[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
تسهیلات پایگاه ::
مدیریت امور دانش آموختگان::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
تور مجازی دانشگاه

AWT IMAGE

..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر تورج محمدی ::

AWT IMAGE

  دکتر تورج محمدی

  مشخصات فردی

  مرتبه علمی : استاد

  Email: torajmohammadi[at]iust.ac.ir

  تحصیلات

  مقطع کارشناسی : رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت - اهواز - ایران

  مقطع کارشناسی ارشد: رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران - تهران - ایران

  مقطع دکتری : رشته مهندسی شیمی دانشگاه NSW سیدنی - استرالیا

  عنوان پروژه دکتری : ساخت غشا‏های مرکب برای استفاده در باطری وانادیم

سوابق شغلی

مجتمع صنعتی شهید همت

1369-1367

پژوهشگر

دانشگاه علم و صنعت ایران

1375

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)- دانشکده فنی

1376

1382

دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)- دانشکده تحصیلات تکمیلی

1382

تاکنون

مدیر گروه طراحی فرآیندهای صنایع نفت

1377

1381

مدیر گروه صنایع شیمیایی معدنی

1381

1384

مدیر کل امور فرهنگی و فوق برنامه و تربیت بدنی

1378

1382

دانشگاه علم و صنعت ایران

1380

دانشیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

1384

استاد

مدیر کل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت

1382

1384

رئیس دانشکده مهندسی شیمی

1385

1388

معاون پژوهش و فناوری

1394

تاکنون

تجربیات آموزشی                                    تجربیات پژوهشی                      

1) مکانیک سیالات1                                    1) ساخت غشاهای مختلف                       

2) مکانیک سیالات دوفازی                2) بهینه سازی فرایند های غشایی مختلف     

3) مکانیک سیالات پیشرفته              3) طراحیفرایندهای غشایی مختلف

4) رئولوژی پیشرفته                                    4) روشهای جلوگیری از آلودگیهای محیط زیست

5) انتقال حرارت کاربردی                  5) تصفیه پسابهای صنعتی                                                 

6) فرایندهای جداسازی غشایی        6) جریانهای دو فازی       

7) روشهای خاص جداسازی             7) فرآیندهای الکتروشیمیایی

افتخارات

- انتخاب پایان‏نامه دکتری به عنوان پایان‏نامه ممتاز (1996)

- انتخاب به عنوان فارغ‏التحصیل ممتاز و دریافت جایزه از مقام محترم ریاست جمهوری (1377)

- انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشکده مهندسی شیمی (1377)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1382)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1383)

- انتخاب به عنوان سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی رتبه اول در دانشگاه علم و صنعت ایران (1383)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1384)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1385)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1386)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1387)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1388)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1389)

- انتخاب به عنوان استاد راهنمای برتر ایران(پانزدهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی1391)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1391)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر ایران(چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال1392)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1392)

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران(1393)

کتب منتشر  شده

1- Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Carbon nanotubes membranes, Nanomaterials and Nanotechnology,One Central Press, in press, 2016.

2- Toraj Mohammadi, Maryam Tavakolmoghadam, Applications of Membrane Processes in Wastewater Treatment,Environmental Science & Engineering, One Central Press, in press, 2016.

مقالات منتشر شده  در مجلات ملی و بین‌المللی

 1. T. Mohammadi, M. Skyllas Kazacos, Characterization of novel composite membrane for redox flow battery applications, Journal of Membrane Science, 98, 77, 1995.
 2. T. Mohammadi, M. Skyllas Kazacoz, Preparation of sulfonated composite membrane for vanadium redox flow battery applications, Journal of Membrane Science, 107, 35, 1995.
 3. T. Mohammadi, M. Skyllas Kazacoz, Use of polyelectrolyte for incorporation if ion exchange groups in composite membrane for vanadium redox flow battery applications, Journal Power Source, 56, 91, 1995.
 4. T. Mohammadi, V. Haddadi- Asl, Effect of processing methods and conditions on properties of conductive carbon- polyolefins composites, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 5, 153, 1996.
 5. T. Mohammadi, M. Skyllas Kazacoz, Evaluation of chemical stability of some membranes in the vanadium solution, Journal Applied Electrochemistry, Vol.27, No.2, 153,1997.
 6. T. Mohammadi, V. Haddadi- Asl, Modification of a composite membrane for redox flow battery applications, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 6, 43, 1997.
 7. T. Mohammadi, S.C.Cheing, M. Skyllas Kazacoz, Water transport study across commercial ion exchange membranes in vanadium redox flow battery, Journal of Membrane Science, 133, 151, 1997.
 8. T. Mohammadi, Modification of anion exchange membranes for vanadium redox flow battery applications, International Journal of Engineering Science, Vol. 10, No. 5, 19, 1999.
 9. T. Mohammadi, M. Mahdifar, Water transport studyacross commercial ion exchange membranes in the vanadium redox flow battery, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 25, No.1, Transaction B, 57, 2001.
 10. T. Mohammadi, S. S. Madaeni, M. Kazemimoghadam, Chemical cleaning of reverse osmosis membranes, Desalination, 134, 77, 2001.
 11. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, S. S. Madaeni, Chemical cleaning of a polyamide membrane, Desalination, 139, 381, 2001.
 12. T. Mohammadi, S. S. Madaeni, M. Taghipur, Recovery of UF membranes fouled in milk industries, International Journal of Engineering Science, Vol. 13, No. 2, 145, 2002.
 13. T. Mohammadi, M. Mahdyarfar, Effect of operation condition on membrane fouling during ultrafiltration of gelatin solution, International Journal of Engineering Science, Vol. 13, No.4, 2002.
 14. T. Mohammadi, A. Pak, Making zeolite A membrane from kaolin by electrophoresis, Microporous and Mesoporous Materials, Vol.56, No.1, 81, 2002.
 15. T. Mohammadi, S. S. Madaeni, M. Kazemimoghadam, Investigation of membrane fouling, Desalination,153,155, 2002.
 16. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, S.S. Madaeni, Hydrodynamic factors affecting flux and fouling during reverse osmosis of seawater, Desalination,151, 239, 2002.
 17. T. Mohammadi, M. A. Alaee, M. Kazemimoghadam, Pervaporation separation of water - acetic acid mixtures, International Journal of Engineering Science, Vol. 13, No.5, 151, 2002.
 18. T. Mohammadi, A. Pak, Effect of calcination temperature of kaolin as a support for zeolite membranes, Separation and Purification Science,30, 241, 2003.
 19. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, M saadabadi, Modeling of membrane fouling and flux decline in reverse osmosis during separation of oil in water emulsions, Desalination, 157, 369, 2003.
 20. T. Mohammadi, A. Kaviani, Water shortage and seawater desalination by electrodialysis, Desalination, 158, 267, 2003.
 21. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, S. S. Madaeni, Cleaning of RO membranes, International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No.4,175, 2003.
 22. T. Mohammadi, S. S. Madaeni, M. Mahdyarfar, M. Kazemimoghadam, Effect of operating conditions and chemicals on ultrafiltration membrane fouling, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Vol. 27, No. B2,2003.
 23. T. Mohammadi, Desalination is being essential for many Arab countries, AWWM, May/June, 48, 2003.
 24. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, A.Pak, Dehydration of water/1-1-dimethylhydrazine mixtures by zeolite membranes,Microporous and Mesoporous Materials, 70, 127, 2004.
 25. T. Mohammadi, A. Esmaeelifar, Wastewater treatment of a vegetable oil factory by ultrafiltration, Desalination, 166, 329, 2004.
 26. T. Mohammadi, A.Razmi, M.Sadrzadeh, Effect of operating parameters on Pb2+ separation from wastewater using electrodialysis, Desalination, 167, 379, 2004.
 27. T. Mohammadi, A. Pak, Mehrdad Karbassian and Masoud Golshan, Effect of operating conditions on microfiltration of oil-water emulsion by a kaolin membrane, Desalination, 168, 201, 2004.
 28. T. Mohammadi, A. Moheb, M. Sadrzadeh, A. Razmi, Separation of copper ions by electrodialysis using Taguchi experimental design, Desalination, 169, 21, 2004.
 29. T. Mohammadi,  A. Moheb, M. Sadrzadeh, A. Razmi, Modeling of metal ion removal from wastewater by electrodialysis, Separation and Purification Technology, Vol. 41, No. 1, 73, 2005.
 30. T. Mohammadi, A. Aroujalian, A. Bakhshi, Pervaporation of dilute alcoholic mixtures using PDMS membrane, Chemical Engineering Science, 60, 1875, 2005.
 31. T. Mohammadi, M. Akbarabadi, Separation of ethylene glycol solution by vacuum membrane distillation (VMD), Desalination, 181, 35, 2005.
 32. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Separation of water/UDMH mixtures using hydroxysodalite zeolite membranes, Desalination, 181, 1, 2005.
 33. T. Mohammadi, A. Esmaeelifar, Wastewater treatment of a vegetable oil factory by a hybrid ultrafiltration-activated carbon process, Journal of Membrane Science, 254, 129, 2005.
 34. T. Mohammadi, A. Kohpeyma, M. Sadrzadeh, Mathematical modeling of flux decline in ultrafiltration, Desalination, 184, 367, 2005.
 35. T. Mohammadi, A. Pak, Z. Nourian, M. Taherkhani, Experimental design in Mullite microfilter preparation, Desalination, 184, 57, 2005.
 36. T. Mohammadi, A. Ezzati, E. Gorouhi, Separation of water in oil emulsions using microfiltration, Desalination, 185, 371, 2005.
 37. T. Mohammadi, A. Aroujalian, A. Bakhshi, Pervaporation of dilute alcoholic mixtures using PDMS membrane, Chemical Engineering Science, 60, 1875, 2005.
 38. T. Mohammadi, O. Ghaffari Nik, A. Bakhshi, Effect of Operating Conditions on Pervaporation of Methanol-Water Mixtures, Membrane Technology, Part 1, November, 2006.
 39. T. Mohammadi, O. Ghaffari Nik, A. Bakhshi, Effect of Operating Conditions on Pervaporation of Methanol-Water Mixtures, Membrane Technology, Part 2, December, 2006.
 40. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Preparation of NaA zeolite membranes for separation of water/UDMH mixtures, Separation and Purification Technology, Vol. 47, No. 3, 173, 2006.
 41. T. Mohammadi, A. Pak, Zeolite NaA membrane synthesis, Desalination, 200, 68, 2006.
 42. T. Mohammadi, E. Gorouhi, M. Sadrzadeh, Microfiltration of oily wastewater using PP hydrophobic membrane, Desalination, 200, 319, 2006.
 43. T. Mohammadi, O. Bakhteyari, Concentration of L-Lysine Monohydrochloride (L-Lysine-HCl) Syrup Using Vacuum Membrane Distillation (VMD), Desalination, 200, 591, 2006.
 44. T. Mohammadi, A. Madandar, Effect of permeate pressure on pervaporation of methyl tert-butyl ether/methanol mixtures, Desalination, 200, 390, 2006.
 45. T. Mohammadi, S. M. Mirfendereski, Synthesis and characterization of T-type zeolite membrane, Desalination, 200, 77, 2006.
 46. T. Mohammadi,  A. Moheb, O. G. Nik, Separation of Ethylene glycol/Water mixtures using NaA zeolite membrane, Chemical Engineering and Technology, 29, 1340, 2006.
 47. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Synthesis of MFI zeolite membranes for water Desalination, Desalination, 206, 547, 2007.
 48. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Chemical Cleaning of Ultrafiltration Membranes in Milk Industries, Desalination, 204, 213, 2007.
 49. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Kaviani, Mathematical Modeling of Desalination by Electrodialysis, Desalination, 206, 538, 2007.
 50. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Razmi, Separation of monovalent, divalent and trivalent ions from wastewater at various operating conditions using electrodialysis, Desalination, 205, 53, 2007.
 51. T. Mohammadi, A. Mosadeghkhah, M. A. Alaee, Effect of sintering temperature and dwell time and pressing pressure on Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ perovskite-type membranes, Materialsand Design, 206, 538, 2007.
 52. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Razmi, Separation of different ions from wastewater at various operating conditions using electrodialysis, Separation and Purification Technology, 54, 147, 2007.
 53. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, R. Nikbakht, Effect of operating parameters on concentration of citric acid using electrodialysis, Journal of Food Engineering, 83, 596, 2007.
 54. T. Mohammadi, M. Peer, M. Mahdyarfar, S. M. Kamali, Separation of Hydrogen from Carbon Monoxide Using a Hollow Fiber Polyimide Membrane: Experimental and Simulation, Chemical Engineering and Technology, 30, 1418, 2007.
 55. T. Mohammadi, M. Asghari, R. F. Alamdari, F. Agand, Preparation and Characterization of a Thin Continuous Faujasite Membrane on Tubular Porous Mullite Support, Desalination, 220, 65, 2008.
 56. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, Sea Water Desalination Using Electrodialysis, Desalination, 221, 440, 2008.
 57. T. Mohammadi, A. Pak, Wastewater Treatment of Desalting Units, Desalination, 222, 249, 2008.
 58. T. Mohammadi, A. Pak, S. M. Hosseinalipour, V. Allahdini, CFD Modeling of Porous Membranes, Desalination, 222, 482, 2008.
 59. T. Mohammadi, A. Aroujalian, A. Bakhshi, Pervaporation Separation of Binary and Ternary Mixtures with Polydimethylsiloxane Membranes, Journal of Applied Polymer Science, 107-3, 1777, 2008.
 60. T. Mohammadi, T. Kikhavandi, M. R. Moghbeli, Synthesis and Characterization of Poly (ether block amide) Membranes for Pervaporation of Organic/Aqueous Mixtures, Journal of Applied Polymer Science, 107-3, 1917, 2008.
 61. T. Mohammadi, T. Kikhavandi, M. R. Moghbeli, Synthesis and Characterization of Poly(ether-block-amide) Membranes, Macromolecular Symposia, 264, 127, 2008.
 62. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, S. M. Mirfendereski, T. Mazaheri, CO2 and CH4 permeation through T-type zeolite membranes: effect of synthesis parameters and feed pressure, Separation and Purification Technology, 61, 317, 2008.
 63. T. Mohammadi, M. Peivasti Rezaeian, A. Maadandar, Effect of operating conditions on pervaporation of methanol/methyl tert-butyl ether mixtures, Chemical Engineering and Processing, 47, 1069, 2008.
 64. T. Mohammadi, M. Asghari, R. F. Alamdari, F. Agand, Thin-layer Template-free Polycrystalline Layer of Mordenite Membranes on Cylindrical Mullite Supports, Microporous and Mesoporous Materials, 114, 148, 2008.
 65. T. Mohammadi, M. Asghari, A. Samimi, M. Fouladi, R. F. Alamdari, F. Agand, Ion-Exchanged zeolite X Membranes: Synthesis and Characterization, Membrane Technology, March, 2008.
 66. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, J. Ivakpour, N. Kasiri, Separationof lead ions from wastewater using electrodialysis: Comparing mathematical and neural network modeling, Chemical Engineering Journal, 144, 431, 2008.
 67. T. Mohammadi, S. M. Mirfendereski, M. Sadrzadeh, Effect of synthesis parameters on single gas permeation through T-type zeolite membranes, International Journal of Greenhouse Gas Control, Vol. 2, No. 4, 531, 2008.
 68. T. Mohammadi, M. Peer, M. Mahdyarfar, Evaluation of a mathematical model using experimental data and Artificial Neural Network for prediction of gas separation, Journal of Natural Gas Chemistry, 17, 135, 2008.
 69. T. Mohammadi, M. Tavakol Moghadam, M. Saeidi, M. Mahdyarfar, Acid Gas Permeation Behavior Through Poly(ester urethane urea) Membrane, Industrial and Engineering Chemistry Research, 47 (19), 7361, 2008.
 70. T. Mohammadi, O. Bakhteyari, L-Lysine monohydrochloride (L-Lysine-HCl) syrup concentration using a membrane hybrid process of ultrafiltration and vacuum membrane distillation, Chemical Engineering and Technology, 31, 1569, 2008.
 71. T. Mohammadi, E. Saljoughi, M. Amirilargani, Effect of Poly(vinyl pyrrolidone) concentration and coagulation bath temperature on the morphology, permeability and thermal stability of asymmetric cellulose acetate membranes, Journal of Applied Polymer Science, 111, 2537, 2009.
 72. T. Mohammadi, M. Peer, M. Mahdyarfar, Investigation of syngas ratio adjustment using a polyimide membrane, Chemical Engineering and Processing, 48, 755, 2009.
 73. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, E. Saljoughi, Effect of synthesis parameters on morphology and pure water permeation flux through asymmetric cellulose acetate membranes, Journal of Membrane Science, 326, 627, 2009.
 74. T. Mohammadi, M. Peivasti Rezaeian, Separation of Isomeric Xylenes:  Experimental and Modeling, Separation Science and Technology, 44, 817, 2009.
 75. T. Mohammadi, M. A. Alaee, Preparation and Characterization of BaxSr1-xCo0.8Fe0.2O3-δ perovskite-type membranes, Membrane Technology, Part 1, February, 2009.
 76. T. Mohammadi, M. A. Alaee, Preparation and Characterization of BaxSr1-xCo0.8Fe0.2O3-δ perovskite-type membranes, Membrane Technology, Part 2, March, 2009.
 77. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, Treatment of sea water using electrodialysis: current efficiency evaluation, Desalination, 249, 279, 2009.
 78. T. Mohammadi, S. M. A. Safavi, High salinity water desalination using membrane distillation, Chemical Engineering Journal, 149, 191, 2009.
 79. T. Mohammadi, E. Saljoughi, Cellulose acetate (CA)/Polyvinylpyrrolidone (PVP) blend asymmetric membranes: Preparation, morphology and performance, Desalination, 249, 850, 2009.
 80. T. Mohammadi, E. Saljoughi, Effect of production conditions on morphology and permeability of asymmetric cellulose acetate membranes, Desalination, 243, 1, 2009.
 81. T. Mohammadi, M. Amirilargani, Preparation and characterization of asymmetric polyethersulfone (PES) membranes, Polymers for Advanced Technologies, 20, 993, 2009.
 82. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, Effects of Tween 80 concentration as a surfactant additive on morphology and permeability of flat sheet polyethersulfone (PES) membranes, Desalination, 249, 837, 2009.
 83. T. Mohammadi, S. M. A. Safavi, Application of Taguchi method in optimization of desalination by vacuum membrane distillation, Desalination, 249, 83, 2009.
 84. T. Mohammadi, A. Salahi, A. Rahmat Pour, F. Rekabdar, Oily wastewater treatment using ultrafiltration, Desalination and Water Treatment, 6, 289, 2012.
 85. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, M. Amirilargani, K. Shahidi, Gas permeation through a synthesized composite PDMS/PES membrane, Journal of Membrane Science, 342, 236. 2009.
 86. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, J. Ivakpour, N. Kasiri, Neural network modeling of Pb2+ removal from wastewater using electrodialysis, Chemical Engineering and Processing, 48, 1371, 2009.
 87. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, K. Shahidi, Effect of operating parameters on pure and mixed gas permeation properties of a synthesized composite PDMS/PA membrane, Journal of Membrane Science, 342, 327, 2009.
 88. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Ghadimi, K. Shahidi, Ternary gas permeation through a synthesized PDMS membrane: experimental and modeling, Journal of Membrane Science, 344, 225, 2009.
 89. T. Mohammadi, M. A. Alaee, M. M. Movahednia, Effect of Ba content on oxygen permeation performance of BaxSr1-xCo0.8Fe0.2O3-δ (x=0.2, 0.5 and 0.8) perovskite-type membrane, Journal of Chemical and Engineering Data, 54, 3082, 2009.
 90. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, A. Pak, Synthesis of carbon nanotubes on macroporous kaolin substrate via a new simple CVD method, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 7, A79, 2009.
 91. T. Mohammadi, M. Amirilargani, Effects of PEG on morphology and permeation properties of polyethersulfone membranes, Separation Science and Technology, 44, 16, 3854, 2009.
 92. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, Improvement of permeation performance of polyethersulfone (PES) ultrafiltration membranes via addition of Tween-20, Journal of Applied Polymer Science, 115, 504, 2009.
 93. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Ghadimi, Coupling a mathematical and a fuzzy logic-based model for prediction of zinc ions separation from wastewater using electrodialysis, Chemical Engineering Journal, 151, 262, 2009.
 94. T. Mohammadi, M. Tavakol Moghadam, M. Saeidi, M. Mahdyarfar, Gas permeation properties of Seragel membrane, Asia Pacific Journal of Chemical Engineering, 2009.
 95. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, E. Saljoughi, K. Shahidi, Preparation and characterization of a composite PDMS membrane on CA support, Polymers for Advanced Technologies, 2009.
 96. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, M. Amirilargani, K. Shahidi, Pure and mixed gas permeation through a composite polydimethylsiloxane membrane, Polymers for Advanced Technologies, 2009.
 97. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, M. Amirilargani, Synthesis and characterization of polyethersulfone membranes, Journal of Polymer Research, 2009.
 98. T. Mohammadi, M. A. Alaee, A. Ghadimi, Reinvestigation of the Permeation Behaviour of a Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ Perovskite-type Membrane, High Temperature Materials and Processes, 28, 3, 181, 2009.
 99. T. Mohammadi, M. Amirilargani, Synthesis and characterization of asymmetric polyethersulfone membranes: effects of concentration and polarity of nonsolvent additives on morphology and performance of the membranes, Polymers for Advanced Technologies, 2009.
 100. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, M. Shokrian, C3H8 separation from CH4 and H2 using a synthesized PDMS membrane: experimental and neural network modeling, Journal of Membrane Science, 346, 59, 2010.
 101. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Abbasi, Permeate flux decline during UF of oily wastewater: experimental and modeling, Desalination, 251, 153, 2010.
 102. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Abbasi, S. M. Mirfendereski, A. Pak, Dimensional analysis of permeation flux for microfiltration of oily wastewaters using mullite ceramic membranes, Desalination, 252, 113, 2010.
 103. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, Cellulose acetate asymmetric dialysis membranes: Synthesis, characterization and performance, Journal of Applied Polymer Science, 116, 2251, 2010.
 104. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, M. R. Moghbeli, Effects of coagulation bath temperature and Polyvinylpyrrolidone content on flat sheet asymmetric polyethersulfone membranes, Polymer Engineering and Science, 2010.
 105. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, K. Shahidi, Synthesis and gas permeation properties of a single layer PDMS membrane, Journal of Applied Polymer Science, 117, 33, 2010.
 106. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, K. Shahidi, Preparation and C3H8/gas separation properties of a synthesized single layer PDMS membrane, Separation Science and Technology, 45, 592, 2010.
 107. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, The pilot-scale pervaporation plant using tubular-type module with nano pore zeolite membrane, Desalination, 255, 196, 2010.
 108. T. Mohammadi, A.Sabetghadam, PVA–APTEOS/TEOS hybrid sol-gel pervaporation membrane for dehydration of ethanol, Composite Interfaces, 17, 223, 2010.
 109. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Salty water desalination using carbon nanotube sheets, Desalination, 258, 182, 2010.
 110. T. Mohammadi, M. Abbasi, S. M. Mirfendereski, M. Nikbakht, M. Golshenas, Performance study of mullite and mullite-alumina ceramic MF membranes for oily wastewaters treatment, Desalination, 259, 169, 2010.
 111. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Ghadimi, Prediction of ternary gas permeation through synthesized PDMS membranes by using Principal Component Analysis (PCA) and Fuzzy Logic (FL), Journal of Membrane Science, 360, 509, 2010.
 112. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Preparation of mordenite membranes for dehydration of water – UDMH, Desalination, 260, 276, 2010.
 113. T. Mohammadi, A. Sabetghadam, Tuning nanocomposite membranes for separating liquid mixtures, Plastic Research Online, July, 2010.
 114. T. Mohammadi, A. Salahi, Experimental investigation of oily wastewater treatment using combined membrane systems, Water Science and Technology, 62.2, 245, 2010.
 115. T. Mohammadi, A. Salahi, A. Gheshlaghi, S. S. Madaeni, Experimental performance evaluation of polymeric membranes for treatment of an industrial oily wastewater, Desalination, 262, 235, 2010.
 116. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Mechanisms and experimental results of aqueous mixtures pervaporation using nanopore HS zeolite membranes, Desalination, 262, 273, 2010.
 117. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, Effect of PEG additive and coagulation bath temperature on the morphology, permeability and thermal/chemical stability of asymmetric CA membranes, Desalination, 262, 72, 2010.
 118. T. Mohammadi, A. Sabetghadam, Effects of annealing temperature and time on structure and performance of Poly(vinyl)alcohol nanocomposite membranes, Polymer Engineering and Science, 2010.
 119. T. Mohammadi, A. Salahi, F. Rekabdar, Reverse osmosis of refinery oily wastewater effluents, Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering, Vol. 7, No. 5, 413, 2010.
 120. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Abbasi, F. Rekabdar, Chemical cleaning of ultrafiltration membrane after treatment of oily wastewater, Iranian Journal of Chemical Engineering, Vol. 7, No. 3, 17, 2010.
 121. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Mechanisms and experimental results of aqueous mixtures pervaporation using nanopore HS zeolite membranes, Desalination, 262,  273, 2010.
 122. T. Mohammadi, S. Rezaei Hosein Abadi, M. R. Sebzari, M. Hemati, F. Rekabdar, Ceramic membrane performance in microfiltration of oily wastewater, Desalination, 265, 222, 2011.
 123. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Adsorption of divalent heavy metal ions from water using  carbon nanotube sheets, Journal of Hazardous Materials, 185, 140, 2011.
 124. T. Mohammadi, S. M. Mirfendereski, Investigation of Synthesis Parameters on Characteristics of T type Zeolite Crystal Structure, Powder Technology, 206, 345, 2011.
 125. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Permanent hard water softening using carbon nanotube sheets, Desalination, 268, 208, 2011.
 126. T. Mohammadi, A. Salimi, O. Bakhtiari, M. K. Moghaddam, Mixed Matrix Membrane Performance Prediction for Gas Separation using Modified Models, Journal of Applied Membrane Science & Technology, 13, 11, 2011.
 127. T. Mohammadi, P. M. Shehni, A. E. Amooghin, A. Ghadimi, M. Sadrzadeh, Modeling of unsteady-state permeation of gas mixtures through a self-synthesized PDMS membrane, Separation and Purification Technology, 76, 385, 2011.
 128. T. Mohammadi, S. Razavi, A. Sabetghadam, Dehydration of isopropanol by PVA-APTEOS/TEOS nanocomposite membranes, Chemical Engineering Research and Design, 89, 148, 2011.
 129. T. Mohammadi, M. A. Alaee, A. Ghadimi, A. A. Asadi, A. Behrouzifar, Oxygen permeation of BaxSr1-xCo0.8Fe0.2O3-δ perovskite-type membrane: experimental and modeling, Desalination, 270, 64, 2011.
 130. T. Mohammadi, O. Bakhtiari, S. Mosleh, T. Khosravi, Preparation, Characterization and Gas Permeation of Polyimide Mixed Matrix Membranes, Journal of Membrane Science and Technology, 1, 1, 2011.
 131. T. Mohammadi, O. Bakhtiari, S. Mosleh, T. Khosravi, Morphological Study of Polyimide Mixed Matrix Membranes, Journal of Applied Membrane Science & Technology, 13, 53, 2011.
 132. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Preparation of Nano Pore Mordenite Membranes, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. 8, No. 1, 12, 2011.
 133. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Shahverdi, S. Shirazian, A. Pak, CFD Simulation of Water Removal from Water/Ethylene glycol Mixtures by Pervaporation, Chemical Engineering Journal, 168, 60, 2011.
 134. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Salty water desalination using carbon nanotubes membrane, Chemical Engineering Journal, 168, 1064, 2011.
 135. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, Z. Niazi, S. M. Mirfendereski, S. Shirazian, A. Pak, CFD Simulation of Natural Gas Sweetening in a Gas-Liquid Hollow-Fiber Membrane Contactor, Chemical Engineering Journal, 168, 1217, 2011.
 136. T. Mohammadi, A. Salahi, Oily wastewater treatment by ultrafiltration using Taguchi experimental design, Water Science and Technology, 63.7, 1476, 2011.
 137. T. Mohammadi, Y. Shirazi M. Ahmadzadeh Tofighy, A. Pak, Effects of different carbon precursors on synthesis of multiwall carbon nanotubes: Purification and Functionalization, Applied Surface Science, 257, 7359, 2011.
 138. T. Mohammadi, Y. Shirazi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Synthesis and characterization of carbon nanotubes/ploy vinyl alcohol nanocomposite membranes for dehydration of isopropanol, Journal of Membrane Science, 378, 551, 2011.
 139. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, S. Razavi, A. Ghafari Nazari, Simulation and Determination of Optimum Conditions of Pervaporative Dehydration of Isopropanol Process Using Synthesized PVA-APTEOS/TEOS Nanocomposite Membranes by Means of Expert Systems, Journal of Membrane Science, 379, 224, 2011.
 140. T. Mohammadi, A. Salahi, H. Shokrkar, N. Kasiri, Mullite ceramic membranes for industrial oily wastewater treatment: Experimental and neural network modeling, Water Science and Technology, 64.3, 670, 2011.
 141. T. Mohammadi, A. Salimi, O. Bakhtiari, M. K. Moghaddam, Morphological study of polyimide mixed matrix membranes, Journal of Applied Membrane Science & Technology, 13, 53, 2011.
 142. T. Mohammadi, M. Amirilargani, A. Sabetghadam, Polyethersulfone (PES)/Polyacrylonitrile (PAN) blend ultrafiltration membranes with different molecular weight of polyethylene glycol (PEG): Preparation, morphology and antifouling properties, Polymers for Advanced Technologies, 2011.
 143. T. Mohammadi, Ali Ghadimi, Somayeh Norouzbahari, Mohtada Sadrzadeh, Improvement in gas separation properties of a polymeric membrane through the incorporation of inorganic nano-particles, Polymers for Advanced Technologies, 2011.
 144. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Preparation of nano pore hydroxysodalite zeolite membranes using kaolin clay and chemical sources, Desalination, 278, 438, 2011.
 145. T. Mohammadi, N. Kasiri, M. Iravaninia, F. Farshad, J. Ivakpour, Separation of Toluene/n-Heptane Mixtures; Experimental, Modeling and Optimization, Chemical Engineering Journal, 173, 11, 2011.
 146. T. Mohammadi, N. Kasiri, A. Ghadimi, E. Farno, Separation of heavy gases from light gases using synthesized PDMS nanocomposite membranes: Experimental and neural network modeling, Separation and Purification Technology, 81, 400, 2011.
 147. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, A modeling approach based on the Maxwell–Stefan theory for pervaporation using home made nanopore NaA zeolite membranes, Desalination, 281, 298, 2011.
 148. T. Mohammadi, H. Maghsoodloorad, Effects of Gel Parameters on Synthsis and Characteristics of W type Zeolite nano Crystals, Clays and Clay Minerals, Vol. 59, No. 3, 328, 2011.
 149. T. Mohammadi, M. Shahverdi, A. Pak, Separation of Ethylene Glycol/Water Mixtures using Composite poly(vinyl alcohol)–poly(propylene) membranes, Journal of Applied Polymer Science, 119, 1704, 2011.
 150. T. Mohammadi, M. Abbasi, A. Salahi, R. Badrnezhad, F. Rekabdar, Oily wastewater treatment using a hybrid UF/RO system, Desalination and Water Treatment, 28, 75, 2011.
 151. T. Mohammadi, Mohsen Abbasi, Mohammad Reza Sebzari, Enhancement of oily wastewaters treatment by MF ceramic membranes using PAC, Chemical Engineering and Technology, 34, 1252, 2011.
 152. T. Mohammadi, O. Bakhteyari, S. Mosleh, T. Khosravi, Synthesis and characterization of polyimide mixed matrix membranes, Separation Science and Technology, 46, 2138, 2011.
 153. T. Mohammadi, M. Abbasi, M. R. Sebzari, A. Salahi, S. Abbasi, Flux decline and membrane fouling in cross-flow microfiltration of oil-in-water emulsions, Desalination and Water Treatment, 28, 1, 2012.
 154. T. Mohammadi, M. Samei, H. Taghikarimi, O. Bakhtiari, Preparation and characterization of mullite tubular membranes, Desalination and Water Treatment, 36, 210, 2012.
 155. T. Mohammadi, A. Mirzaie, Effect of ultrasonic waves on flux enhancement in microfiltration of milk, Journal of Food Engineering, 108, 77, 2012.
 156. T. Mohammadi, M. Hemmati, F. Rekabdar, M. Abbasi, A. Salahi, M. Mirfendereski, Oily wastewaters treatment using mullite ceramic membranes, Desalination and Water Treatment, 37, 21, 2012.
 157. T. Mohammadi, Y. Shirazi, A. Ghadimi, Recovery of alcohols from water using PDMS-silica nanocomposite membranes: characterization and PV performance, Journal of Applied Polymer Science, 124-4, 2871, 2012.
 158. T. Mohammadi, M. Iravaninia, S. M. Mirfendereski, Pervaporation separation of toluene/n-heptane mixtures using a MSE-modified membrane: effects of operating conditions, Chemical Engineering Research and Design, 90, 397, 2012.
 159. T. Mohammadi, S. Mosleh, T. Khosravi, O. Bakhtiari, Zeolite filled polyimide membranes for dehydration of isopropanol through pervaporation process, Chemical Engineering Research and Design, 90, 433, 2012.
 160. T. Mohammadi, M. Hemmati, F. Rekabdar, A. Gheshlaghi, A. Salahi, Effects of air sparging, cross flow velocity and pressure on permeation flux enhancement in industrial oily wastewater treatment using microfiltration, Desalination and Water Treatment, 39, 33, 2012.
 161. T. Mohammadi, A. R. Hemmati, M. Maghami Dolatabadi, F. Naeimpoor, A. Pak, Effect of Haydraulic Retention Time and Temperature on Submerged Membrane Bioreactor (SMBR) Performance, The Korean Journal of Chemical Engineering, 29, 369, 2012.
 162. T. Mohammadi, S. Mosleh, T. Khosravi, O. Bakhtiari, Mixed matrix membranes for prevaporation separation of isopropanol/water mixtures, Desalination and Water Treatment, 41, 45, 2012.
 163. T. Mohammadi, A. Pak, A. A. Asadi, A. Behrouzifar, Experimental investigation and mathematical modeling of oxygen permeation through dense Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ (BSCF) perovskite-type ceramic membranes, Ceramics International, 38, 4797, 2012.
 164. T. Mohammadi, A. Pak, A. A. Asadi, A. Behrouzifar, Effects of nano powder synthesis methods, shaping and sintering conditions on microstructure and oxygen permeation of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (LSCF) perovskite-type membranes, High Temperature Materials and Processes, 31, 47, 2012.
 165. T. Mohammadi, N. Kasiri, A. Salahi, M. Abbasi, CFD simulation of baffle arrangement for gelatin-water ultrafiltration in rectangular channel, Desalination, 284, 288, 2012.
 166. T. Mohammadi, A. Salahi, H. Shokrkar, N. Kasiri, Prediction of permeation flux decline during MF of oily wastewater using genetic programming, Chemical Engineering Research and Design, 90, 846, 2012.
 167.  T. Mohammadi, Y. Shirazi, E. Farno, H. Shad Majareh, M. Sadrzade, N. Kasiri, Effect of operating conditions on PV performance of PVA membranes: Experimental and Neural Network modeling, Separation Science and Technology, 47, 1472, 2012.
 168. T. Mohammadi, A. Pak, A. A. Asadi, A. Behrouzifar, M. Iravaninia, Preparation and oxygen permeation of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ (LSCF) perovskite-type membranes: experimental study and mathematical modeling, Industrial and Engineering Chemistry Research, 51, 3069, 2012.
 169. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Application of Taguchi experimental design in optimization of salty water desalination using purified carbon nanotubes as adsorbent, Materials Research Bulletin, 47, 2389, 2012.
 170. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, K. Shahidi, Hydrogen separation and purification using crosslinkable PDMS/zeolite A nanoparticles mixed matrix membranes, International Journal of Hydrogen Energy, 37, 14576, 2012.
 171. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, K. Shahidi, Sorption properties of hydrogen-selective PDMS/zeolite 4A mixed matrix membrane, International Journal of Hydrogen Energy, 37, 17275, 2012.
 172. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Nitrate removal from water using functionalized carbon nanotube sheets, Chemical Engineering Research and Design, 90, 1815, 2012.
 173. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Nikbakht Fini, M. Golshenas, I. Noshadi, Purification of biologically treated Tehran refinery oily wastewater using reverse osmosis, Desalination and Water Treatment, 48, 27, 2012.
 174. T. Mohammadi, O. Bakhteyari, S. Mosleh, T. Khosravi, Mixed matrix membranes of Matrimid 5218 loaded with zeolite 4A for pervaporation separation of water-isopropanol mixtures, Chemical Engineering Research and Design, 90, 2353, 2012.
 175. T. Mohammadi, A. Nouri, M. Jafari, M. Kazemimoghadam, Effects of Hydrothermal Parameters on Synthesis of Nano Crystal Zeolite NaY, Clays and Clay Minerals, Vol. 60, No. 6, 610, 2012.
