[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
آیین‌نامه‌هاوفرم‌ها‌::
اخبار::
آلبوم تصاویر::
دانشجویان برتر دانشکده::
نشریه دانشکده فناوری‌های نوین::
::
سخن روز
شعار سال 1401:
«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تبریک فرارسیدن سال نو، سال 1401 را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری فرمودند.
پیام نوروزی رهبر انقلاب

..
پیوندبا سیستم های دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
مجله های علمی

AWT IMAGE

مجله مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علم وصنعت ایران

AWT IMAGE

مجله علم و مهندسی ایران

..
پیوندهای مفید
..

:: دکتر سید حسن صدیقی ::

AWT IMAGE 

سید حسن صدیقی

 رتبه علمی : دانشیار

  تلفن :۷۳۲۲۵۸۲۴ -۷۷۲۰۴۰۴۰

ساختمان شماره ۱ -دانشکده فناوری های نوین
  ایمیل: sedighyiust.ac.ir

آزمایشگاه مخابرات ماهواره

Researchgate, Googlescholar

 

تحصیلات

  دکتری مهندسی مخابرات میدان دانشگاه علم و صنعت ایران- ۱۳۹۱

  استاد راهنما: دکتر محمد خلج امیرحسینی

  پایان نامه: بکارگیری روش انتقال مختصات در طراحی پوشش­ های پنهان­ ساز، تیغه انحراف موج و آنتن بهره بالا

  فرصت مطالعاتی دوره دکتری در School of Engineering, Univ. of California Irvine

  موضوع: متامتریال

  استاد راهنما: Prof. Capolino

 کارشناسی ­ارشد مهندسی برق در رشته مهندسی مخابرات میدان از دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۷

   استاد راهنما: دکتر محمد سلیمانی

   موضوع سمینار: بررسی آنتن­های جدید ماهواره­های LEO

   موضوع پایان نامه: طراحی، بهینه­ سازی، شبیه­ سازی و ساخت آنتن یاگی چاپی با روش IWO

  کارشناسی مهندسی برق در رشته مهندسی مخابرات از دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۸۵

  استاد راهنما: دکتر محمد خلج امیرحسینی

  موضوع پایان نامه: طراحی آنتن آرایه انعکاسی مقابل دوقطبی

  دیپلم ریاضی فیزیک در رشته ریاضی- دبیرستان نمونه اندیشه - ۱۳۸۰ 

 مقاله­ های ISI

 1. Ameri, Edris, Seyed Hassan Esmaeli, and Seyed Hassan Sedighy. "Ultra Wideband Radar Cross Section Reduction by Using Polarization Conversion Metasurfaces." Scientific reports ۹, no. ۱ (۲۰۱۹): ۴۷۸.
 2. Azizi, Yousef, Mohammad Soleimani, and Seyed Hassan Sedighy. "Low cost, simple and broad band radar cross section reduction by modulated and holography metasurfaces." Journal of Physics D: Applied Physics ۵۲, no. ۴۳ (۲۰۱۹): ۴۳۵۰۰۳.
 3. Jelodar, Ali, A. Nooraei Yeganeh, and Seyed Hassan Sedighy. "Compact high Q bandpass filter by using substrate integrated waveguide and split rings capacitive load post." Electronics Letters ۵۵, no. ۱۲ (۲۰۱۹): ۶۹۹-۷۰۱.
 4. Nooraei Yeganeh, Ali, Sajad MohammadAliNezhad, Sayed Hesamoddin Najmolhoda, and Seyed Hassan Sedighy. "Dualband, dualpolarized, and compact frequency selective surface." International Journal of RF and Microwave ComputerAided Engineering ۲۹, no. ۹ (۲۰۱۹): e۲۱۸۱۰.
 5. Esmaeli, S. H., and S. H. Sedighy. "A Compact Size, High Isolation and Low Insertion Loss Microstrip Diplexer." Journal of Circuits, Systems and Computers ۲۷, no. ۱۳ (۲۰۱۸): ۱۸۵۰۲۱۱.
 6. Yazdan Rahmani-Shams, Sajad Mohammd-Ali-Nezhad, Ali Nooraei Yeganeh, and Seyed Hassan Sedighy, "Dual band, low profile and compact tunable frequency selective surface with wide tuning range", Journal of Applied Physics, Vol.۱۲۳, Issue ۲۳
 7. Ameri, Edris, Seyed Hassan Esmaeli, and Seyed Hassan Sedighy. "Wide Band Radar Cross Section Reduction by Thin AMC Structure." AEU-International Journal of Electronics and Communications (۲۰۱۸).
 8. Ameri, Edris, Seyed Hassan Esmaeli, and Seyed Hassan Sedighy. "Ultra Wide Band Radar Cross Section Reduction Using Multilayer Artificial Magnetic Conductor Metasurface."Journal of Physics D: Applied Physics (۲۰۱۸).
 9. Ameri, Edris, Seyed Hassan Esmaeli, and Seyed Hassan Sedighy. "Low cost and thin metasurface for ultra wide band and wide angle polarization insensitive radar cross section reduction." Applied Physics Letters ۱۱۲.۲۰ (۲۰۱۸): ۲۰۱۶۰۱.
 10. Noraei Yeganeh, Ali, and Seyed Hassan Sedighy. "Compact spiral band pass filter with low group delay." Microwave and Optical Technology Letters ۶۰.۴ (۲۰۱۸): ۱۰۳۰-۱۰۳۳.
 11. