[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
پردیس و مجازی::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

پست الکترونیکی:

meresearch@iust.ac.ir

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: صفحه شخصی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۰ | 

مهدی مقیمی

  نام: مهدی مقیمی

  رتبه علمی: استادیار

  تلفن: 50-77240540 داخلی:2973

تلفن مستقیم: 77240182

فاکس: 77240182

  پست الکترونیکی: moghimi AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  دانشگاه های محل تحصیل

 • دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  زمینه های تحقیقاتی

 • هیدرودینامیک کاربردی
 • مدلسازی تجربی
 • جریان چند فازی
 • میکروفلودیکز


 مقالات مجله

  1. M. Moghimi , F. A. Hejazi, Variational iteration method for solving generalized Burger-Fisher and Burger equations, JOURNAL OF CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS, Volume 33, Issue 5, August 2007, Pages 1756-1761 (ISI).

  2. Gh. Atefi, M. Moghimi, A Temperature Fourier Series Solution for Hollow Sphere, ASME JOURNAL OF HEAT TRANSFER, Vol. 128/1, September 2006 (ISI).

  3. M. Moghimi , H. Khoramishad, H.R. Massah, S.M. Mortezaei, Approximate analytical solution to Flow over Flat Plate by variational iteration method, Mechanical and Aerospace Engineering Journal, Vol. 2, No. 2, 2006.

  4. Gh. Atefi, M. Gholizadeh, M. Moghimi, Analysis of Effective Forces in Lubrication for Slider Bearing, Mechanical and Aerospace Engineering Journal, Vol. 3, No 2, 2007.

  5. Gh. Atefi, M. Moghimi, Analytical Solution of Temperature Distribution in a Hollow Sphere under Harmonic Boundary Condition, IUST International Journal of Engineering Science, Vol. 18, No. 1, 2007.

  6. M. Najafi, H. Khoramishad , H. Massah, M. Moghimi, An ADM Closed Form Solution for Vibrating Strings, TRANSACTIONS ON MATHEMATICS, Issue 6, Volume 5, pp. 621-626, 2006.

  7. M. Najafi, H. Khoramishad, H. Massah, M. Moghimi, M. Daemi, A study of Blasius viscous flow: an ADM analytical solution, TRANSACTIONS ON MATHEMATICS, Issue 7, Volume 5, pp. 801-805, 2006.

  8. M. Najafi, M. Moghimi, H.R. Massah, H. Khoramishad, M. Daemi, Solving Oscillation Equations via ADM and VIM, TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS, Issue 8, Volume 3, pp. 1429-1436, 2006.

  9. M. Najafi, M. Moghimi, H.R. Massah, M. Daemi, H. Khoramishad, On the Application of ADM and VIM for Solving a System of Coupled Euler-Bernoulli Beams, TRANSACTIONS ON MATHEMATICS, Issue 5, Volume 5, pp. 515-519, 2006.

  10. M. Najafi, M. Daemi, H. R. Massah, M. Moghimi, H. Khoramishad, M. Taeibi Rahni, Solving a coupled wave system with mixed boundary conditions via MADM, TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, Issue 6, Volume 5, pp. 1177-1181, 2006.

  11. N.M. Nouri, A. Eslamdoost, A. Shienezhad, M. Moghimi, Calculation of hydrodynamic Drag Force Exerted on Supercavitating Slender Body Using Boundary Element Method, TRANSACTIONS ON Fluid Mechanics , Issue 6, Vol. 1, pp. 566-571, 2006.

  12. M. Najafi, M. Moghimi , H. Massah, Analytical treatment for nonlinear oscillation equations and vibratory systems of waves, Tamkang Journal of Mathematics, Vol. 40, No. 1, 2009. 13. N.M. Nouri, M. Moghimi, S. M. Mirsaeedi, Unsteady Modeling of Cavitating Flow with Artificial Viscosity, Journal of Mechanical Engineering, part C, Vol. 223, 2009 (ISI).

  14. N.M. Nouri, M. Moghimi, S. M. Mirsaeedi, Numerical Simulation of unsteady cavitating flow over a disk, Journal of Mechanical Engineering, part C, Vol. 224, 2009 (ISI).

  15. N.M. Nouri, S. M. Mirsaeedi, M. Moghimi, Large Eddy Simulation of Natural Cavitating Flows in Venturi-type Sections, Journal of Mechanical Engineering Vol. 224, 2009 (ISI).

  16. N.M. Nouri, S. A. Hoseini, M. Moghimi, Effects of perturbed flow on the Stability of the Cavity’s Boundaries, Mechanical and Aerospace Engineering Journal, Vol. 7, 2012 .

