مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1401/3/29 | 
 
دکتر مهدی علائیان
ریاست دانشکده ریاضی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۰ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۲۰


 
دکتر جلیل رشیدی نیا
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۸۷ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۸۷
دکتر اسداله آقاجانی
معاون پژوهشی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۹۱ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۹۱


 

دکتر محبوبه مولوی
عربشاهی

رئیس اداره امور آموزشی
دانشکده ریاضی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۶۴ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۶۴
 

دکتر محمدباقر قائمی

مدیر گروه ریاضی محض
صفحه شخصی 
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۱۲ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۱۲


 

دکتر تورج نیک آزاد

مدیر گروه ریاضی کاربردی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۰۹ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۰۹


 

دکتر جواد وحیدی

مدیر گروه علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۴ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۲۴


 

دکتر جواد وحیدی
مدیر فرهنگی دانشکده ریاضی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۴ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۲۴


 
 

دکتر رضا سعادتی
استاد مشاور دانشجویان ریاضی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۱ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۲۱

دکتر سمیه سعیدی نژاد
استاد مشاور دانشجویان علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۰۴ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۰۴ 

دفعات مشاهده: 785 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر