[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
مجله بین المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
اولین کنفرانس منظر راههای شهری

AWT IMAGE

..
انجمن علمی معماری و شهرسازی

AWT IMAGE

..
وب سایت قطب علمی
AWT IMAGE
..
آزمایشگاه تحقیقاتی متعامل

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دکتر مهدیزاده ::

مشخصات فردی

نام خانوادگی: مهدیزاده سراج

نام: فاطمه

مرتبه علمی : دانشیار

گروه : معماری - مرمت

تلفن داخلی: 3249

پست الکترونیک: mehdizadeh@iust.ac.ir

AWT IMAGE

سوابق آموزشی

الف)تحصیلات دانشگاهی:

دکترای "معماری (مرمت و نگهداری)"، رشته تحصیلی معماری،محل تحصیل انگلستان، تاریخ اخذ: 1384

 

فوق لیسانس "مهندسی معماری" ، رشته تحصیلی معماری و شهرسازی، محل تحصیل دانشگاهتهران، تاریخ اخذ: 1372

 

دوره های آموزشی گذرانده :متعدد تعداد : 9، نمونه : دوره ی تخصصی "مدیریتبرنامه ریزی بحران در محوطه های میراث فرهنگی جهانی در مناطق زلزله خیز" در دانشگاهریتسومیکان - کیوتو - ژاپن

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی:

 

1 ـ معماری پایدار بومی و سنّتی از نقطه نظر: تاریخی، ویژگیهای معماری، اقلیمی، سازه ای و فنّی

 

2ـ مطالعه و مرمّت و مقاوم سازی لرزه ای ابنیه و بافتهایتاریخی، مبانی نظری و تکنولوژی مرمّت

 

3ـ مدیریت بحران در بناها و بافتهای میراث فرهنگی

 

بـ اشتغال

هیئت علمی میهمان دردانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شفیلد، انگلستان، در دورۀ فرصت مطالعاتی، از مهر1393 تا مهر 1394

 

عضو هیات علمی، دانشکدهمعماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1377 تا مهر 1393

 

عضو هیات علمی، دانشکده مرمت ابنیه و بافتها در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، از1375-1377

 

عضو هیئت علمیدانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی، از 1374- 1375

 

محقق و طراح ومدرس در دفتر فنی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران؛ وتدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی از 1369-1374

 

جـ سوابق تدریس دانشگاهی

 

سمینار بررسی تجارب مرمتابنیه و بافتهای شهری، دورۀ کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه علم و صنعت ایران

 

برگزاری دوره آموزشی مدرسهتابستانی معماری برای دودانشجو از کشورهای صربستان و بوسنی هرزگوین (مرداد و شهریور 1393)

 

آشنایی با روشهایآزمایشگاهی مرمت، دورۀ کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاهعلم و صنعت ایران

 

مدیریت بحران و بازسازی پساز حوادث، دورۀ کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران

 

آشنایی با مرمت ابنیۀتاریخی، دورۀ کارشناسی گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعتایران

 

آسیب شناسی ابنیه و بافتهایتاریخی، کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعتایران و دورۀ کارشناسی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تهران

 

فن شناسی مرمت، دانشکدهمعماری و شهرسازی، گروه مرمت، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

شناخت سازه های سنتی،دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مرمت، دانشگاه علم و صنعت ایران و مرکز آموزش عالیمیراث فرهنگی تهران

 

مقدمات طراحی معماری یک،دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

روش تحقیق، دانشکده معماریو شهرسازی، گروه مرمت و معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

روش تحقیق پیشرفته در دورههای دکترا، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده مرمتدانشگاه هنر اصفهان

 

زبان تخصصی، دانشکده معماریو شهرسازی، گروه مرمت و گروه معماری در گرایش های مسکن، فرهنگی- آموزشی و بهداشتی-درمانی، پایداری و مهندسی بیمارستان دانشگاه علم و صنعت ایران

 

طرح معماری سه، دانشکدهمعماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

ترسیم فنی یا هندسهکاربردی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

طرح معماری یک، دانشکدهمرمت ابنیه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بینالمللی امام خمینی

 

دروس ترکیب یک و دو و سهدانشکده مرمت ابنیه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و دانشکده معماری و شهرسازیدانشگاه بین المللی امام خمینی

 

دروس روستا یک و دو دانشکدهمعماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

راهنمایی پایان نامه ها

 

لیست راهنمایی رساله های دکتری

ردیف

گروه آموزشی

نام دانشجو

عنوان رساله

تاریخ دفاع نهایی

اسامی همکاران

5

معماری

سید مهدی مداحی

خوانش و فهم پیوند کالبد خانه و شیوه زندگی در معماری بومی (نمونه موردی: سکونتگاههای بومی جنوب خراسان – شهر بشرویه)

4 مهر ماه 1394 (آغاز: مهر 1390)

غلامحسین معماریان، فاطمه مهدیزاده

4

مرمت

ریحانه سجاد

ارتقای ادراک زیباشناسی و حس هویت مؤثر در ارتقای حس تعلق و احیای بافت­های تاریخی

ماه 1393 (آغاز: مهر 1388)

فرهنگ مظفر،

فاطمه مهدیزاده

3

معماری

هانیه صنایعیان

تأثیر فرم فضای نیمه باز بر میزان مصرف انرژی، دسترسی به نور خورشید و تهویه ساختمان

)نمونه موردی: بنا های مسکونی متداول شهر تهران(

5 بهمن ماه 1393(آغاز: مهر 1388)

فاطمه مهدیزاده،

مجید مفیدی

2

معماری

رزا وکیلی نژاد

تاثیر ترکیبی ویژگیهای کالبدی پوسته بنا و الگوهای تهویه بر میزان مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی (نمونه موردی ساختمانهای تهویه یکطرفه در اقلیم گرم و خشک شیراز)

12 تیر ماه 1392 (آغاز: مهر 1387)

مجید مفیدی،

فاطمه مهدیزاده

1

مرمت

نیما ولی بیگ

رابطه بین هندسه نظری – عملی و پایداری تاق­های آهنگ آجری ایرانی

شهریور ماه 1391 (آغاز: مهر 1387)

فرهاد تهرانی،

فاطمه مهدیزاده

 


 


 


 


 


 


 


معماری

الهام موسویان

توسعه ابزار پشتیبان طراحی تعاملی جهت تولید مدل بهینه توپولوژیک سازه ای- معماری برای سازه های بنایی

در حال انجام

ورودی مهر 89

هاشم هاشم نژاد،

فاطمه مهدیزاده

 


معماری

پورمند قربانی سی سخت

اصول راهبردی و کاربردی در سازماندهی فضای خانه مبتنی بر نیازهای چهارگانه انسان

در حال انجام

ورودی مهر 89

عبدالحمید نقره کار، فاطمه مهدیزاده

 


معماری

حجت الله عبدی اردکانی

مرمت و حفاظت معماری در ایران

در حال انجام

ورودی مهر 90

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

 


مرمت

محسن کشاورز

ارائه الگوی برنامه درسی آموزش مرمت معماری
مطابق با نیازهای حوزه عمل در مرمت بناهای تاریخی ایران

در حال انجام

ورودی مهر 90

جبل عاملی

فاطمه مهدیزاده

 


مرمت

محمد منگلی

تطابق اقلیمی ویژگیهای کالبدی مسکن در معماری روستایی دستکند

در حال انجام

ورودی بهمن 90

رضا ابویی

فاطمه مهدیزاده

 


معماری

آزاده نوری فرد

ارائه مدلی جهت تعیین مشخصات دیوارهای غیرسازهای در

طراحی معماری به منظور ارتقای عملکرد لرزهای ساختمان

در حال انجام

ورودی مهر 91

محسن وفامهر،

فاطمه مهدیزاده

 


معماری

یاور رستم زاده

تبیین مدل بازسازی مسکن بعد از زلزله با رویکرد مشارکت مردمی و توسعۀ تدریجی

در حال انجام

ورودی مهر 91

باقر حسینی،

فاطمه مهدیزاده

 


معماری

رضا سلطانی

مکان یابی فضاهای حائل در پلان طبقات دانشگاه­های مناطق گرم و خشک بر مبنای ویژگی­های کاربر متحرک در جهت افزایش آسایش حرارتی

در حال انجام

ورودی بهمن 91

فاطمه مهدیزاده

 


معماری

مصطفی قلی پور

طراحی مدل تصمیم یابی، جهت انتخاب سیستم مناسب ارتقاء نور روز در ساختمان های اداری

در حال انجام ورودی مهر 92

محسن فیضی،

فاطمه مهدیزاده

 


 


 


 


 


 


 

لیست راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

ردیف

گروه آموزشی

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع نهایی

اسامی همکاران

41

معماری

عطیه ولیخانلو

طراحی خوابگاه دختران دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در جهت ارتقاء کیفیت سکونتگاههای دانشجویی با رویکرد روانشناسی محیطی

19 شهریور 1394

فاطمه مهدیزاده

40

معماری

محمد مهدی دانش

طراحی مجتمع اداری با بهره گیری از تکنولوژی نمای دوپوسته، در اقلیم گرم و خشک - شهرتهران

12 آذر ماه 1393

عباس یزدانفر

فاطمه مهدیزاده

39

مرمت

سیامک سهرابی

طرح مرمت و احیاء خانه ملک الشعرای بهار با محوریت تجلی معماری نوگرایی در ایران

آبان ماه 1393

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

38

مرمت

غلامرضا جاپلقی

احیاء کاروانسرا و طراحی مرکز فرهنگی – گردشگری حاج کمال؛ با تاکید بر ورود عوامل مدرن به زمینه های تاریخی

آبان ماه 1393

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

37

معماری

شیوا ثابتی

کاهش مصرف انرژی حرارتی با توجه ویژه به پوسته بیرونی بناهای مسکونی در شهر مشهد با بهره گیری از تجارب مسکن بومی منطقه

مهر ماه 1393

محسن فیضی،

فاطمه مهدیزاده

36

مرمت

آمنه محمودی فر

مرمت و احیای خانه تاریخی داروغه

31 شهریور 1393

فاطمه مهدیزاده

35

معماری

زینب دامیار

طراحی پژوهشکده معماری ایران ، تداوم و تحول در معماری ایران

29 شهریور 1393

فاطمه مهدیزاده

34

مرمت

سید مهدی بهی

احیاء بافت تاریخی کاشان از طریق توانمنذ سازی مسیرهای با قابلیت گردشگری پیاده محور )محله کوشک صفی(

4 خرداد 1393

فاطمه مهدیزاده

33

معماری

معصومه محرابی

طراحی میان افزا در بافت تاریخی (نمونه موردی: محله عودلاجان تهران، محدوده امامزاده یحیی)

21 بهمن 1392

عباس یزدانفر،

فاطمه مهدیزاده

32

مرمت

محمد ابراهیم همتی

ارزیابی لرزه ای برج تاریخی رادکان

30 دی 1392

فاطمه مهدیزاده

31

مرمت

طیبه علیمی

مرمت و احیاء کاروانسرای بازرگان لار و روابط حاکم بر میادین تاریخی، کاروانسرا و بازار

(نمونه موردی میدان و بازار قیصریه لار و کاروانسرای بازرگان)

2 آذر 1392

فاطمه مهدیزاده

30

مرمت

ناهید انفاسی

طرح مرمت و احیای خانه فیروزکوهی تهران

31 شهریور 1392

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

29

مرمت

بهزاد محمدی وند

طرح حفاظت، توانبخشی و بازآفرینی مجموعه شهری صاحب الامر تبریز

30 دی 1391

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

28

مرمت

جلیل جعفرنیا

مطالعه، مرمت، ساماندهی و احیای دژ تاریخی قلعه رودخان واقع در شهرستان فومن، استان گیلان

26 دی 1391

فاطمه مهدیزاده

27

مرمت

محسن جباری

احیاء و باززنده سازی میدان پست قدیم بیرجند با رویکرد محله محوری

20 دی 1391

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

26

مرمت

زهرا ثروتی

طرح ساماندهی و احیاء بافت پیرامون نارین قلعه شهر تاریخی نائین

28 آذر 1391

فاطمه مهدیزاده

25

مرمت

محبوبه راستین پور

برداشت، مرمت و احیای خانۀ سرهنگ نصیرآبادی به منزلۀ قرارگاه توریسم کویری

13 اردیبهشت 1391

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

24

مرمت

نعیمۀ خوانساری

طراحی و ساماندهی بقعۀ سید حمزه و گذر سرخاب به عنوان یک قطب مجهز توریستی، فرهنگی؛ با رویکرد شهر موزه

29 بهمن 1390

فاطمه مهدیزاده

23

مرمت

فاطمۀ معصوم شاهی

ساماندهی و توان بخشی گذر بازاچه حاج زینل شیراز با رویکرد معماری زمینه گرا در بافتهای تاریخی

26 بهمن 1390

فاطمه مهدیزاده

22

مرمت

معصومۀ هاشمی

مرمت و ساماندهی قنات ها در ارتباط با احیاء خانه باغهای شهر ماهان (مورد مطالعاتی عمارت شترگلوی ماهان)

26 بهمن 1390

فاطمه مهدیزاده

21

مرمت

کیمیا محمدی

اصول مرمت و ساماندهی منظر فرهنگی-طبیعی در محوطه های تاریخی؛ مؤثر بر احیا و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: منظر تاریخی-طبیعی برج قابوس)

26 بهمن 1390

فاطمه مهدیزاده

20

مرمت

محمود مهدی پور

طرح مرمت و احیای حمام نخست و ساماندهی مرکز محلۀ ویجویه (راسته کوچه) تبریز

28 دی 1390

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

19

مرمت

مهدی کرامت فر

طرح احیاء قنات قنبرآباد بم در راستای حفاظت پایدار قنوات به عنوان عنصر برجسته منظر فرهنگی بم

1 آذر 1390

فاطمه مهدیزاده

18

مرمت

سکینه تاج الدینی

حفاظت وتوسعه پایدار در باززنده سازی بافت با ارزش شهرهای تاریخی - نمونه موردی: احیاء بافت محله و بازار قلعه محمود کرمان با رویکرد حفاظت و توسعه پایدار

29 تیر 1390

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

17

مرمت

نرمین بابازاده

طرح مرمت و احیای خانۀ میرزا مهدی فراشباشی تبریز واقع در محلّۀ سرخاب

28 تیر 1390

داریوش حیدری

فاطمه مهدیزاده

16

معماری

فرشته بیگلی

مدرسه هوشمند

22 دی 1389

فرهنگ مظفر

فاطمه مهدیزاده

15

مرمت

شهرزاد شعیبی

مرمت و باززنده سازی مقبره خشتی

27 آذر 1389

فاطمه مهدیزاده

14

مرمت

فرناز اوستا

بازخوانی حصار تاریخی شهر زواره همراه با احیا یخچال تاریخی مجاور آن

14 مهر 1389

رضا ابویی

فاطمه مهدیزاده

13

مرمت

ملیحه بکرانی

نورپردازی مصنوعی در ابنیه تاریخی - نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله

23 شهریور 1389

داریوش حیدری

فاطمه مهدیزاده

12

مرمت

طاهره میدانی

باز آفرینی فرهنگی گذر کهندژ سمنان با رویکرد موزه-شهر

22 شهریور 1389

فاطمه مهدیزاده

11

مرمت

مریم رفیعی

طرح حفاظت ومرمت آرامگاه کوروش در محوطه میراث جهانی پاسارگاد

26 تیر 1389

فاطمه مهدیزاده

10

معماری

منصوره محسنی

طراحی مدارس محلی در منطقه 22 تهران

25 مهر 1389

کریم مردمی

فاطمه مهدیزاده

9

مرمت

طناز طباطبایی

طرح حفاظت و ساماندهی خیابان میرزا کوچک خان تهران

18 مهر 1388

فاطمه مهدیزاده

8

معماری

فاطمه معصومیان

طراحی موزۀ اسناد میراث فرهنگی "کاوش" در مجاورت بقعۀ هفت تنان شیراز

25 شهریور 1388

عباس یزدانفر

فاطمه مهدیزاده

7

مرمت

شیما رحیمی

طرح استحکام بخشی و بهسازی لرزه ای ابنیه تاریخی – نمونه موردی بنای خشتی-آجری سرای نو در بازار کاشان

6 تیرماه 1388

فاطمه مهدیزاده

6

مرمت

مهدی نعیمی

ساماندهی کالبدی و منظر فرهنگی روستای شاهکوه سفلی

8 دی 1387

فاطمه مهدیزاده

محمد منصور فلامکی

5

مرمت

هما غزنوی

مرمت و ساماندهی مرکز محله ده میان روستای شاهکوه سفلی

26 آذر 1387

فاطمه مهدیزاده

4

معماری

عباس جواهری

مجتمع مسکونی آسایه - با تاکید بر تامین آسایش روانی در طراحی مجتمع مسکونی

13 آذر 1387

احمد اخلاصی

فاطمه مهدیزاده

3

مرمت

مصطفی عارف حقی

مرمت و احیای قلاع خشتی کوه خواجه

6 مهر 1387

فاطمه مهدیزاده

2

مرمت

سحر مخلصیان

طرح احیاء و باز زنده سازی محله شنبدی در بافت قدیم بوشهر و طرح مرمت مسجد ملک

29 تیر 1387

فاطمه مهدیزاده

1

مرمت

کاوه محمدی

تحلیل سازه مسجد شیخ لطف الله

29 تیر 1387

اصغر محمد مرادی، فاطمه مهدیزاده

 

سوابق پژوهشی :

1 ـ مقالاتمنتشر شده در مجلات بین المللی (ISI, ISC )،علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی  ومروری:

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

صفحات

تاریخ انتشار و شماره نشریه

اسامی همکاران به ترتیب

46

سناریویی برای مدیریت بحران زلزله با نگاهی ویژه به حفاظت از آثار موزه ای واقع در ابنیه تاریخی

فصلنامه گنجینۀ اسناد

(سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

ص ص: 126-145

سال بیست و چهارم، دفتر چهارم

زمستان 1393

ISSN: 1023-3652

ئاکو ویسی – فاطمه مهدیزاده – اصغر محمدمرادی

45

The role of place identity in the preservation of Iranian historical sites: A comparative study of Jolfa and Masjid Jami Districts in Isfahan

Geografia, Malaysia Journal of Society and space

(National University of Malaysia)

pp. 1-12

Vol. 11; Issue 1

2015

ISSN: 2180-2491

Fatemeh Mehdizadeh Saradj – Farhang Mozaffar – Reihaneh Sajad

44

تاثیر وجود پیش ورودی بر رفتار حرارتی فضای اصلی در اقلیم گرم و خشک

ایران (بررسی خانه های قدیمی شهر یزد)

نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

ص ص: 1-9

شماره 8، پاییز و زمستان 1393

فاطمه مهدیزاده سراج – غلامرضا جاپلقی – هانیه صنایعیان

43

Making balance between optimum daylight and maximum thermal comfort

in hot-humid climates

Case study: Rashidy historic mansion in Bushehr city, Iran

"International journal of architecture and urban planning (IJAUP)"

Pages: 75 – 89

Vol. 24, No. 02; 12- 2014

ISSN: 2228-7337

IF: 0.143

F. Mehdizadeh Saradj– A.A. Ahadi – N. Maleki – H. Masoumi

42

The Criteria of Urban Life Environmental Quality Enhancement, Based on Aesthetic Values

Bulletin of Environmen, Pharmacology and Life Sciences [BEPLS]

 


Vol. 4 [1] 2014

Online ISSN: 2277-1808

Global Impact Factor: 0.4713

Fatemeh Mehdizadeh Saradj – Farhang Mozaffar – Reihaneh Sajad

41

تاثیر تعداد جداره­های لایه درونی و بیرونی نماهای دوپوسته بر میزان مصرف انرژی ساختمان­های اداری و آموزشی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

ISSN: 1563-4809

EISSN: 2008-3516

181-190

دوره 16- شماره 3-

پاییز 1393

 

فاطمه مهدیزاده سراج – محمدمهدی دانش – هانیه صنایعیان

40

تاثیر چگونگی همجواری توده و فضا در بلوکهای ساختمانی بر رفتار حرارتی درون بنا (نمونه موردی مسکن رایج در تهران)

فصلنامه علمی – پژوهشی معماری و شهرسازی (صفه)

 


سال بیست و سوم – شماره 63 – زمستان 1392

 

هانیه صنایعیان، سید مجید مفیدی شمیرانی، فاطمه مهدیزاده سراج، فرشاد نصراللهی

39

Chahar Soffe; Ancient Originator Pattern of Iranian Native Architecture the method of its Occurrence and Evolution in the Central Plateau of Iran

Advances in Environmental Biology

(Impact Factor: 2.726)

Pages: 3061-3071

AEB Volume 8, Number 6, Special 2, 2014

ISSN: 1995-0756,

EISSN: 1998-1066

مداحی – مهدیزاده – عبداللهی – آیینی – سیدی

38

Review of the impact of urban block form on thermal performance, solar access and ventilation

Renewable and Sustainable Energy Reviews

(Impact Factor: 6.796)

551-560

Vol. 38, 2014

ISSN: 1364 – 0321

 

Sanaieian, Tenpierik, Linden, Mehdizadeh, Mofidi

37

رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری دوران اسلامی

فصلنامه علمی – پژوهشی "پژوهشهای معماری اسلامی"

7 – 22

سال اول – شماره دوم – بهار 1393 – ISSN: 2382-980X

مهرداد حجازی – فاطمه مهدیزاده سراج (نویسنده مسئول)

36

مکانیزم نورپردازی بناهای تاریخی در زمینه شهری – نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله

مرمت و معماری ایران

99 - 110

سال سوم – شماره ششم – پاییز و زمستان 1392

ملیحه بکرانی – فاطمه مهدیزاده سراج

35

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران

نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

147 - 159

شماره 5 – بهار و تابستان 1392

رزا وکیلی نژاد – فاطمه مهدیزاده سراج – سید مجید مفیدی شمیرانی

34

اصول طراحی مراکز آموزشی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت

دوفصلنامه علمی – ترویجی "پژوهش هنر"

47-65

سال سوم – شماره ششم – پاییز و زمستان 1392 –

ISSN: 3834-2345

منصوره محسنی – فاطمه مهدیزاده سراج

33

پیشنهاد روشی برای پهنه بندی اقلیمی ایران بر مبنای پتانسیل تهویه طبیعی (مطالعه موردی شهر یزد)

پژوهش های اقلیم شناسی (علمی – پژوهشی)

13-22

سال سوم- شماره دوازدهم – زمستان 1391-

ISSN: 2228-5040

رزا وکیلی نژاد – سید مجید مفیدی شمیرانی– فاطمه مهدیزاده سراج

32

Consideration of the Influence of Building's Height to Passages' Width Coefficient on Heating & Cooling Loads, According To Shadow Stretch (Based on Genetic Algorithm technique, Case Study: ValiAsr Residential Complex, Isfahan)

 

Journal of Social Issues & Humanities,

68-77

Volume 2, Issue 5, May 2014

 

ISSN 2345-2633

Gh. Memariyan, F. Mehdizadeh, Seid Mahdi Maddahi, M. Soheyli Fard, M. Moazzeni

31

“Shanashil”, a sustainable element to balance light, view and thermal comfort

The International Journal of Environmental Sustainability (CG Publisher)

101-110

Volume 8 - 2013 –

ISSN: 2325-1077

Rosa Vakilinezhad, S. Majid Mofidi AND F. Mehdizadeh

30

آسیب شناسی ریزبرنامه های دروس مقدمات طراحی معماری، در انطباق با نیازهای دانشجویان در دروس طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان ورودی سالهای 1383 تا 1385 دانشگاه علم و صنعت ایران)

نشریه علمی – پژوهشی هنرهای زیبا معماری و شهرسازی

61-70

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391،

شماره استاندارد بین المللی:

6020-2228

فاطمه مهدیزاده سراج – علیرضا فارسی محمدی پور

29

The Application of Golden Proportion in the Façades & Ornaments of Quadruple Vaulted Porticos of Jami Mosque in Isfahan, Iran

Journal of Civil Engineering and Urbanism

97-101

Volume 2, Issue 3, 2012 –

ISSN: 2252-0430

Mahmoud Mahdipour – Fatemeh Mehdizadeh Saradj

28

روند بهبودی بیماران با طراحی مناسب پنجره های اتاق های بستری؛ نمونه موردی: اقلیم معتدل و مرطوب (مدار 36 تا 38 درجه)

فصلنامه علمی – پژوهشی "معماری و شهرسازی آرمانشهر"

151-164

پاییز و زمستان 1391

شماره 9

شماره استاندارد بین المللی: 5079-2008

فاطمه مهدیزاده سراج – امین الله احدی

27

A historical experience of local seismic proof shelters in Quchan-northeast of Iran

"International journal of architecture and urban planning (IJAUP)"

100-107

دسامبر 2012 – سال 22، شماره 2 –

ISSN: 2228-7337

F. Mehdizadeh Saradj, E. Moussavian

26

هندسه عملی در ساخت تاقهای آهنگ آجری ایرانی

" میراث ملی"، فصلنامه تخصصی معاونت میراث فرهنگی – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

44-51

پاییز 1391 – سال پنجم، شماره 7 و 8 –

ISSN: 2252-0759

نیما ولی بیگ – فرهاد تهرانی – فاطمه مهدیزاده

25

ارتقای آموزش معماری با معرفی پروژه های واقعی اجرایی در دروس طراحی معماری

دو فصلنامه علمی- تخصصی معماری – شهرسازی

"طرح و نماد"

73-82

بهار و تابستان 1391 – سال چهارم، شماره 5، شماره شاپا:

5644-2228

فاطمه مهدیزاده سراج

24

ویژگی های هندسی و ریاضی در ساختار چفد پنج او هفت تند در پوشش تاق آهنگ ایرانی

مرمت آثار و بافتهای تاریخی فرهنگی (علمی – پژوهشی)

39-49

بهار و تابستان 1391 – سال دوم، شماره سوم

نیما ولی بیگ – فاطمه مهدیزاده – فرهاد تهرانی

23

Learning from the past and planning for the future: conditions and proposals for stone conservation of the Mausoleum of Cyrus the Great in the World Heritage site of Pasargadae

International Journal of Architectural Heritage (IJAH) – Conservation, Analysis and Restoration (ISI)

434-460

2013 – جلد هفتم، شمارۀ چهارم

مریم رفیعی فنود – فاطمه مهدیزاده

22

بکارگیری مثلث‌های هنجار در محاسبات ریاضی و پیاده سازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران

مرمت آثار و بافتهای تاریخی، فرهنگی (علمی – پژوهشی)

15-27

تابستان 1390 – سال اول، شمارۀ اول

فاطمه مهدیزاده – فرهاد تهرانی – نیما ولی بیگ

21

بررسی تطبیقی راهکارهای دستیابی به آسایش، آرامش و تفکر در باغ های سنتی ایران و ژاپن

باغ نظر (ISC)

31-42

تابستان 1390 – سال هشتم، شمارۀ هفدهم

فاطمه مهدیزاده سراج- عاطفه نیکوگفتار

20

"Prioritization of historic buildings based on their values"

"International journal of architecture and urban planning (IJAUP)"

17-26

بهار 1390 – سال بیست و یک، شمارۀ اول

Fatemeh Mehdizadeh Saradj

19

روند آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی برای ساختمانهای تاریخی

اثر

فصلنامه علمی فنی، هنری

83-94

زمستان 1389

شماره 51

شماره استاندارد بین المللی: 2647-1024

مهدیزاده – رحیمی

18

تحلیل آماری تاثیر رنگ سالن امتحانات بر مؤلفه­های روانشناختی دانشجویان

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

119-128

پائیز 1389 – سال اول، شمارۀ اول

مظفر – مهدیزاده - بیسادی

17

چگونگی مرزبندی فضاها و تاثیر حواس در درک انواع فواصل

طرح و نماد

103-112

پائیز 1389- سال دوم، شمارۀ دوم

مظفر – مهدیزاده - دانشمند

16

لزوم نگرشی دقیق به طراحی نماهای بافتهای نو در لبه های همجوار هسته های تاریخی شهرها

دانش - نما

95-103

فروردین-اردیبهشت 1389

سال نوزدهم، دوره ی سوم

مهدیزاده - معصومیان

15

بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی

فناوری آموزش (ISC)

37-46

سال چهارم، جلد 4، شماره 1، پاییز 1388

مظفر - مهدیزاده- میرمرادی

14

حفاظت لرزه ای اشیاء موزه ای واقع در ابنیه تاریخی با استفاده از فن آوری جداسازی پایه (طرح پیشنهادی حفاظت از موزه سنندج در برابر زلزله)

مرمت و پژوهش

دو فصلنامه تخصصی مرمت اشیاء فرهنگی و بناهای تاریخی

43-49

سال چهارم، شماره هفتم، پاییز و زمستان 1388

ویسی - مرادی - مهدیزاده

13

مبانی خلق هویت در شهرهای جدید اقماری

آبادی

84-87

سال نوزدهم، شماره 65 - 1388-

مهدیزاده - مظفر – سجاد

12

“Seismic Issues in the Design Process the Role of Architect in Seismic Safety Issues in the Design Process”

نشریۀ انگلیسی بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه مهندسی معماری

9-20

جلد نوزدهم، شماره شش - 2008

 

مهدیزاده

11

“A Comprehensive Approach towards the Classification of Cracks in Un-Reinforced Masonry Buildings”

نشریۀ انگلیسی بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه مهندسی معماری

41-52

جلد نوزدهم، شماره شش - 2008

مهدیزاده

10

عوامل هویت زای شهر بومی ایرانی

نشریه شهرسازی و معماری "هفت شهر"، شمارۀ ویژه "مفهوم شهر"

60-71

پاییز و زمستان 1387-

شماره 25-26

مهدیزاده - طباطبائی

9

معیارهای قضاوت پروژه های طراحی معماری

مجموعه مقالات سومین همایش "آموزش معماری؛ بررسی چالش ها، جستجوی راه کارها"

491- 514

 

پاییز 1387

 

مهدیزاده - مردمی

8

تحولات معماری معاصر ایران (1320-1357) با رویکردی به قیاس بصری در فرم

هنر پژوه

45-59

شماره چهارم تابستان 1386

مهدیزاده - مظفر-خاکزند

7

“Using Natural Resources for Ventilation: The Application of Badgirs in Preservation”

“APT Bulletin”; The Journal of Preservation Technology,

39-46

جلد سی ونهم، شماره ی 4- دسامبر 2008

مهدیزاده

6

اصول دستیابی به پایداری در شهرها در مطابقت با فرهنگ شهرسازی بومی ایران

نشریه شهرسازی و معماری "هفت شهر"، شمارۀ ویژه "شهر پایدار"

51-60

شماره 21-22 - پائیز و زمستان 1386

مهدیزاده - نسبی - حسینی

5

بهینه سازی سیستم پیاده شهری و آسایش شهروندان

آبادی

124-127

سال هیجدهم - شماره 59- تابستان 1387

مهدیزاده

4

Earthquake Intensity, Damage and Conservation of Unreinforced Masonry Buildings

" Architectural Science Review " دانشگاه سیدنی استرالیا

130-140

جلد پنجاهم شماره ی 2 –ژوئن 2007-

مهدیزاده

3

"معماری و شهرسازی سنتی ایران؛ نقطه اوج بهره گیری مؤثر و بهینه از انرژیهای پاک و تجدید پذیر"

"تازه های انرژی"

65-69

سال اول، شماره پنجم، نیمه دوم بهمن ماه 1387،

مهدیزاده

2

حریم و خلوت در فضای مسکونی

"صنعت ساختمان"،

9-10

شماره 70- آذر 1387

مهدیزاده - جواهری

1

"الفبای شهرهای سنتی ایران، کنکاشی در معابر بافت قدیم بوشهر"

"نصیر بوشهر"

 


سال یازدهم، شماره 474-7، آذر و دی 1387-

مهدیزاده - مخلصیان

 

2 ـ مقالات منتشر شدهدر کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :

ردیف

عنوان همایش

تاریخ

عنوان مقاله

محل برگزاری

اسامی همکاران به ترتیب

کشور

شهر

48

هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا

11 مهر 1394

The role of hinge between the architectural monuments and their adjacent new development

ایران

تهران

مهدیزاده

47

7th International conference on seismology and Earthquake engineering (SEE 7)

12 May 2015

Effect of infills on torsion and soft storey in a conventional residential building in Tehran – Iran

ایران

تهران

نوری فرد – تابش پور – مهدیزاده

46

همایش ملی معماری، شهرسازی و ‏توسعه پایدار – زیرمجموعه نهمین ‏سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و ‏تکنولوژی (‏‎9th SASTech‏)‏