 176. T. Mohammadi, M. Abbasi, M. R. Sebzari, Effect of metallic coagulant agents on oily wastewater treatment performance using Mullite ceramic MF membranes, Separation Science and Technology, 47, 2290, 2012.
 177. T. Mohammadi, M. Abbasi, M. Mirfendereski, A. Salahi, M. Hemmati, F. Rekabdar, Oily wastewater treatment using mullite ceramic membrane, Desalination and Water Treatment, 37, 21, 2012.
 178. T. Mohammadi, S. Asarehpour, M. Samei, Effects of synthesis temperature and support material on CO2 and CH4 permeation through SAPO-34 membranes, Separation Science and Technology, 47, 2320, 2012.
 179. T. Mohammadi, M. A. Alaee, M. M. Movahednia, A. Behrouzifar, Oxygen Permeation Performance of Ba0.2Sr0.8Co0.8Fe0.2O3-δ perovskite-type membrane, High Temperature Material Processes, 16, 25, 2012.
 180. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Abbasi Monfared, N. Kasiri, Modeling Ultrafiltration of Gelatin-Water Suspension by Computational Fluid Dynamics, Chemical Engineering Research and Design, 90, 1098, 2012.
 181. T. Mohammadi, I. Noshadi, A. Salahi, M. Hemmati, F. Rekabdar, Experimental and ANFIS modeling for fouling analysis of oily wastewater treatment using ultrafiltration, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 8, 527, 2013.
 182. T. Mohammadi, K. M. Gheimasi, O. Bakhtiari, Modification of ideal MMMs permeation prediction models: effects of partial pore blockage and polymer chain rigidification, Journal of Membrane Science, 427, 399, 2013.
 183. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Rostamizadeh, K. Shahidi, Gas permeation through H2-selective mixed matrix membranes:  Experimental and neural network modeling, International Journal of Hydrogen Energy, 38, 1128, 2013.
 184. T. Mohammadi, M. Peydayesh, G. R. Esfandyari, E. Keshavarz Alamdari, Pertraction of Cadmium and Zinc ions using a supported liquid membrane impregnated with different carriers, Chemical Papers, 67, 389, 2013.
 185. T. Mohammadi, Y. Shirazi, Effects of CNTs content on physicochemical and pervaporation separation properties of PVA membranes, Separation Science and Technology, 48, 716, 2013.
 186. T. Mohammadi, P. M. Shehni, A. E. Amooghin, A. Ghadimi, M. Sadrzadeh, Mathematical Modeling of Mass Transfer in Multicomponent Gas Mixture across the Synthesized Composite Polymeric Membrane, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19, 870, 2013.
 187. T. Mohammadi, H. Maghsoodloorad, Synthesis and Characterization of Ceramic membranes (W-type Zeolite Membranes), International Journal of Applied Ceramic Technology, 10, 365, 2013.
 188. T. Mohammadi, M. Jafari, A. Nouri, M. Kazemimoghadam, Investigations on hydrothermal synthesis parameters in preparation of nano particlesof LTA zeolite with the aid of TMAOH, Powder Technology, 237, 442, 2013.
 189. T. Mohammadi, V. Tajer kajinebaf, H. Sarpoolaky, Synthesis of Nanostructured Anatase Mesoporous Membranes with Photocatalytic and Separation Capabilities for Water Ultrafiltration Process, International Journal of Photoenergy, 2013.
 190. T. Mohammadi, M. Abbasi, S. Rezaei Hosein Abadi, M. R. Sebzari, M. Hemati, Integrated membrane pilot plant for refinery wastewater treatment in order to produce boiler feed water, Desalination and Water Treatment, 51, 2543, 2013.
 191. T. Mohammadi, M. Mahdyarfar, A. Mohajeri, Gas separation performance of carbon materials produced from phenolic resin: Effects of carbonization temperature and ozone post treatment, New Carbon Materials, Vol. 28, No. 1, 2013.
 192. T. Mohammadi, T. Kikhavandi, Pervaporation Separation of Ethyl butyrate/Water mixtures: Experimental and Mass Transfer investigation, Journal of Petroleum Science Research, Vol. 2, No. 2, 2013.
 193. T. Mohammadi, P. Kazemi, M. Peydayesh, A. Bandegi, O. Bakhtiari, Pertraction of methylene blue by a supported liquid membrane using a mixture of D2EHPA/M2EHPA and sesame oil as liquid membrane, Chemical Papers, 67, 722, 2013.
 194. T. Mohammadi, M. Jafari, A. Nouri, S. F. Mousavi, M. Kazemimoghadam, Optimization of synthesis conditions for preparation of ceramic (A-type zeolite) membranes in dehydration of ethylene glycol, Ceramics International, 39, 6971, 2013.
 195. T. Mohammadi, S. F. Mousavi, M. Jafari, M. Kazemimoghadam, Template free crystallization of zeolite Rho via hydrothermal synthesis: effects of synthesis time, synthesis temperature, water content and alkalinity, Ceramics International, 39, 7149, 2013.
 196. T. Mohammadi, P. Kazemi, Taguchi optimization approach for phenolic wastewater treatment by vacuum membrane distillation, Desalination and Water Treatment, 52,1341, 2013.
 197. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Methylene blue adsorption onto granular activated carbon prepared from Harmal seeds residue, Desalination and Water Treatment, 52,2643, 2013.
 198. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Iravaninia, S. Shirazian, Transient Computational fluid dynamics (CFD) Modeling of Pervaporation Separation of Aromatic/Aliphatic Hydrocarbon Mixtures Using Polymer Composite Membrane, Polymer Engineering and Science, Vol 53, Issue 7, 1494, 2013.
 199. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Shahverdi, B. Baheri, E. Motaee, Pervaporation study of ethylene glycol dehydration through(PVA–4A)/polypropylene mixed matrix composite membranes, Polymer Engineering and Science, Vol 53, Issue 7, 1487, 2013.
 200. T. Mohammadi, M. Peydayesh, S. Asarehpour, O. Bakhtiari, Preparation and characterization of SAPO-34 - Matrimid® 5218 mixed matrix membranes for CO2/CH4 separation, Chemical Engineering Research and Design, Vol 91, Issue 7, 1335, 2013.
 201. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Evaluation of pervaporation condition and synthesis gels for NaAzeolite membranes, Desalination and Water Treatment, 52, 2966, 2013.
 202. T. Mohammadi, M. Amirilargani, A. Ghadimi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Effects of poly (allylamine hydrochloride) as a new functionalization agent for preparation of poly vinyl alcohol/multiwalled carbon nanotubes membranes, Journal of Membrane Science, 447, 315, 2013.
 203. T. Mohammadi, A. Salahi, I. Noshadi, R. Badrnezhad, B. Kanjilal, Nano-porous membrane process for oily wastewater treatment: Optimization using response surface methodology, Journal of Environmental Chemical Engineering, 1, 218, 2013.
 204. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, Gas sorption in H2-selective mixed matrix membranes: Experimental and neural network modeling, International Journal of Hydrogen Energy, 38, 14035, 2013.
 205. T. Mohammadi, K. Shafiei, S. Ghanbari pakdehi, M. Kazemimoghadam, An investigation on manufacturing of  alumina microfiltration membranes, Desalination and Water Treatment, 53,2429, 2013.
 206. T. Mohammadi, M. Samei, A. A. Asadi, Tubular Composite PVA Ceramic Supported Membrane for Bio-Ethanol Production, Chemical Engineering Research and Design, 91, 2703, 2013.
 207. T. Mohammadi, M. Jafari, A. Bayat, M. Kazemimoghadam, Dehydration of ethylene glycol by pervaporation using gamma alumina/NaA zeolite composite membrane, Chemical Engineering Research and Design, 91, 2412, 2013.
 208. T. Mohammadi, E. Farno, M. Rezakazemi, N. Kasiri, Ternary Gas Permeation through Synthesized PDMS Membranes: Experimental and CFD Simulation Based on Sorption Dependent System Using Neural Network Model, Polymer Engineering and Science, Vol 54, Issue 1, 215, 2013.
 209. T. Mohammadi, M. Mahdyarfar, A. Mohajeri, Defect formation and prevention during preparation of supported carbon membranes, New Carbon Materials, 28, 369, 2013.
 210. T. Mohammadi, N. Gilani, J. Towfighi, A. Rashidi, M. R. Omidkhah, A. Sadeghian, Investigation of H2S separation from H2S/CH4 mixtures using functionalized and non-functionalized vertically aligned carbon nano tube membranes, Applied Surface Science, 270, 115, 2013.
 211. T. Mohammadi, V. Tajer kajinebaf, H. Sarpoolaky, Comparative study on properties of nano structured titania synthesized by colloidal and polymeric sol-gel routes, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, 10, 28, 2013.
 212. T. Mohammadi, M. Asghari, A. Hassanvand, Fabrication and characterization of highly crystalline mordenite membranes on a-alumina disks via a seeded in situ template-free hydrothermal treatment, Adsorption, 19, 903, 2013.
 213. T. Mohammadi, K. Shafiei, S.Ghanbari pakdehi, M. Kazemimoghadam, Hydrothermal synthesis of nanosized zeolite T crystals, Particulate Science and Technology, 32, 8, 2014.
 214. T. Mohammadi, M. Peydayesh, P. Kazemi, A. Bandegi, O. Bakhtiari, Stability and extraction study of phenolic wastewater treatment by supported liquid membrane using Tributyl phosphate and sesame oil as liquid membrane, Chemical Engineering Research and Design, 92, 375, 2014.
 215. T. Mohammadi, R. Mahmoodi, M. Kazemimoghadam, Separation of Cd(II) and Ni(II) ions by a supported liquid membrane using D2EHPA/M2EHPA as a mobile carrier, Chemical Papers, 68, 751, 2014.
 216. T. Mohammadi, V. Tajer kajinebaf, H. Sarpoolaky, Sol–gel synthesis of nanostructured titania–silica mesoporous membranes with photo-degradation and physical separation capacities for water purification, Ceramics International, 40, 1747, 2014.
 217. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Kazemimoghadam, Cu (II) removal enhancement from aqueous solutions using ion imprinted membrane technique, Chemical Papers, 68, 809, 2014.
 218. T. Mohammadi, A. Nouri, M. Jafari, M. Kazemimoghadam, Potential separation of SF6 from air using chabazite zeolite membranes, Chemical Engineering and Technology, 37, 317, 2014.
 219. T. Mohammadi, B. Rafiei, F. Naeimpoor, Bio-film and bio-entrapped hybrid membrane bioreactors in wastewater treatment: comparison of membrane fouling and removal efficiency, Desalination, 337, 16, 2014.
 220. T. Mohammadi, A. Ghadimi, M. Amirilargani, N. Kasiri, B. Sadatnia, Preparation of alloyed poly(Ether Block Amid) / poly(ethylene glycol diacrylate) membranes for separation of CO2/H2 (Syngas application), Journal of Membrane Science, 458, 14, 2014.
 221. T. Mohammadi, K. Shahidi, M. Rezakazemi, Synthetic PDMS composite membranes for pervaporation dehydration of ethanol, Desalination and Water Treatment, 54, 1542, 2014.
 222. T. Mohammadi, M. S. Nabavi, M. Kazemimoghadam, Hydrothermal Synthesis of hydroxy sodalite zeolite membrane: separation of H2/CH4, Ceramics International, 40, 5889, 2014.
 223. T. Mohammadi, K. M. Gheimasi, M. Peydayesh, O. Bakhtiari, Prediction of CO2/CH4 permeability through Sigma-1 - Matrimid®5218 MMMs using the Maxwell model, Journal of Membrane Science, 466, 265, 2014.
 224. T. Mohammadi, F. Faridirad, Z. Zourmand, N. Kasiri, M. Kazemimoghadam, Modeling of suspension fouling in nanofiltration, Desalination, 346, 80, 2014.
 225. T. Mohammadi, M. Jafari, M. Kazemimoghadam, Synthesis and characterization of ultrafine sub-micron Na-LTA zeolite particles prepared via hydrothermal template-free method, Ceramics International, 40, 12075, 2014.
 226. T. Mohammadi, M. Peydayesh, P. Kazemi, M. S. Nabavi, Phenolic wastewater treatment by supported liquid membrane using different cooking oils as liquid membrane, Chemical Engineering Communications, 201, 1593,  2014.
 227. T. Mohammadi, H. Hayer, O. Bakhtiari, Analysis of heat and mass transfer in vacuum membrane distillation for water desalination using computational fluid dynamics (CFD), Desalination and Water Treatment, 55, 39, 2014.
 228. T. Mohammadi, P. Moghaddam Kamrani, P. Kazemi, O. Bakhtiari, Theoretical modeling of direct contact membrane distillation (DCMD): effects of operation parameters on flux, Desalination and Water Treatment, 56, 2013, 2014.
 229. T. Mohammadi, P. Kazemi, M. Peydayesh, Optimization of Vacuum Membrane Distillation parameters for water desalination using Box–Behnken design, Desalination and Water Treatment, 56, 2306, 2014.
 230. T. Mohammadi, M. Tavakolmoghadam, M. Hemmati, F. Naeimpour, Surface modification of PVDF membranes by sputtered TiO2: Fouling reduction potential in membrane bioreactors, Desalination and Water Treatment, 57, 3328, 2014.
 231. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Kazemimoghadam, Diffusive transport of Cu (II) ions across thin ion imprinted polymeric membranes, Chemical Papers, 68, 1325, 2014.
 232. T. Mohammadi, K. Shafiei, S. Ghanbari pakdehi, M. Kazemimoghadam, Improvement of zeolite T membrane via clear solution gel in dehydration of methanol, ethanol and 2-propanol, Separation Science and Technology, 49, 797, 2014.
 233. T. Mohammadi, M. Amirilargani, M. Ahmadzadeh Tofighy, B. Sadatnia, Novel poly (vinyl alcohol)/multiwalled carbon nanotubes nanocomposite membranes for pervaporation dehydration of isopropanol: poly(sodium 4-styrenesulfonate) as a functionalization agent, Industrial and Engineering Chemistry Research, 53, 12819, 2014.
 234. T. Mohammadi, A. Ghadimi, N. Kasiri, A novel chemical surface modification for the fabrication of PEBA/SiO2 nanocomposite membranes to separate CO2 from syngas and natural gas streams, Industrial and Engineering Chemistry Research, 53, 17476, 2014.
 235. T. Mohammadi, B. Baheri, M. Shahverdi, M. Rezakazemi, E. Motaee, Performance of PVA/NaA mixed matrix membrane for removal of water from ethylene glycol solutions by pervaporation, Chemical Engineering Communications, 202, 316, 2015.
 236. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Kazemimoghadam, Adsorption behavior of Cu(II) ions on crosslinked chitosan/polyvinyl alcohol ion imprinted membrane, Journal of Dispersion Science and Technology, 36, 190, 2015.
 237. T. Mohammadi, H. Hayer, O. Bakhtiari, Simulation of momentum, heat and mass transfer in direct contact membrane distillation; a computational fluid dynamics approach, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 21, 1379, 2015.
 238. T. Mohammadi, K. Shafiei, S. Ghanbari pakdehi, M. Kazemimoghadam, Synthesis of NaA and NaX zeolite membranes by fumed silica via clear solution gel, Separation Science and Technology, 50, 136, 2015.
 239. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Nickel ions removal from water by two different morphologies of induced CNTs in mullite pore cannels as adsorptive membrane, Ceramics International, 41, 5464, 2015.
 240. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Synthesis and characterization of ceramic/CNTs composite adsorptive membrane for copper ions removal from water, The Korean Journal of Chemical Engineering, 32, 292, 2015.
 241. T. Mohammadi, M. Tavakolmoghadam, G. Lesage, J. Mericq, J. Mendret, M. Heran, C. Faur, S. Brosillon, M. Hemati, F. Naeimpoor, Improved antifouling properties of TiO2/PVDF nanocomposite membranes in UV coupled ultrafiltration, Journal of Applied Polymer Science, 132, 41731, 2015.
 242. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Copper ions removal from water using functionalized carbon nanotubes-mullite composite as adsorbent, Materials Research Bulletin, 68, 54, 2015.
 243. T. Mohammadi, M. Peydayesh, M. Isanejad, S. M. R. Seyed Jafari, Assessment of Urtica as a low-cost adsorbent for methylene blue removal: kinetic, equilibrium and thermodynamic studies, Chemical Papers, 69, 930, 2015.
 244. T. Mohammadi, A. Salahi, H. Adib, M. R. Sheikhi-Kouhsar, S. H. Ajili, Experimental and Computational Investigation of PolyacrylonitrileUltrafiltration Membrane for Industrial Oily Wastewater Treatment, The Korean Journal of Chemical Engineering, 32, 159, 2015.
 245. T. Mohammadi, R. Seifollahy Astaraee, N. Kasiri, Analysis of BSA, dextran and humic acid fouling during microfiltration, Experimental and Modeling, Food and Bioproducts Processing, 94, 331, 2015.
 246. T. Mohammadi, P. Zaheri, H. Abolghasemi, M. Ghannadi Maraghe, Dysprosium pertraction through facilitated supported liquid membrane using D2EHPA as carrier, Chemical Papers, 69, 279, 2015.
 247. T. Mohammadi, A. Salahi, R. M. Behbahani, M. Hemmati, Experimental investigation and modeling of industrial oily wastewater treatment using modified polyethersulfone ultrafiltration hollow fiber membranes, The Korean Journal of Chemical Engineering, 32, 1101, 2015.
 248. T. Mohammadi, A. Ghadimi, H. Rabiee, Gas transport properties of reverse-selective poly(ether-b-amide6)/ [Emim][BF4] gel membranes for CO2/light gases separation, Journal of Membrane Science, 476, 286, 2015.
 249. T. Mohammadi, A. Salahi, R. M. Behbahani, M. Hemmati, Asymmetric polyethersulfone ultrafiltration membranes for oily wastewater treatment: Synthesis, characterization, ANFIS modeling, and performance, Journal of Environmental Chemical Engineering, 3, 170, 2015..
 250. T. Mohammadi, N. Kasiri, Z. Zourmand, F. Faridirad, Mass Transfer Modeling of Desalination through An Electrodialysis Cell, Desalination, 359, 41, 2015.
 251. T. Mohammadi, P. Zaheri, H. Abolghasemi, M. Ghannadi Maraghe, Intensification of Europium extraction through a supported liquid membrane using mixture of D2EHPA and Cyanex272 as carrier, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 92, 18, 2015.
 252. T. Mohammadi, A. Ghadimi, H. Rabiee, S. Abbasi, CO2 Separation Performance of Poly(ether-b-amide6)/PTMEG Blended Membranes: Permeation and Sorption properties, Chemical Engineering Research and Design, 98, 96, 2015.
 253. T. Mohammadi, P. Zaheri, H. Abolghasemi, M. Ghannadi Maraghe, Supported liquid membrane incorporated with carbon nanotubes for the extraction of Europium using Cyanex272 as carrier, Chemical Engineering Research and Design, 100, 81, 2015.
 254. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Ahmadzadeh Tofighy, Adsorption of zinc and lead ions from aqueous solutions using chitosan/polyvinyl alcohol membrane incorporated via acid functionalized carbon nanotubes, Journal of Dispersion Science and Technology, 36, 1793, 2015.
 255. T. Mohammadi, M. Naseri, S. F. Mousavi O. Bakhteyari, Synthesis and gas transport performance of MIL-101/Matrimid mixed matrix membranes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 29, 249, 2015.
 256. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Copper ions removal from aqueous solutions using acid-chitosan functionalized carbon nanotubes sheets, Desalination and Water Treatment, 1-13, 2015.
 257. T. Mohammadi, K. M. Gheimasi, O. Bakhtiari, Using a new model for prediction of gas permeability through MMMs: considering effects of particles shape, polymer chain rigidification, partial pore blockage and void formation, Separation Science and Technology, 50, 2384, 2015.
 258. T. Mohammadi, A. Vatani, M. Rezakazemi, Synergistic interaction between POSS and fumed silica on the properties of crosslinked PDMS nanocomposite membranes, RSC Advances, 5, 82460, 2015.
 259. T. Mohammadi, R. Ghahremani, B. Baheri, M. Peydayesh, S. Asarehpour, Novel crosslinked and zeolite-filled poly vinyl alcohol membrane adsorbents for dye removal, 41, 9845, 2015.
 260. T. Mohammadi, A. Salahi, R. M. Behbahani, M. Hemmati, PES and PES/PAN blend ultrafiltration hollow fiber membranes for oily wastewater treatment: Preparation, experimental investigation, fouling and modeling, Advances in Polymer Technology, 34, 21494, 2015.
 261. T. Mohammadi, M. Peydayesh, P. Kazemi, A. Bandegi, O. Bakhtiari, Treatment of bentazon herbicide solutions by vacuum membrane distillation, Journal of Water Process Engineering, 8, 17,2015.
 262. T. Mohammadi, P. Zaheri, H. Abolghasemi, M. Ghannadi Maraghe, Synergistic extraction and separation of Dysprosium and Europium by supported liquid membrane, The Korean Journal of Chemical Engineering, 32, 1642, 2015.
 263. T. Mohammadi, A. Ghadimi, N. Kasiri, Gas permeation, sorption and diffusion through PEBA/SiO2 nanocomposite membranes (Chemical surface modification of nanoparticles), International Journal of Hydrogen Energy, 40, 9723, 2015.
 264. T. Mohammadi, A. Vatani, M. Rezakazemi, Synthesis and gas transport properties of crosslinked poly(dimethylsiloxane) nanocomposite membranes using octatrimethylsiloxy POSS nanoparticles, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 30, 10, 2016.
 265. T. Mohammadi, A. Jomekian, R. M. Behbahani, A. Kargari, Utilization of Pebax 1657 as structure directing agent in fabrication of ultra-porous ZIF-8, Journal of Solid State Chemistry, 235, 212, 2016.
 266. T. Mohammadi, M. Arzani, H. R. Mahdavi, O. Bakhtiari, Preparation of mullite ceramic microfilter membranes using response surface methodology based on central composite design, Ceramics International, 42, 8155, 2016.
 267. T. Mohammadi, S. Ebrahimi, S. Mollaiy-Berneti, H. Asadi, M. Peydayesh, F. Akhlaghian, Polyethersulfone/amine-functional graphene oxide mixed matrix membranes for CO2/CH4 Separation: Experimental and modeling, Chemical Engineering Research and Design, 109, 647, 2016.
 268. T. Mohammadi, A. Jomekian, R. M. Behbahani, A. Kargari, CO2/CH4 separation by high performance co-casted ZIF-8/Pebax 1657/PES mixed matrix membrane. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 31, 562, 2016.
 269. T. Mohammadi, B. Baheri, R. Ghahremani, M. Peydayesh, M. Shahverdi, Dye removal using 4A-zeolite/Polyvinyl alcohol mixed matrix membrane adsorbents: Preparation, characterization, adsorption, kinetics and thermodynamics, Research on Chemical Intermediates, 42, 5309, 2016.
 270. T. Mohammadi, H. R. Mahdavi,M. Arzani, M. Peydayesh, Pertraction of L-lysine by supported liquid membrane using D2EHPA/M2EHPA, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 50, 106, 2016.
 271. T. Mohammadi, M. Tavakolmoghadam, M. Hemmati, F. Rekabdar, Poly(vinylidene fluride) membrane preparation and characterization: Effects of mixed solvents and PEG molecular weight, Journal of Petroleum Science and Technology, in press.
 272. T. Mohammadi, O. Jahanmahin, J. Babaee, A. Khosravi, Chromium (VI) ion metal removal from synthesized wastewater by a synergistic supported liquid membrane, Chemical Papers, in press.
 273. T. Mohammadi, A. Bayat, H. R. Mahdavi, M. Kazemimoghadam, Preparation and characterization of γ-alumina ceramic ultrafiltration membranes for pretreatment of oily wastewater, Desalination and Water Treatment, in press.
 274. T. Mohammadi, M. Tavakolmoghadam, M. Hemmati, Preparation and characterization of PVDF/TiO2 composite ultrafiltration membranes using mixed solvents, Membrane water treatment, in press.
 275. T. Mohammadi, M. Samei, M. Iravaninia, A. A. Asadi, Solution Diffusion Modeling of a Composite PVA/Fumed Silica Ceramic Supported Membrane, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, in press.

