برگشت به دانشگاه علم و صنعت ایران
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد ::
امور آموزشی ::
امور پژوهشی ::
فعالیت‌های دانشجویی::
آزمایشگاهها::
اخبار و اطلاعیه ها::
تسهیلات پایگاه::
::
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
:: بیانیه بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران به مناسبت 22بهمن 1396
:: نشست فرهنگی اساتید / یمن در مثلث ایران، عربستان و آمریکا / 26 دیماه 1396
:: نشست فرهنگی اساتید / آشنایی با نقشه جامع علمی کشور /4دی 1396
:: دیدار هیأت رئیسه و اساتید با تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) / 27آذر1396
:: نشست فرهنگی اساتید / نظام آراستگی محیط کار / 27 آذر 1396
..
تماس با ما

Contact

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام،
 دانشگاه علم و صنعت ایران،
تماس با دانشکده مهندسی خودرو
تلفن: 5-77491224
فکس: 77491224
تماس با پژوهشکده مهندسی خودرو
تلفن: 3-77240360
فاکس: 77240364
..
تور مجازی دانشگاه
..
:: Ebrahiminejad_fa ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | 

دکتر سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی 

 سلمان ابراهیمی نژاد Salman Ebrahimi-Nejad

(ENGLISH WEBPAGE)

مرتبه علمی: استادیار

آدرس: دانشکده مهندسی خودرو، طبقه اول.
تلفن: 77240540-021 (داخلی 3982).
فکس: 73021490-021.

پست الکترونیک: ebrahiminejad(AT)iust.ac.ir
صفحه گوگل اسکالر GOOGLE SCHOLAR:

https://scholar.google.com/citations?user=6c28VmkAAAAJ&hl=en


صفحه اورکید ORCID:

http://orcid.org/0000-0002-1591-023X


تحصیلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، دانشگاه شهید باهنر کرمان (1383).

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان (1385).

دکترای مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1391).

.

زمینه های تحقیقاتی:

 1. سیستم های دینامیکی خودرو
 2. سیستمهای چرخ، ترمز و فرمان
 3. مواد پیشرفته و هوشمند
 4. تایر هوشمند
 5. آلیاژهای حافظه دار و نانولوله ها

.

مسئولیت های اجرایی:

 • استادیار گروه سیستمهای دینامیکی، دانشکده مهندسی خودرو
 • مدیر گروه سیستمهای دینامیکی، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مدیر ارتباطات و وبسایت دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران (بهمن 1393 – ادامه دارد)
 • عضو تیم استراتژیک و مدیر پروژه در «طرح کلان پلتفرم ملی خودرو» دانشگاه علم و صنعت ایران (1394-1395)

.

پروژه های صنعتی

سیستم فرمان برقی در فاز طراحی تفصیلی «طرح کلان پلتفرم ملی خودرو»

سیستم چرخ و تایر در طراحی تفصیلی  «طرح کلان پلتفرم ملی خودرو»

.

تجارب آموزشی:

 1. دینامیک پیشرفته (کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، بهمن 94، بهمن 95)
 2. ارتعاشات و آکوستیک سازه و بدنه خودرو (کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، مهر 94، بهمن 94)
 3. ارتعاشات پیشرفته (کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، مهر 92، مهر 93، مهر 95، بهمن 95)
 4. طراحی سیستم های چرخ، ترمز و فرمان (کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، بهمن 93، مهر 94، مهر 95)
 5. سیستم های شاسی و بدنه خودرو (کارشناسی، دانشکده مهندسی خودرو، مهر 92، مهر 93، بهمن 93)
 6. مبانی دینامیک خودرو (کارشناسی، دانشکده مهندسی خودرو، بهمن 92)

.

مقاله های نمایه شده:

J15. M.H. Shojaeifard, A. Khalkhali, S. Ebrahimi-Nejad, & K. Ghadirinejad, “Numerical investigation on automotive bumper structure improvements for pedestrian protection”, International Journal of Crashworthiness, Vol 22 (2017), pp. 1-19.

http://dx.doi.org/10.1080/13588265.2017.1287521

Elsevier, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 0.68

J14. A. Karimyan, S. Ebrahimi-Nejad, “Vibro-acoustic analysis of tire and rim finite element model coupled with fluid acoustic cavity”, Modares Mechanical Engineering Journal, Vol. 17 (2017), pp. 1-12 (in Persian).

http://mme.modares.ac.ir/article_16606.html

ISC Indexed

J13. M.H. Shojaeefard, S. Ebrahimi-Nejad, M. Masjedi, “Vehicle Directional Stability Control Using Bifurcation Analysis of Yaw Rate Equilibrium”, International Journal of Automotive Engineering, Vol 6, No. 1 (2016): pp. 2065-2074.

http://ijae.iust.ac.ir/article-1-336-en.html

ISC Indexed

J12. S. Ebrahimi-Nejad, A. Shokuhfar, Compressive Buckling of Open-ended Boron Nitride Nanotubes in Hydrogen Storage Applications, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 50 (2013), 29-36.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2013.02.021

Elsevier, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 1.532

J11. A. Shokuhfar, S. Ebrahimi-Nejad, Effects of Structural Defects on the Compressive Buckling of Boron Nitride Nanotubes, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 48 (2013) 53-60.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2012.11.024

Elsevier, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 1.532

J10. A. Shokuhfar, S. Ebrahimi-Nejad, A. Hosseini-Sadegh, A. Zare-Shahabadi, The Effect of Temperature on the Compressive Buckling of Boron Nitride Nanotubes, Physica Status Solidi (A), 209 (2012) 1266-1273.

http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201127678

Wiley-VCH, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 1.463

J9. A. Shokuhfar, P. Heydari, M.R. Aliahmadi, M. Mohtashamifar, S. Ebrahimi-Nejad R., M. Zahedinejad, Low-Cost Polymeric Microcantilever Sensor with Titanium as Piezoresistive Material, Microelectronic Engineering, 98 (2012) 338-342.

http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2012.07.067

Elsevier, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 1.569

J8. A. Shokuhfar, A. Zare-Shahabadi, A.-A. Atai, S. Ebrahimi-Nejad, M. Termeh, Predictive Modeling of Creep in Polymer/Layered Silicate Nanocomposites, Polymer Testing, 31 (2012) 345-354.

http://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2011.12.013

Elsevier, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 2.016

J7. A. Zare-Shahabadi, A. Shokuhfar, S. Ebrahimi-Nejad, M. Arjmand, M. Termeh, Modeling the Stiffness of Polymer/Layered Silicate Nanocomposites: More Accurate Predictions with Consideration of Exfoliation Ratio as a Function of Filler Content, Polymer Testing, 30 (2011) 408-414.

http://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2011.02.009

Elsevier, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 2.016

J6. A. Shokuhfar, P. Heydari, S. Ebrahimi-Nejad, Electrostatic Excitation for the Force Amplification of Microcantilever Sensors, Sensors, 11 (2011) 10129-10142.

http://dx.doi.org/10.3390/s111110129

MDPI, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 1.771

J5. A. Zare-Shahabadi, A. Shokuhfar, S. Ebrahimi-Nejad, Preparation and Rheological Characterization of Asphalt Binders Reinforced with Layered Silicate Nanoparticles, Construction and Building Materials, 24 (2010) 1239-1244.

http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.12.013

Elsevier, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 1.456

J4. S. Ebrahimi-Nejad, A. Shokuhfar, A. Zare-Shahabadi, P. Heydari, Molecular Dynamics Simulation of Carbon Nanotubes under Elevated Temperatures, Materials Science and Engineering Technology (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik), 41 (2010) 314-319.

http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201000603

Wiley-VCH, Thomson Reuters (ISI) Impact Factor: 0.543

J3. S. Ebrahimi-Nejad, M. Fooladi-Mahani, Optimizing the Characteristics of the Motion of Steel Balls and their Impact on Shell Liners in SAG Mills, Journal of Mechanical Engineering: Transactions of ISME, 10 (2009) 5-22.

http://www.sid.ir/en/vewssid/j_pdf/104620091201.pdf

Iranian Society of Mechanical Engineers

J2. S. Ebrahimi-Nejad, A. Shokuhfar, A. Zare-Shahabadi, Molecular Dynamics Simulation of the Buckling Behavior of Boron Nitride Nanotubes under Uniaxial Compressive Loading, Defect and Diffusion Forum, 297-301 (2010) 984-989.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.297-301.984

Trans Tech Publications

J1. A. Zare-Shahabadi, A. Shokuhfar, S. Ebrahimi-Nejad, Microstructure and Properties of Nanoclay Reinforced Asphalt Binders, Defect and Diffusion Forum, 297-301 (2010) 579-583.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.297-301.579

Trans Tech Publications

ارائه مقالات در کنفرانس های بین المللی

[C19] M.H. Shojaeifard, S. Ebrahimi-Nejad, S. Kamarkhani, “Optimization of exhaust system hanger locations to reduce vehicle body vibrations”, 5th International Conference on Science and Engineering, 13 December, 2016, Paris, France.

[C18] S. Ebrahimi-Nejad, A. Karimyan, “Dynamic Finite Element Analysis of Car Wheel Rim”, 3rd National and First International Conference in Applied Research on Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering, 6-7 January, 2016, Tehran, Iran.

[C17] S. Ebrahimi-Nejad, A. Karimyan, “Vibration analysis of tire treadband”, International Conference on Mechanical Science and Technology, 5-6 December, 2015, Tehran, Iran.

[C16] S. Ebrahimi-Nejad, A. Shokuhfar, “Compressive Buckling of Boron Nitride Nanotubes with Hydrogen Storage”, 13th Trends in Nanotechnology International Conference (TNT2012), September 10-14, 2012, Madrid, Spain.

[C15] S. Ebrahimi-Nejad, A. Shokuhfar, A. Hosseini-Sadegh, “Compressive Buckling of Open-ended Boron Nitride Nanotubes in Hydrogen Storage Applications”, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), September 8-10, 2012, Kashan, Iran.

[C14] S. Ebrahimi-Nejad, A. Shokuhfar, A. Zare-Shahabadi, A. Zolriasatein, “Uniaxial Compressive Buckling of Boron Nitride Nanotubes using Molecular Dynamics Simulations”, Published in: Physics, Chemistry and Application of Nanostructures, pp. 130-133, Nanomeeting 2011, May 24-27, 2011, Minsk, Belarus.

[C13] A. Zolriasatein, A. Shokuhfar, M. Ghadimi, S. Ebrahimi-Nejad, R.A. Khosroshahi, N. Nemati, “Preparation of Novel Al/β-Al3Mg2 Nanocomposite by Mechanical Milling and Hot Pressing”, Published in: Physics, Chemistry and Application of Nanostructures, pp. 396-399, Nanomeeting 2011, May 24-27, 2011, Minsk, Belarus.

[C12] S. Ebrahimi-Nejad, A. Shokuhfar, A. Zare-Shahabadi, B. Arab, “Compressive Buckling of Hydrogen-Filled Boron Nitride Nanotubes”, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2010), November 9-11, 2010, Shiraz, Iran.

[C11] S. Ebrahimi-Nejad, A. Shokuhfar, A. Zare-Shahabadi, “Molecular Dynamics Simulation of the Mechanical Behavior of Boron Nitride Nanotubes Subject to Various Loadings”, 5th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL2009), June 24-26, 2009, Rome, Italy.

[C10] S. Ebrahimi-Nejad, H. Ebrahimi-Nejad, H. Ehsan, A. Shokuhfar, “Mechanical Behavior of Shape Memory Nanowires”, 5th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL2009), June 24-26, 2009, Rome, Italy.

[C9] S. Ebrahimi-Nejad, S. Yamini, B. Nasiri, A. Shokuhfar, “Molecular Dynamics Simulation of Carbon Nanotubes in Aluminium Melt”, 3rd International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting (ACE-X 2009), June 22-23, 2009, Rome, Italy.

[C8] A. Shokuhfar, P. Heydari, S. Ebrahimi-Nejad, “Graphene Sheet as a Multifunctional Mass Sensor”, 3rd International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting (ACE-X 2009), June 22-23, 2009, Rome, Italy.

[C7] A. Zare, A. Shokuhfar, S. Ebrahimi-Nejad, A. Afaghi, “Viscoelastic Properties of Layered Silicate Nanoparticles Reinforced Asphalt Binder”, 17th International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2009), May 19-21, 2009, Tehran, Iran.

[C6] S. Ebrahimi-Nejad, B. Nasiri, A. Zare, A. Shokuhfar, M. Fooladi, “On the Motion Dynamics of Grinding Media in Tumbling Mills: With Applications to Mineral Science & Nanomaterials Synthesis”, 17th International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2009), May 19-21, 2009, Tehran, Iran.

[C5] S. Ebrahimi-Nejad, M. Fooladi, “Optimizing the Characteristics of Motion and the Impact of Steel Balls on Shell Liners in SAG Mills”, 16th International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2008), May 13-15, 2008, Kerman, Iran.

[C4] S. Ebrahimi-Nejad, M. Fooladi, “Trajectory Optimization for Steel Balls Impacting on Steel Liners in SAG Mills”, 16th International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2008), May 13-15, 2008, Kerman, Iran.

[C3] S. Ebrahimi-Nejad, M. Fooladi, “The Effect of Lifter Height on the Severity of the Impact of Steel Balls on SAG Mill Shell Liners”, Najafabad Manufacturing Engineering Conference (NMEC 2008), February 18-19, 2008, Najafabad, Isfahan, Iran.

[C2] S. Ebrahimi-Nejad, M. Fooladi, “The Effect of Steel Ball Size on the Severity of their Impacts onto SAG Mill Shell Liners”, Najafabad Manufacturing Engineering Conference (NMEC 2008), February 18-19, 2008, Najafabad, Isfahan, Iran.

[C1] S. Ebrahimi-Nejad, M. Fooladi, “Calculation of Steel Balls Impact Angle and Velocity in SAG Mills”, The First Regional Mechanical Engineering Conference (RCME 2006), December 13, 2006, Isfahan, Iran. 

دفعات مشاهده: 450 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
برای مشاهده کل مطالب بخش دکتر سلمان ابراهیمی نژاد اینجا را کلیک کنید.
School of Automotive Engineering

School of Automotive Engineering is the first Automotive Engineering school in the Middle East.

دانشگاه علم و صنعت ایران؛ سرآمد در علم و فناوری، پیشرو در کارآفرینی دانش بنیان
Persian site map - English site map - Created in 0.195 seconds with 983 queries by yektaweb 3600