‏29 آبان ‏‏1393‏

تجزیه و تحلیل معیارهای آسایش در بناهای شهر مشهد

ایران

مشهد

ثابتی – فیضی – مهدیزاده

45

همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار – زیرمجموعه نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی (9th SASTech)

29 آبان 1393

بررسی تأثیر انواع سامانه های ایستا برای آفرینش آسایش در شهر مشهد

ایران

مشهد

ثابتی – فیضی – مهدیزاده – ظریف

44

2nd International Congress on structures, Architecture & Urban Development

26-28 آذر 1393

روش های ایجاد آسایش حرارتی پوسته بنا در مسکن بومی (اقلیم گرم و خشک)

ایران

تبریز

ثابتی –– مهدیزاده فیضی– ظریف

43

اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی

9 مرداد 1393

بررسی راهکارهای الگوی توسعه منطقه 12 تهران جهت حفاظت از میراث فرهنگی در برابر زلزله و معرفی روشهای بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی با مصالح بنایی بر اساس نشریه 360

ایران

همدان

مهدیزاده – ولی بیگ – رضایی بنا - مؤذن

42

اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی

9 مرداد 1393

حفاظت پیشگیرانه و مداخلات حداقل با بهره گیری از شناخت رفتار لرزه ای بنا؛ نمونه موردی: ساختمان دیوان خانه عمارت مسعودیه

ایران

همدان

مهدیزاده – ولی بیگ – رضایی بنا - مؤذن

41

بررسی سازه ای دیوارهای جدا کننده

26 و 27 فروردین 1393

اقدامات مؤثر در فرایند طراحی ساختمانهای میان مرتبه متعارف جهت جلوگیری از عملکرد لرزه ای نامطلوب دیوارها

ایران

تهران

نوری فرد – تابش پور – وفامهر

40

International Symposium on “Revisiting Kathmandu. Safeguarding living urban heritage”

6 آذر 1392

Preserving values by the application of aesthetic principles of historic urban sites during development

نپال

کاتماندو

مهدیزاده – مظفر – سجاد

39

International Symposium on “Revisiting Kathmandu. Safeguarding living urban heritage”

8 آذر 1392

A multilevel approach in planning risk management for built heritages located in high density urban areas – case study: Ali Qapu– a historical building in Naqsh-i-Janah World Cultural Heritage Site in Isfahan, Iran

نپال

کاتماندو

مهدیزاده – حجازی

38

PLEA2013 - 29th Conference, Sustainable Architecture for a Renewable Future

10-12 September 2013

Placement of semi-enclosed spaces and energy demand In contemporary buildings in Iran

آلمان

Germany

مونیخ

Munich

صنایعیان – مهدیزاده

37

سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ICRARE2013

11 اردیبهشت 1392

"هویت زایی و هویت زدایی؛ ارزیابی تاثیرات احداث حمل و نقل ریلی سریع بر وجوه فرهنگی- میراثی شهرها"

ایران

تهران

مهدیزاده – جاپلقی

36

Terra 2012- XI International Conference on the study and conservation of earthen architecture heritage – Seismo adobe 2012

April 2012

Iranian asbads (windmills), an adobe machinery system in the cultural landscape of southern and eastern parts of iran

پرو

Peru

لیما

Lima

مهدیزاده – نیکوگفتار

35

Terra 2012- XI International Conference on the study and conservation of earthen architecture heritage – Seismo adobe 2012

April 2012

The investigation on the influence of floor-plan shapes on the seismic behavior of local habitats of central southern khorasan-iran

پرو

Peru

لیما

Lima

مهدیزاده – موسویان

34

نخستین کنفرانس انسان شناسی ایران

13 و 14 اردیبهشت 1391

"شناخت همه جانبه کاربران در طراحی مسکن روستایی امروز، مؤثر در ارتقاء شاخص مقبولیت و کارایی آنها"

ایران

یزد

ا. حیدری، مهدیزاده، ع. حیدری

33

"همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر"

15 اسفند ماه 1390

"احیای زندگی پیاده شهری در بافت تاریخی

نمونه موردی گذر سرخاب تبریز"

ایران

تهران

فاطمه مهدیزاده، نعیمه خوانساری

32

" همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب"

2 اسفند ماه 1390

"بررسی راهکارهای مرمت قنات های شهر ماهان و تاثیر آن بر احیاء خانه باغ ها"

ایران

یزد

مهدیزاده – هاشمی

31

"اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعۀ روستایی"

23 و 24 آذر ماه 1390

"سازه های ماندگار روستایی، الگوپذیری هندسی، پایداری"

ایران

مشهد

ولی بیگ، مهدیزاده، تهرانی

30

"اولین همایش ملی جلوه های فرهنگی استان کردستان"

27 مهر 1390

"پل های تاریخی کردستان، نماد زیبایی، هندسه و پایداری"

ایران

سنندج

ولی بیگ، مهدیزاده، تهرانی

29

"دومین نشست تخصصی بین المللی زیباشناسی منظر شهری"

23 شهریور 1390

"منظر فرهنگی و زیباسازی شهر مدرن"

ایران

تهران

مهدیزاده

28

"The 5th International Symposium on Advances in Science and Technology- SASTech"

22-24 اردیبهشت 1390

The effect of sustainable urban infrastructures on the process of formation of historic cities in Iran

ایران

مشهد

مرادی، مهدیزاده، تاج­الدینی

27

"نخستین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی"

21 و 22 اردیبهشت 1390

وقف، الگوی نظارت و ارزیابی اقدامات شهرسازی و حفاظت شهری پایدار

ایران

تبریز

مهدیزاده، تاج­الدینی

26

"همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار"

11 اسفند 1389

حفاظت شهری پایدار

ایران

استهبان

مهدیزاده، تاج­الدینی

25

"خلاقیت شناسی، TRIZ، مهندسی و مدیریت نوآوری ایران"

5 و 6 آبان 1389

اصول طراحی مسکن با رویکردی به پرورش خلاقیت کودکان

ایران

تهران

کریمی آذری، حسینی، مظفر، مهدیزاده

24

"همایش ملی منظر شهری"

7 الی 8 آذر ماه 1389

احیاء و بازآفرینی بافت های تاریخی و فرسوده از طریق دگرگون سازی منظر شهری

ایران

تهران

مهدیزاده،یزدانفر، نیکوگفتار

23

the international conference of Islamic Arts & Architecture

14-16th November 2008

: "The presentation of convex mirror works in the architectural decorations of the Shah Soleiman's Palace",

پاکستان

لاهور

اصلانی - مظفر – مهدیزاده

22

"همایش ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری اصفهان"

2 الی 3 تیر ماه 1389

"از منظر تا سیمای شهری و چالش هویت در شهر اصفهان"

