش در شهر مشهد» همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد 1393
شیوا ثابتی، محسن فیضی، فاطمه مهدی زاده «تجزیه و تحلیل معیارهای آسایش شهر مشهد در بنا» همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد 1393
شیوا ثابتی، فاطمه مهدی زاده، محسن فیضی، امیر سام ظریف «روش های ایجاد آسایش حرارتی پوسته بنا در مسکن بومی (اقلیم گرم و خشک)» دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1393
محسن فیضی، محسن پورحمزه «جستاری در روش‌های ذخیره سازی انرژی در سامانه های فعال خورشیدی در بخش مسکن» اولین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران 1393
محسن پورحمزه، محسن فیضی، بهمن بابایی «مقایسه تطبیقی جهت گیری مطلوب گردآورنده های خورشیدی در ساختمان های جنوب و شمال ایران (بررسی دو شهر بوشهر و رشت)» اولین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران 1393
محسن فیضی، جواد احمدی «شیوهای نوین در تعیین دمای آسایش با تکیه بر طراحی اکولوژیکی – نمونه موردی: شهر ارومیه» کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس 1393
محسن فیضی، جواد احمدی «طراحی اقلیمی با معماری همساز با اقلیم با هدف کاهش مصرف انرژی در بناهای مسکونی کشور، نمونه موردی شهر ارومیه» کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، سازمان حفاظت از محیط زیست – موسسه جغرافیا دانشگاه تهران 1393
محسن فیضی، جواد احمدی «بررسی عوامل هویت بخش سیمای شهر از دید کوین لینچ بر اساس مبانی اسلامی– نمونه موردی شهر ری» دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری – دانشگاه جامع علمی کاربردی 1393
محسن فیضی، پیمان پیله چی‌ها، احسان حیدری زاده، مینا حاجیان «بررسی خودرومحوری در میزان امنیت اجتماعی بافت های مسکونی نمونه موردی: خیابان های مسکونی شهر قزوین» اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان 1393
محسن فیضی، جواد احمدی، معصومه احمدی «فرایند طراحی اکولوژیکی، راهی بسوی بهبود طراحی نوین معمار پایدار در کشور» اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد 1393 1393
بیتا قدرتی، محسن فیضی «ساختمان های انرژی صفر، رویکردها، تعاریف و معیارها» همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان.  1392
بیتا قدرتی، محسن فیضی «بررسی و شبیه سازی اصول طراحی ایستا در اقلیم گرم و خشک (شیراز)» دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، اصفهان، سازمان بهره وری انرژی ایران، 1392 1392
محسن فیضی، مریم اسماعیل دخت، علی اسدپور «تأثیر نشانه ها در روند شکلگیری فرم معماری با رویکرد زمینه گرایی نمونه موردی: دو اثر برجسته معماری معاصر ایران» کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا، تبریز 1392
محسن فیضی، بهمن بابایی «بهسازی عملکرد حرارتی ساختمان ها بوسیله بکارگیی بام های سبز گسترده و فشرده» اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار ، مشهد 1392
محسن فیضی، امیررضا کریمی­آذری و مرصاد خیابانی «پیشرفت­های نو در معماری فضاهای کتابخانه­ای در جهان با رویکردی به طراحی نماهای بیرونی کتابخانه­ها» کنفرانس ملی عمران و توسعه، 1390 1390
یلدا شوهانی زاد، محسن فیضی «چگونگی ارتقای جوانب اجتماعی توسعه پایدار در طراحی سکونتگاه های جمعی ایران» همایش منطقه‌ای خانه ایرانی، گنبدکاووس، 1389 1389
محسن فیضی «معماری سبز یک ضرورت نه یک انتخاب» مجموعه مقالات سمینار تخصصی هشتمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، سازمان پارکها و فضای سبز تهران، 1389 1389
محسن فیضی و زهره بلوغی «فلسفه زیبایی شناسی در معماری» همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران. شیراز. 25-26 فروردین 1389 1389
محمود پناهی، محسن فیضی، اصغر محمد مرادی «باغ علی آباد ، باغ منزلگاه هفتم» همایش ملّی حضور هنرهای اسلامی ایرانی در جغرافیای خراسان شمالی، 1389 1389
محسن فیضی، ﻣﻬﺪی
ﻛﺒﻮدی، مجید رستمی «ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی، در راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺘﻮی و ﻛﺎﻟﺒﺪ»  همایش ملی منظر شهری، 1389
1389
یلدا شوهانی، ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﻀﻲ «چگونگی ارتقای جوانب اجتماعی توسعه پایدار در طراحی سکونتگاه های جمعی ایران» همایش منطقه­ای خانه ایرانی، 1389 1389
افروز سهرابیان و محسن فیضی «کشاورزی شهری، گامی موثر به سوی توسعه پایدار شهر» همایش توسعه شهری پایدار، دانشگاه تهران، 1389 1389
محسن فیضی، مهدی خاک­زند «باغ­سازی مکتب شیراز و باغ­های تیموری» همایش معماری شیراز در گردهمایی بین­المللی مکتب شیراز، 1387 1387
محسن فیضی، مهدی خاک­زند، مه تیام شهبازی «بررسی نقش و جایگاه فضای سبز در ارتقاء کیفیت فضائی شهرهای فشرده ایران» دومین همایش بین المللی طرح برتر، شهر برتر. شهرداری همدان، 1387 1387
محسن فیضی و مهدی خاک­زند «ایده در فرایند طراحی معماری منظر» اولین همایش سراسری کانسپت در معماری. 1385 1385