  17. M. Koosheshi, M. Moghimi, Numerical Study of Porous Media Assembly Drying Process, Mechanical and Aerospace Engineering Journal, 2013; 9 (1), pp. 25-34.

  18. Seyed Hamid Reza Ghoreishi, Mahdi Moghimi, Ahmad Fasihfar, Investigation of geometric effective parameters in design of 1.5kW hydraulic dynamometer, JSFM Journal, in press

  19. فاطمه سادات اخوان حجازی، مهدی مقیمی، بررسی عملکرد اتصالات مورد استفاده در خطوط انتقال آب تحت بارهای لرزه ای، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در دست چاپ

  20. M. Moghimi, N.M. Nouri and E. Molavi, Experimental Investigation on Supercavitating Flow over Parabolic Cavitators, Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 9, No. 4, pp. 1829-1837, (ISI)

  مقالات همایش

  1. M. Moghimi, Gh. Atefi, Analytical Solution of Temperature Field in Hollow Sphere under Periodic Boundary Condition, The 14th International Conference of Mechanical Engineering, ISME, IRAN, 2006.

  2. N.M. Nouri, H. Madadi, H.R. Ahmadi Fakhr, M. Moghimi, Combination of Extended Random Vortex and Boundary Element Methods for Flat Plate Flow, Proceedings of the 3rd ASME-BSME International Conference on Thermal Engineering, 20-22 December, Dhaka, Bangladesh, 2006.

  3. N.M. Nouri, A. Eslamdoost, A. Shienezhad, M. Moghimi, Calculation of 2D Velocity Field in Supercavitating Flow by Combination of Slender Body Theory and BEM, 4th IASME Int. Conf. On Fluid Mechanics and Aerodynamics, Elounda, Greece, August 21-23, pp. 58-62, 2006.

  4. N.M. Nouri, H. Madadi, M. Moghimi, Dynamic Excitation Analysis of Laminar Boundary Layer via extended RVM by vortex filament of Finite Length, 4th IASME Int. Conf. on Fluid Mechanics and Aerodynamics, 2006.

  5. M. Moghimi, Application of variational iteration method to solve convective longitudinal fins with variable thermal conductivity, Proceedings of the 3rd ASME-BSME International Conference on Thermal Engineering, 20-22 December, Dhaka, Bangladesh, 2006.

  6. M. Moghimi, H. Khoramishad, H.R. Massah, S.M. Mortezaei, An Approximate analytical solution to Flow over a flat plate, 15th International Conference on Mechanical Engineering, ISME2007.

  7. M. Moghimi, M. Moghimi Najafabadi, Generalized Couette flow of non-Newtonian fluid, 15th International Conference on Mechanical Engineering, ISME2007.

  8. M. Najafi, M. Moghimi, H. Massah, H. Khoramishad, M. Daemi, On the Application of Adomian Decomposition Method and Oscillation Equations, The 9th International Conference on Applied Mathematics, Istanbul, Turkey, 2006.

  9. M. Najafi, M. Daemi, H. R. Massah, M. Moghimi, H. Khoramishad, Solution of Coupled Wave Equations with Mixed Boundary Conditions Using the Modified Adomian Decomposition Method, The 14th International Conference of Mechanical Engineering, ISME, IRAN, 2006.

  10. M. Najafi, H. Khoramishad, H. Massah, M. Moghimi, M. Daemi, Analytical Solution of Blasius’ Viscous flow via Adomian decomposition method, The 14th International Conference of Mechanical Engineering, ISME, IRAN, 2006.

  11. M. Gholizadeh, Gh. Atefi, M. Moghimi, Analysis of Effective Forces in Lubrication for Slider Bearing, The 10th fluid Dynamics conference, Yazd, Oct. 2006.

  12. M. Moghimi, E. Solki, Application of Gas Turbine in Power Plant, The 2nd Technical power plant and Petrochemical Industries Mechanic Conference, Tehran, Iran, 2007.

  13. M. Moghimi, H.R. Massah, A. Ranjbar, Analytical solution of temperature distribution in space radiator with variable thermal conductivity, The 7th Iranian Aerospace Society Conference, Feb 2008, AERO 2008.

  14. M. Moghimi, Numerical Analysis of Supercavitating flows over 2D and 3D bodies by Large Eddy Simulation, The 16th International Conference on Mechanical Engineering, May 2008, ISME2008.

  15. N.M. Nouri, S.M. Haji Mirsaeedi, M. Moghimi, A. Shienezhad, Comparison between Different Cavitation Modeling over Submerged Bodies, The 10th conference on marine industries, Khoramshahr, Iran, Nov 2008.

  16. N.M. Nouri, M. Moghimi, R. Esmaeilifar, Numerical Simulation of Unsteady Cavitating Flow over Cone Geometry Using Large Eddy Simulation Method, The 11th conference on marine industries, Kish, Iran, Nov 2009.