ایران

اصفهان

مظفر -مهدیزاده – سجاد

21

" کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا"

8 الی 9 مهر ماه 1388

" ریخت شناسی پوشش های تاقی مسکن روستایی ایران"

ایران

زاهدان

تهرانی - مهدیزاده - ولی بیگ

20

دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران

29 و 30 اردیبهشت 1388

"هندسه ی طراحی و مصرف انرژی در معماری بومی؛ مطالعه ی موردی سیستم گرمایش حمامهای سنتی (حمام روستای صخره ای میمند)"

ایران

تهران

مهدیزاده - تاج الدینی

19

دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران

29 و 30 اردیبهشت 1388

معماری بومی، شهر بومی - تاثیرات زمینه ی شهری در تعیین ساختار معماری بومی

ایران

تهران

مهدیزاده – طباطبایی

18

دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران

29 و 30 اردیبهشت 1388

کاربرد دانش هنداچک در پوشش های بومی ایرانی

ایران

تهران

مهدیزاده - ولی بیگ

17

هشتمین کنگرۀ بین المللی مهندسی عمران

8icce

23 اردیبهشت ماه 1388

مرمت گوشه سازیهای گنبدهای ایرانی نقطه تبلور حضور همزمان معماران و مهندسین سازه

ایران

شیراز

مهدیزاده – حجازی – رحیمی

16

همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

20 و 21 آذر ماه 1387

نقش دانه های ارزشمند ارزشمند تاریخی در خوانایی بافتهای فرسوده

ایران

مشهد

مهدیزاده – طباطبایی

15

دومین همایش سینما و معماری، با تاکید بر "زندگی شهری"

29 آبان ماه 1387

"کاربرد سینما در آموزش حس مکان و زمان به دانشجویان معماری در مقیاس خرد تا کلان"

ایران

تهران

مهدیزاده - ترکاشوند – فارسی

14

"سومین همایش آموزش معماری؛ بررسی چالش ها، جستجوی راه کارها"

19 آبان 1387

"معیارهای قضاوت پروژه های طراحی معماری"

ایران

تهران

مهدیزاده – مردمی

13

"کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای"

29 مهرماه لغایت 1 آبان ماه 1387

" ارزیابی، حفاظت و مقاوم­سازی پل­های قوسی بنائی غیرمسلح تبریز (مطالعه موردی روی پل منصور)"

ایران

تبریز

مهدیزاده – جعفرپور

12

"همایش ملی مقاوم سازی یزد"

5-7 شهریور 1387

"احیای یکپارچگی در بهسازی و مقاوم سازی بافتهای تاریخی در برابر زلزله (مطالعه موردی: بازار کاشان)"

ایران

یزد

مهدیزاده – رحیمی

11

"همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست"

7-9 خرداد ماه 1387

"استفاده بهینه و مؤثر از انرژیهای پاک تنها راه حل حفظ محیط زیست"

ایران

تهران

مهدیزاده

10

"اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس"

11-13 اردیبهشت 1387

"ضوابط طراحی معماری در ساخت و سازهای جدید در بافتهای قدیمی منطقه زاگرس"

ایران

سنندج

مهدیزاده - ترک زبان

9

"Old World Technologies Adapting in the New World"

November 3-7, 2007

"Preservation by using natural resources - Detailed investigation towards the applicability of BADGIR in the preservation of internal material"

USA

San Juan, Puerto Rico

مهدیزاده

8

the international conference of 'Seismic Retrofitting'

24-27th April 2006

'Adjusting a Systematic Table to Predict the Damage and Strengthen Historical Buildings with Different Limits of Budget'

ایران

تهران

مهدیزاده

7

“Raising the Grade for Preservation”

4-7th November 2004

Strengthening Unreinforced masonry buildings against earthquakes

USA

Texas

مهدیزاده

6

12th Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE)

3rd July 2004

“Cracks and pathology of masonry domes”

UK

Manchester

مهدیزاده

5

12th Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE),

3rd July 2004

“Diagnosis of cracks in masonry buildings”

UK

Manchester

مهدیزاده

4

10th Iranian students’ seminar

28th June 2003

“seismic issues in the design process”,

UK

Birmingham

مهدیزاده

3

Ninth Iranian students’ seminar

29th June 2002

“fundamental ethics in conservation of historical buildings”

UK

Birmingham

مهدیزاده

2

Eighth Iranian students’ seminar

7th May 2001

“protection of historical buildings against earthquake”

UK

Manchester

مهدیزاده

1

Seventh Iranian students’ seminar

21st May 2000

“earthquake prediction and life safety”

UK

Manchester

مهدیزاده

3 ـ کتب منتشر شده :

ردیف

عنوان کتاب

نوع فعالیت

نام ناشر

تاریخ چاپ

اسامی

8

Revisiting Kathmandu

Two Book Chapters

UNESCO

2014

مهدیزاده – حجازی &

مهدیزاده – مظفر – سجاد

7

آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی

تألیف – 364 صفحه

دانشگاه علم و صنعت ایران

1393

مهدیزاده

6

Persian Architectural Heritage: Conservation

تالیف – 136 صفحه

Wessex Institute of Technololgy

2014

Mehrdad Hejazi – Fatemeh Mehdizadeh Saradj

5

Persian Architectural Heritage: Structure

تالیف – 188 صفحه

Wessex Institute of Technololgy

2014

Mehrdad Hejazi – Fatemeh Mehdizadeh Saradj

4

Persian Architectural Heritage: Architecture

تالیف – 171 صفحه

Wessex Institute of Technololgy

2014

Mehrdad Hejazi – Fatemeh Mehdizadeh Saradj

3

نگره ی نگاهداشت معاصر

ترجمه

گلدسته

1389

مظفر - مهدیزاده - فرهمند

2

100 خانه

ترجمه

سروش دانش

1387

مهدیزاده - وفا

1

رساله ی پایانی، راهنمای پژوهشگران و دانشجویان معماری و شهرسازی

ترجمه

سروش دانش

1387

مهدیزاده

 

 

4 ـ آثار علمیبرگزیده و افتخارات کسب شده در جشنواره های علمی داخلی و بین المللی :

 


عنوان جایزه

عنوان اثر علمی

سال اخذ

مؤسسه اعطا کننده

ویژگی برجسته

6

گواهی پذیرش کرسی نظریه پردازی

ثبت نظریه با عنوان "معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران"