 • تورج محمدی، اصلاح یک غشا مرکب جهت بکارگیری در باطری‌های جدید، مجله بین‏المللی علوم مهندسی، جلد 10،شماره4، صفحه 103، 78.
 • تورج‌ محمدی، افشین ‌پاک، سید مهبد بصیر،تاثیر ماده جاذب بر بازدهی فتو کاتالیزوری دی‌اکسید تیتانیوم، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، سال بیست و یکمشماره یک و دو81.
 • تورج‌ محمدی، احسان سلجوقی،بررسی غشاها و فرایندهای غشایی مورد استفاده در تصفیه خون، مجله مهندسی شیمی ایران، سال هفتم شماره سی و سه 87.
 • تورج‌ محمدی، فاطمهرکابدار،عبدالحمیدصلاحی،علیقشلاقی، کاربردفرایندفیلتراسیونغشاییدرتصفیهپسابنفتیواحدپالایشنفت، مجله پژوهش نفت، سال بیستم شماره شصت و سه 57.
 • تورج محمدی، منصور کاظمی مقدم، مقایسه و ارزیابی جداسازی غشاهای زئولیتی نانوحفره ای، مجله علمی پژوهشی مواد پرانرژی، زمستان 1390.
 • تورج‌ محمدی، افشین ‌پاک، معصومه تکبیری، جداسازی ترکیبات گوگردی از بنزین توسط فرایند تراوش تبخیری، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 31 سال 91.
 • تورج‌ محمدی، منصور کاظمی مقدم، سیاوش مداینی، راهبرد ‌های نوین در شستشوی غشاهای UF مورد استفاده در صنایع شیر ایران، مجله مهندسی شیمی ایران،سال یازدهم شماره شصت و دو 21.
 • تورج محمدی، شهرام قنبری، کورش شفیعی، منصور کاظمی مقدم، ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺸﺎﻫﺎی زﺋﻮﻟﻴﺘﻲﺑﺮای آبزداﻳﻲ ازﺳﻮﺧﺖDMAZ ، مجله علمی پژوهشی مواد پرانرژی، پاییز 1392.
 • تورج‌ محمدی، محمد مهدیار فر،علی مهاجری، بررسی تجربی ساخت غشا کربنی بر روی پایه های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی بعنوان ماده پیشتاز، مجله پژوهش نفت، سال بیستم و دوم شماره هفتاد و دو 132.
 • تورج‌ محمدی، نور ا... کثیری،هانیه شکرکار، بررسی تاثیر عوامل مختلف عملیاتی بر لایه قطبش غلظتی در غشاهای سرامیکی، مجله مهندسی شیمی ایران،سال یازدهم شماره شصت و هفت18.
 • تورج‌ محمدی، سپیده سروش، امید بختیاری،مدل سازی بازیافت مواد خوش بو از جریان های در بر گیرنده آنها با تماس دهنده های غشایی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 33 سال 93.
 • تورج‌ محمدی، نور ا... کثیری، هانیه شکرکار، مدلسازی غشای میکروفیلتراسیون جهت تصفیه فاضلاب نفتی با استفاده از مدل هرمیا و شبکه عصبی، مجله مهندسی شیمی ایران، سال سیزدهم شماره هفتاد و شش4.
 • تورج‌ محمدی، جعفر توفیقی، علیمراد رشیدی، مژگان داودی، مروری بر روش هایساختغشاهاینانولولهکربنی، مجله مهندسی شیمی ایران، در حال چاپ.

پروژه‏های صنعتی و تحقیقاتی اجرا شده

 • بررسی پدیده‏ ایجاد پلیمر در برج Caustic washing واحد الفین - مجتمع پتروشیمی اراک
 • بررسی علمی روش‌های جلوگیری از Fouling غشاهای RO - مجتمع پتروشیمی رازی
 • مطالعه و ارائـه بهترین روش رفع گرفتگی (Fouling) غشا UF– سازمان صنایع شیر ایران
 • استفاده از فتوکاتالیست‌ها در حذف آلودگی معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بررسی روش‌های تمیز کردن غشاهای صنعتی - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بررسی انواع غربال‌های مولکولی در صنایع پتروشیمی- تحقیق و توسعه پتروشیمی
 • تهیه آزمایشگاهی غربال‌های مولکولی - وزارت صنایع
 • الکترودیالیز ( مقدمه) - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • الکترودیالیز ( کاربرد) - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • تهیه آزمایشگاهی غشا زئولیتی - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • استفاده از فن‌آوری الکترودیالیز به منظور تهیه آب - طرح تعاون بین دانشگاهی
 • تهیه غشا سرامیکی میکروفیلتراسیون - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بررسی امکان استفاده از غشا در صنایع نفت - مهندسی توسعه نفت
 • بررسی امکان استفاده از فرآیندهای غشایی در جداسازی مخلوط‌های مختلف - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • تهیه غشا زئولیتی- سازمان گسترش و نوسازی صنایع
 • تغلیظ آزمایشگاهی لیزین به روش UF - سازمان گسترش و نوسازی صنایع
 • امکان استفاده از تکنولوژی غشا بمنظور بازیابی  LPGدر پالایشگاه شیراز - پالایشگاه شیراز
 • بررسی فرآیندهای غشایی در صنایع گاز و امکان سنجی تهیه آزمایشگاهی غشا - شرکت ملی گاز ایران
 • بررسی آزمایشگاهی فرآیند جداسازی هیدروژن به روش غشایی و مقایسه این فرآیند با فرآیندهای PSA و Cryogenic - پژوهشگاه صنعت نفت
 • ارزیابی عملکرد یک راکتور غشایی به منظور افزایش گزینش‌پذیری دی‌متیل آمین در مقیاس آزمایشگاهی - سازمان صنایع دفاع
 •  تهیه و ارزیابی غشا پلیمری بمنظور بررسی امکان جداسازی LPG از جریان گازی در مقیاس آزمایشگاهی - پالایشگاه شیراز
 • تهیه و ارزیابی عملکرد یک راکتور غشایی به منظور تولید گاز سنتز در مقیاس آزمایشگاهی - تحقیق و توسعه پتروشیمی
 • سنتز غشا پلیمری لاستیکی جهت جداسازی هیدروکربن‌های سنگین از گازهای سبک- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 • ساخت و ارزیابی یک نمونه غشا سرامیکی به منظور شیرین‌سازی گاز طبیعی - شرکت ملی گاز ایران
 • استفاده از فرایند ترکیبی غشا – جذب در مقیاس آزمایشگاهی به منظور شیرین سازی گاز طبیعی - شرکت نفت و گاز پارس
 • تدوین دانش فنی استحصال مواد آروماتیک از باقیمانده‌های واحدهای آروماتیک زدایی با استفاده از روش تراوش تبخیری در مقیاس نیمه صنعتی با ظرفیت 1000 لیتر در روز - سازمان گسترش و نوسازی صنایع
 • ساخت نمونه آزمایشگاهی غشا سرامیکی به منظور خالص ‌سازی گاز SF6 - شرکت برق منطقه ای باختر
 • طراحی و ساخت پایلوت غشایی تراوش تبخیری چند منظوره جهت خالص سازی حلال‌های آلی به ظرفیت 500 لیتر حلال خالص در روز - سازمان گسترش و نوسازی صنایع
 • تدوین دانش فنی و ساخت غشا سرامیکی هدایتگر همزمان یون و الکترون برای جداسازی اکسیژن از هوا - طرح های صنایع نوین
 • ساخت و ارزیابی غشاهای زئولیتی X and Y -  معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)
 • ساخت غشاهای ماتریس آمیخته برای جداسازی دی‌اکسید کربن / متان- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 • بررسی پالایش پساب‌ها از آلاینده‌های زیست‌بوم با فرآیند تقطیر غشایی X and Y -  معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)
 • پوشش دهی غشاهای سرامیکی برای آب زدایی از اتانول با فرایند تراوش تبخیری- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 •  ساختپایلوت غشایی خالص سازی اتانول –دبیرخانه بند الف ماده 17قانون برنامه پنجم توسعه کشور

پروژه‌های صنعتی در دست اجرا

 1. تدوین دانش فنی ساخت مدول و غشا های میکروفیلتر سرامیکی مونولیتی به طولcm 30 جهت تصفیه پساب - طرح های صنایع نوین

اختراعات ثبت و تایید شده

 • طرح غشاهای صفحه ای میکرو فیلتراسیون پلی اترسولفون ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • طرح لوله های میکرو حفره سرامیک مولیت ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • طرح غشا سرامیکی نوع فوژاسیت بر روی پایه لوله ای مولیت، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • طرح غشا سرامیکی مورد نیت بر روی پایه لوله ای مولیت ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • طرح کریستالهای نانو حفره زئولیتی نوع مورد نیت، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • طرح کریستالهای کروی نانو حفره زئولیت نوع X ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • طرح کریستالهای نانو حفره زئولیت نوع فوژاسیت ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • غشاهای غیر متخلخل تک لایه پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • غشاهای غیر متخلخل کامپوزیت پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) بر پایه پلیمر آب گریز پلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • غشاهای غشاهای کامپوزیت پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) بر پایه پلیمر آب دوست سلولز استات (CA) به روش ریخته گری بر روی شیشه، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • غشاهای کامپوزیت پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) بر پایه پلیمر آب دوست پلی آمید (PA) به روش ریخته گری بر روی آب ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • جداسازی ایزوپروپانول از اب با استفاده از غشا کامپوزیت کو پلیمر پلی اتر بلوک امید، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • غشا کامپوزیت کو پلیمر پلی اتر بلوک امید بر پایه پلی سولفون، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • جداسازی اتیل بوتیرات از اب با استفاده از غشا کامپوزیت کو پلیمر پلی اتر بلوک امید، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1386
 • جداسازی آب از اتانول با استفاده از غشا زئولیت T، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1387
 • کریستال­های نانو حفره زئولیت نوع T، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1387
 • غشا نانو حفره زئولیت T روی پایه لوله­ای مولایت، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1387
 • جداسازی آب از ایزوپروپانول با استفاده از غشا زئولیت T، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1387
 • ایجاد لایه ای از نانو لوله های کربنی مرتب شده (دارای نظم عمودی) بر سطح پایه درشت حفره الفا الومینا، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1388
 • طراحی یک سیستم ساده CVDبه منظور تولید نا نو لوله های کربنی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی،  1388
 • طراحی و ساخت بیو راکتور غشایی به منظور تصفیه پساب، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1389
 • افزایش اندازه غشاهای میکروفیلتر به اندازه صنعتی (cm 50)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1389
 • ساخت زئولیت نانو حفره سیگما 1 با استفاده از سیلیکا فوم، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • ساخت غشا زئولیتی W برای خالص ‌سازی گاز SF6، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • ساخت غشا کامپوزیت پلی وینیل الکل (PVA) بر روی پایه پلی پروپیلن (PP)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • ساخت غشا ماتریس آمیخته پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) پر شده از نانو ذرات زئولیت 4A،اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • سنتز نانو زئولیتRho با کنترل شرایط عملیاتی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • سنتزنانوزئولیتNaAبا کنترل شرایط عملیاتی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • ساخت غشا نانو کریستال NaA برای جداسازی اب و ایزوپروپانول، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • سنتز نانو زئولیتNaA با استفاده از تترا متیل آمونیم هیدروکساید (مورد استفاده در صنایع نفتی)،اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • سنتز زئولیت نانو حفره کابازیت، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • سنتز زئولیتنانوکریستال NaY بدون استفاده از قالب های آلی،اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
 • ساخت غشا کامپوزیت ماتریس امیخته پلی وینیل الکل (PVA)پر شده از نانو ذرات زئولیتی 4Aبر روی پایه پلی پروپیلن (PP)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، 1391
دفعات مشاهده: 20363 بار   |   دفعات چاپ: 7287 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 180 بار   |   0 نظر
::
Persian site map - English site map - Created in 0.25 seconds with 52 queries by YEKTAWEB 3638