  17. N.M. Nouri, M. Moghimi, E. Molavi, Experimental study ventilated cavity over parabolic cavitators, The 9th Iranian Aerospace Society Conference, Feb 2010, AERO 2010.

  18. N.M. Nouri, M. Moghimi, R. Esmaeilifar, Large Eddy Simulation of Unsteady Cavitating Flow over Cone Geometry, The 9th Iranian Aerospace Society Conference, Feb 2010, AERO 2010.

  19. N.M. Nouri, N. Najafi, M. Moghimi, Experimental investigation of ventilated cavity over cones, The 9th Iranian Aerospace Society Conference, Feb 2010, AERO 2010.

  20. نوروز محمد نوری، مهدی مقیمی، اسماعیل مولوی، نادیا نجفی، بررسی رفتار ابرکاواک تولیدشده توسط کاواکزای سهموی در تونل آب، دوازدهمین همایش صنایع دریایی، MIC2010، مهر 1389.

  21. مهدی مقیمی،نوروزمحمد نوری،نادیا نجفی،اسماعیل مولوی، بررسی تجربی پارامترهای موثر بر ویژگیهای ابرکاواک گازدهی شده، دوازدهمین همایش صنایع دریایی، MIC2010، مهر 1389.

  22. نوروز محمد نوری، مهدی مقیمی، روزبه اسمعیلی فر، حل عددی جریان گذرای سوپرکاویتاسیون حول هندسه مخروط به کمک روش شبیه سازی گردابه های بزرگ با بکارگیری لزجت مصنوعی، دوازدهمین همایش صنایع دریایی، MIC2010، مهر 1389.

  23. M. Moghimi, N.M. Nouri, S.M.H. Mirsaeedi, R. Esmaeilifar, Unsteady Modeling of Cavitating Flow using Large Eddy Simulation over a Wedge, October 2010, MIC2010.

  24. N.M. Nouri, S.M.H. Mirsaeedi, M. Moghimi, R. Esmaeilifar, Large Eddy Simulation of Unsteady Cavitating flows, October 2010, MIC2010.

  25. نوروز محمد نوری، سید مصطفی حسینعلی پور، اسماعیل مولوی، نادیا نجفی، مهدی مقیمی، بررسی تجربی اثر کاواکزاهای مختلف روی میزان دبی هوادهی مورد نیاز برای تشکیل ابرکاواک، اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی، آذر 1389.

  26. روزبه اسمعیلی فر، مهدی مقیمی، تحلیل جریان در ابرکاواک هوادهی شده حول هندسه مخروط با زوایای مختلف به کمک روش شبیه­سازی گردابه­های بزرگ با بکارگیری لزجت مصنوعی، اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی، آذر 1389.

  27. N.M. Nouri, M. Moghimi, N. Najafi, E. Molavi, Experimental Study on Supercavitating Flow behind of Different Shaped Cavitators, 13th Annual & 2nd International Fluid Dynamics Conference, Shiraz University, October 2010, FD2010.

  28. نوروز محمد نوری، نادیا نجفی، محمدامین سرشار و مهدی مقیمی، طراحی وساخت دستگاه تولید و اندازه گیری سوپرکاویتی، نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 1387.

  29. کامران مبینی، مهدی مقیمی و سید محمد جلیلی، اثر تغییر زاویه حمله بر جریان اطراف استوانه مربعی به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ، یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری، اسفند 90.

  30. نوروز محمدنوری، مهدی مقیمی، مرتضی حاجی میرسعیدی و اسماعیل مولوی، بررسی کاواکزایی و نیروهای وارد بر دریچه در کانال تحتانی سد تالوار با استفاده ازمدل سازی تجربی، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، سال 1390.

  31. نوروز محمد نوری، مهدی مقیمی، مرتضی حاجی میرسعیدی، اسماعیل مولوی، مطالعه هوادهی به جریان در کانال تخلیه تحتانی سد کوچری به کمک مدلسازی تجربی جهت جلوگیری از بروز کاویتاسیون، پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق، 1391

 32.  مهدی مقیمی، جواد اسماعیلی، اسماعیل مولوی، بشبیه سازی عددی پدیده فاز ورود به آب برای جسم کروی توسط نرم افزار Abaqus/CAE ، دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی، تهران، اسفند 1392

33.  مهدی مقیمی، اسماعیل مولوی، جواد اسماعیلی، مجید اسماعیلی، بررسی اثر دیواره عمودی در کانال نعل اسبی تخلیه کننده تحتانی سد کوچری روی میزان هوادهی و فشار وارد بر کف کانال، دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی، تهران، اسفند 1392