1392

مرکز نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه اصفهان

کسب نمره 87/71 و پذیرش نظریه

5

لوح تقدیر

مجموعۀ پژوهشها و آثار منتشره در سال 1390

1391

دانشگاه علم و صنعت ایران

پژوهشگر و هیئت علمی برگزیده زن در سطح دانشگاه

4

لوح تقدیر

مجموعۀ پژوهشها و آثار منتشره در سال گذشته

1389

دانشگاه علم و صنعت ایران

مقام دوم پژوهشگر برتر و برگزیده دانشکده معماری و شهرسازی در هفته پژوهش

3

لوح سپاس در یازدهمین دورۀ تجلیل از برترینهای پژوهش و فناوری

مجموعۀ پژوهشها و آثار منتشره تا این تاریخ

1389

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

پژوهشگر برتر گروه هنر در سطح کشور ایران

 

2

Ann de Fort-Menares Award

 

استفاده از منابع طبیعی در تهویه: کاربرد بادگیر در حفاظت و نگهداری

 

2009

 

ا.پی.تی - مؤسسه حفاظت از معماری میراثی

 

برجسته ترین مقاله در ارتباط با نمایش و استفاده ی عالی در جهت کاربرد تحقیقات تاریخی در حرفه ی حفاظت و نگهداری در سال 2008

1

Stipend Award

حفاظت و مقاوم سازی ابنیه تاریخی با مصالح بنایی غیر مسلح در برابر زلزله

2004

ا.پی.تی - مؤسسه حفاظت از معماری میراثی

مقاله برگزیده و تحقیق برتر در میان دانشجویان دکتری

 

5 ـ طرح های تحقیقاتیکه مشارکت داشته اید:

 


عنوان طرح تحقیقاتی

تاریخ ارائه

طرف قرارداد

اسامی همکاران

9

استراتژی تصمیم گیری جهت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

1394

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدیزاده

8

مقاوم سازی ساختمانهای تاریخی با مصالح بنایی در مقابل زلزله

1392

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدیزاده

7

مستندسازی ارتباط مابین فرم، سازه، هندسه، زیبایی و معنا در معماری اسلامی ایران

1391

پژوهشکدۀ هنرهای سنتی اصفهان وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حجازی - مهدیزاده

6

ارزیابی آموزش مرمت در معماری

1390

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدیزاده

5

ارزیابی فنی ابنیۀ تاریخی

1389

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدیزاده

4

مورفولوژی طاقهای بنایی تاریخی ایران

1388

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدیزاده

3

آنالیز منظر شهری بم

1387

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدیزاده

2

امکان سنجی لابراتوارهای موجود در ایران مرتبط با ابنیه

1386

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدیزاده

1

شناخت ترک در ساختمانهای با مصالح بنایی

1385

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدیزاده

6- مشارکت در طرحهای اجرایی،داوریها و مجامع رسمی:

 


نوع فعالیت

تاریخ انجام

حاصل فعالیت

مکان

17

عضو هیئت علمی 1st International Conference on Islamic Heritage Architecture and Art

17 - 19 May 2016

داوری مقالات در حال حاضر و Conference session در اینده chairs

Valéncia, Spain

16

عضو هیئت علمی "هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا" همدان – تهران

10 و 11 مهرماه 1394

ارائه سخنرانی در Scientific and Technical Consultation Meeting (Topic: Nature and Landscape)

 

تهران - ایران

15

برگزاری کارگاه آموزشی در " هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا"

10 و 11 مهرماه 1394

عنوان کارگاه آموزشی: “Acquaintance with architectural design methods in the context of historical cities”

تهران، ایران

14

داوری پروژه دکتری از مدرسه معماری دانشگاه مالایا – مالزی با عنوان: “Influence of Timurid architectural elements (1370-1525AD) in Mughal mosques of India (1526-1707 AD)

15 January 2015

شرکت مجازی به عنوان ممتحن خارجی در دفاعیه دکتری مریم خزایی به همراه پروفسور کن تیلور از دانشگاه ملی استرالیا

شفیلد - انگلستان

13

عضو هیئت تحریریه نشریه علمی – پژوهشی "دوفصلنامه تخصصی در زمینه منظر و طراحی شهری"

1393

انتشار نشریه

Journal of urban landscape

تهران – ایران

12

میزبانی کارگاه آموزشی با همکاری مشترک دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه فنی برلین (TU Berlin)

27 اردی بهشت تا 4 خرداد 1393

برگزاری کارگاه آموزشی “Community Mapping and Neighborhood Re-Generation”

تهران - ایران

11

عضو گروه علمی هنر و معماری جشنواره جوان و جشنوارۀ بین المللی خوارزمی

1392

داوری و انتخاب آثار برگزیده و نوآورانه از بین دهها پروژه دریافت شده

تهران – ایران

10

عضو هیئت تحریریه نشریه علمی – پژوهشی "پژوهشهای معماری اسلامی"

1392-1393

انتشار نشریه

تهران - ایران

9

عضو کمیته علمی همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار

1392

حمایت از همایش ومشارکت در برنامه ریزی

مشهد - ایران

8

عضو گروه علمی مطالعات هنر و زیبایی شناسی چشنوارۀ هفتم فارابی

1392

داوری و انتخاب آثار پژوهشی برگزیده از بین دهها پژوهش دریافت شده

تهران – ایران

7

عضو هسته قطب علمی "معماری اسلامی" در گروه هنر

1391

پیاده سازی برنامه های پیشنهادی اولویتهای مصوب نقشه جامع علمی و شورای عالی عتف – پیوند با دانشمندان و نخبگان داخلی و خارجی برای تحقق برنامه قطب ها

تهران - ایران

6

عضو هیئت علمی "نخستین همایش بهسازی لرزه ای در مرمت بناهای تاریخی"

1390

تنظیم برنامه و داوری و انتخاب مقالات رسیده به همایش

تهران – ایران

5

عضو گروه علمی مطالعات هنر و زیبایی شناسی چشنوارۀ پنجم فارابی

1390

داوری و انتخاب آثار پژوهشی برگزیده از بین دهها پژوهش دریافت شده

تهران - ایران

4

ارائه کارگاه تخصصی فناوری بومی و مدیریت بحران در میراث فرهنگی

1388

دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران

تهران - ایران

3

عضو گروه نمایندگی ایران در تنظیم آیین نامه بین المللی

November 2008

Tokyo Declaration for the Protection of World Cultural Heritage from Seismic Disasters

توکیو - ژاپن

2

مسئول و عضو هیئت ژوری

1385

انجام داوری در بین دهها پروژه جهت گزینش طرح برتر در بیستمین جشنواره بین المللی خوارزمی

تهران - ایران

1

مسئول و عضو هیئت ژوری

1385

انجام داوری در بین صدها پروژه جهت گزینش طرح برتر در هشتمین جشنواره جوان خوارزمی

تهران - ایران

دفعات مشاهده: 23321 بار   |   دفعات چاپ: 3665 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 131 بار   |   0 نظر
::