تالیف کتاب

1392   تالیف کتاب «فرم، فضا و نظم در معماری ایرانی» با پیشگفتاری از فرانسیس چینگ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
1389   تالیف کتاب «تجزیه و تحلیل ده اثر از 50 سال معماری معاصر ایران» انتشارات فرهنگ متین

ترجمه کتاب

 
1395   شکل و بافت در معماری منظر. انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران               
Form and Fabric in Landscape Architecture, Catherin Dee, Spon Press, London and New York, 2001
1388    از مفهوم تا فرم در طراحی منظر. انتشارات فرهنگ متین
From concept to form in landscape design. Written by Reid, G.W. 1993. John Wiley and Sons Inc
1389    تئوری منظر. انتشارات فرهنگ متین
Theory in landscape architecture: A reader. Written by Swaffield, S. 2002. University of Pennsylvania press. philadelphia.
1395    عناصر پایه در طراحی معماری منظر. انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 Basic Elements of Landscape Architectural Design, Norman K Booth, Waveland Press, Inc.1990   
فعالیت­های پژوهشی و حرفه­ای
مطالعه، بررسی و تدوین ضوابط و استانداردهای جانمایی و طراحی اردوگاه های دانش آموزی، سازمان توسعه و تجهیز مدارس
مطالعات مفهومی و طراحی مراحل یک و دو باغ ملک و نظارت مقیم و عالیه باغ ملک، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران
باز نگری و طراحی مراحل یک و دو بوستان بانوان و نظارت مقیم و عالیه بوستان بانوان، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران
ارائه خدمات مشاوره در خصوص مطالعات مفهومی شهرک فضایی ایران و طراحی الزامات معماری شهرک فضایی ایران
طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی اردوگاهی سما، دانشگاه آزاد اسلامی
تهیه طرح تدوین ضوابط و معیارهای طراحی محوطه باز مدارس ابتدایی، سازمان توسعه و تجهیز مدارس،
تهیه طرح جامع فضای سبز مجتمع پژوهشی جهاد دانشگاهی
مطالعه، ساماندهی و احیاء سایت جهانی بیستون، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مطالعه، ساماندهی و احیاء مجموعه تاریخی سعدالسلطنه، سازمان نوسازی شهر قزوین
طراحی پیاده روسازی خیابان کارگر (میدان انقلاب تا میدان راه آهن) شهرداری منطقه 11 تهران
طراحی مجتمع تجاری اداری اقامتی عقیق، طرقبه، مشهد
مطالعه و بررسی راهبردی بازار تهران به منظور اعتلای وجوه امنیتی آن، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مطالعه و بررسی ایمن­سازی و توانمندسازی اجتماعی بافت­های تاریخی (توسعه ی مراکز تاریخی شهرهای کشور با حفظ مولفه­های اصلی این مرکز با توجه به نیازهای امروزی شهرها)
مطالعه و بررسی حفظ، احیا و معاصر سازی فضاها و مراکز تاریخی – فرهنگی شهرها (برداشت، مستندسازی، تحلیل و ارایه راهکارها و ضوابط برای شهرهای ایران)
طراحی پارک شهری شهر جدید اندیشه، وزارت مسکن و شهرسازی
همکاری در گروه ساماندهی و احیاء باغ شازده­های ماهان کرمان
همکاری در گروه ساماندهی محور فرهنگی شهر کرمان
همکاری در گروه بررسی مجدد طرح بهسازی بافت قدیم یزد
مجری طرح بیمارستان جرجانی تهران، بنیاد جانبازان
طراحی مجموعه مسکونی برای مهاجرین جنگ تحمیلی، دفتر فنی بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی
طراحی و نظارت مجموعه مسکونی 120 واحدی  شهر جدید پردیس
طراحی و نظارت مجموعه مسکونی 100 واحدی  شهر جدید اندیشه
طراحی و نظارت واحدهای مسکونی در تهران
طراحی شهرک صنوف قم، استانداری تهران
طراحی شهر صنعتی بیجار، استانداری کردستان
طراحی شهر صنعتی  قروه، استانداری کردستان
ناظر طرح مطالعات ساماندهی رودخانه­های شهری، وزارت مسکن و شهرسازی
ناظر طرح مطالعات ساماندهی پارک ها و فضای سبز شهر تهران، مرکز تحقیقات و برنامه ریزی شهر تهران
داوری پروژه­های مختلف معماری ،شهرسازی و معماری منظر

مسئولیت در مجامع تخصصی

1396 عضو کمیته علمی ششمین همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران
1395- تاکنون     عضو هیات داوران طراحی مدرسه ایرانی، سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس
1394 عضو کمیته علمی همایش ملی معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
عضو کمیته علمی همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
1392- تاکنون عضو هیات مدیره و هیات موسس انجمن علمی معماری منظر ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1392-1393       عضو کمیته علمی پنجمین همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران
1392 عضو کمیسیون فنی طرح های پهنه‌های لبه آب، جزیره کیش، منطقه آزاد کیش 
1391- تاکنون       عضو پیوسته هسته اصلی قطب علمی معماری اسلامی
عضو کارگروه معماری و شهرسازی شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی
عضو کمیته تخصصی تدوین مقررات معماری اسلامی ایرانی، مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی
عضو کمیسیون فنی، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، شهرداری تهران
عضو هیات داوران و هیات راهبردی طراحی پروژه ستاره اطلس پارس، بزرگراه شهید حقانی تهران و برجهای مسکونی نمک آبرود چالوس
1391 عضو هیات داوران سی امین دوره کتاب سال
عضو کمیته تخصصی معماری و هنر، چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی
عضو کمیته علمی و هیأت داوران مسابقه طراحی یادمان شهدای دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی معماری وشهر پایدار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و سازمان زیباسازی تهران
عضو شورای راهبردی برنامه ریزی درسی هنر و معماری دانشگاه شهید رجایی
1390- تاکنون     نماینده دانشگاه در امور مربوط به تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه و مرکز تحقیقات و برنامه ریزی شهر تهران
1390 عضو کمیته علمی همایش بین­المللی زندگی پیاده در شهر
1389-1390       عضو کمیته علمی چهارمین همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران
1388- تاکنون     عضو هیات موسس انجمن معماری سبز ایران
عضو کمیته علمی معماری مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی
عضو کمیته تخصصی آزمون­های ورود به حرفه مهندسی معماری، وزارت راه و شهرسازی ایران
عضو کمیته تخصصی تعیین صلاحیت مهندسان پیشکسوت در رشته معماری، وزارت راه و شهرسازی ایران
عضو کمیته داوری شورای انتخاب چهارمین جشنواره ملی علمی کاربردی
1388-1389       عضو هیات امنای مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی ایران
1388 عضو هیأت علمی همایش معماری پایدار با رویکرد به اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان
عضو هیات داوران دوازدهمین دوره جایزه کتاب فصل
عضو کمیته علمی انتخاب مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی
رییس و عضو هیأت علمی کنفرانس فناوری های بومی، دانشگاه علم و صنعت ایران
1387- تاکنون      عضو هیات موسس انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عضو حلقه علمی کرسی معماری و شهرسازی هیات حمایت از کرسی­های نظریه­پردازی
عضو و مشاور علمی ستاد توسعه عمودی فضای سبز و باغ­بام­های شهر تهران، سازمان پارک­ها و فضای سبز تهران
1387- 1393        رییس هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1387-1389 عضو شورای سیاستگذاری جایزه میرمیران
1387 عضو کمیته علمی همایش بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری شیراز  
1386- تاکنون     عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران
1386 عضو هیأت علمی دومین همایش ملی فضای سبز
1385-1386 عضو هیأت علمی اولین همایش اماکن مقدس، معماری معاصر توسعه حریم حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1385 عضو کمیته تخصصی معماری و هنر، هشتمین جشنواره جوان خوارزمی
عضو کمیته تخصصی معماری و هنر، هشتمین جشنواره خوارزمی
عضو کمیته تخصصی تجهیز مدارس، بهینه سازی فضای باز مدارس
1384- تاکنون     عضو کمیته علمی تخصصی معماری و شهرسازی، دانشگاه جامع علمی کاربردی
1371- 1375     معاون فنی و عضو هیات مدیره شهر جدید اندیشه، شرکت عمران شهرهای جدید، وزارت مسکن و شهرسازی
1366- تاکنون   عضو نظام مهندسی معماران تهران، ایران
1363- 1365      کارشناس دفتر فنی بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی، وزارت کشور
1360- 1363      رییس مجتمع آموزشی شهید محمد منتظری منطقه 6 تهران، وزارت آموزش و پرورش
2013-2014     عضو کمیته علمی
2nd International Conference on Adaptation and Movement in architecture & International Conference on  Innovation in Design and Fabrication,  25 to 26 July, 2014, in Toronto, Canada
2014- تاکنون    عضو گالری هنر                                                                                 Hallam Art Group, Sheffield, UK                              
2010- تاکنون    عضو آکادمی هنر                                                                             Royal Academy of Arts, London, UK
2003- تاکنون     عضو فدراسیون بین­المللی معماران منظر  IFLA                      Internatinal Federation of Landscape Architets
2001- 1999      مدیر گروه هنر و معماری هفتمین، هشتمین و نهمین سمینار دانشجویان ایرانی در اروپا
 
نمایشگاه­ها
2014       27th Great Art Show, Sheffield, England, UK
2012       25th Great Art Show, Sheffield, England, UK
2011       24th Great Art Show, Sheffield, England, UK
2003       Wild about Art, England, UK
2002       15th Great Art Show, Sheffield, England, UK
2001       14th Great Art Show, Sheffield, England, UK
راهنمایی پژوهشگران دکتری
1387 حمیدرضا عظمتی اصول طراحی پارک­های شهری مبتنی بر ارتقاء خلاقیت کودکان
1388 مهدی خاکزند یک زبان الگوی طراحی معماری منظر
1389 مرتضی صدیق تدوین معیارهای طراحی سایت­های تفرجی ساحلی در جهت ارتقاء استفاده­پذیری
1390 سینا رزاقی­اصل ارتقاء فهم متقابل میان معماران منظر و طراحان شهری در طراحی محیط شهری
1390 علیرضا منعام تاثیر طراحی منظر بر آسایش کاربران در پارک­های شهری
1392 سعید نوروزیان­ملکی معیارهای معمارانه ارتقاء سرزندگی و نشاط مناطق مسکونی
1393 امیررضا کریمی­آذری اصول طراحی فضاهای مسکونی با رویکرد ارتقای خلاقیت کودکان
1393 مه تیام شهبازی تبیین روابط ادراکی احساسی شهروندان در راستای ارتقای منظر ذهنی پارکهای شهری
1393 علی اسدپور تصویر پذیری رودخانه به مثابه لبه شهری، نمونه موردی رودخانه خشک شیراز
1395 مظفر عباس زاده نقش ارزش های میراث معماری در حفاظت و مرمت
1395 مهرانه رعیتی اصول طراحانه زمین بازی پارک های شهری از منظر سرزندگی کودک
1396 لیلا علی پور برداشت صحیح از پیشینه های معماری
 
 
دفعات مشاهده: 25692 بار   |   دفعات چاپ: 4195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 159 بار   |   0 نظر
>