34.  سمانه مبارکی، مهدی مقیمی، احمد فصیح فر، فرایند و چگونگی تحلیل FSI پروانه گام متغیر کشتی، دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی، تهران، اسفند 1392

35.  . مهدی مقیمی، مریم کامران، اسماعیل مولوی، بررسی نیروهای وارد بر کانال تخلیه کننده تحتانی سد کوچری در اثر وجود تیغه های افقی به کمک کرنش سنج، دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی، تهران، اسفند 1392

36.  مهدی مقیمی، محمد امین نام آور و سمانه نام آور، بررسی استفاده از اتانول و ETBE به عنوان مواد اکسیژن زا، سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، 1392

37. مهدی مقیمی، امیر فلاحان، شبه سازی پیل سوختی کربنات مذاب و امکان سنجی استفاده از آن Comsol Multiphysics در مدلسازی MCFC، اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک، 1393

38. مهدی مقیمی، مجتبی غفوری، الگوریتم معکوس برای محاسبه ضریب درگ در جریان اطراف سیلندر، سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران، 5 اسفندماه 1394، دانشگاه علم و صنعت ایران

39. مهدی مقیمی، اسماعیل مولوی، بررسی وقوع کاویتاسیون و ارتعاشات در مجرای تخلیه کننده تحتانی سد داریان، شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2015 ، کرمانشاه، دانشگاه رازی، 26-28 آبان 1394

40. مهدی مقیمی، اسماعیل مولوی، بررسی اثر بفل بر پارامترهای هیدرودینامیکی کانال تخلیه تحتانی سد داریان، شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2015 ، کرمانشاه، دانشگاه رازی، 26-28 آبان 1394

41. یوسف دستورانی، مهدی مقیمی، شبیه‌سازی عددی جریان ناپایای گازدر خطوط لوله انتقال گاز، کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت، آذر سال 94، تهران

42. علی زارع زاده، مهدی مقیمی، تحلیل تجربی و عددی جریان تخلیه کننده تحتانی سد سردشت، چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، آبان 1394

43. مهدی مقیمی، سعید هوشیار، اسمعیل مولوی، علی زارع زاده، بررسی جریان در کانال تحتانی سد داریان با استفاده از نرم‌افزار Flow-3D و مقایسه آن با نتایج تجربی، چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، آبان

44. مهدی مقیمی، سعید حیدریان، پیمان ساعد، بررسی بازده فنی- اقتصادی سه نوع توربین بادی برای چهار موقعیت جغرافیایی کشور در یک شبکه تولید برق مستقل، اولین همایش ملی انرژی های تجدیدپذیر، 15 الی 16 اردیبهشت ماه 1395 ـ تهران

45. مهدی مقیمی، سعید حیدریان، پیمان ساعد، بررسی تاثیر پرده بر عملکرد توربین بادی خانگی، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و  مهندسی، 3 خرداد ماه 95-اردبیل

46. امیر رهنی، مهدی مقیمی، شبیه سازی جریان گاز رقیق در میکروکانال به کمک روش مونته کارلو مستقیم اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک، 6 خرداد ماه 95-تهران

47. مهدی مقیمی، سعید حیدریان، فربد صالح زاده، بررسی تاثیر زاویه حمله پره بر عملکرد توربین بادی خانگی، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک، 6 خرداد ماه 95-تهران

48. مهدی مقیمی، بهنام جمشید دوست، بررسی رفتار نوسانی میکرو حباب با رویکرد بکارگیری در تصفیه آب، سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران، 5 اسفندماه 1394، دانشگاه علم و صنعت ایران

1394

  جوایز و افتخارات

 1. رتبه دوم در بخش پژوهشهای کاربردی در بیست و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1388
 2. پژوهشگر برتر در دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1388
 3.  پژوهشگر برتر در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1385

 4. عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 88 

 ارائه دروس کارشناسی

 ارائه دروس تحصیلات تکمیلی

پایان نامه های کارشناسی

 • تصفیه آب به کمک میکروحباب بهنام جمشید دوست

 • شبیه سازی جریان کانال تحتانی سد سردشت علی زارع زاده

 • اندرکنش سازه و سیال در مخازن آب مهدی اصغری

 • طراحی چیلر جذبی تک اثره شعله مستقیم رضا عباسی شریف آبادی

 • مطالعه تجربی هوادهی در مجرای تخلیه کننده تحتانی سد صفارود  محمد جواد ابراهیمی زاده 

 • طراحی یک هاور ایر کرافت احسان عامری

دفعات مشاهده: 17850 بار   |   دفعات چاپ: 586 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 15 بار   |   0 نظر
::
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.121 seconds with 1021 queries by yektaweb 3506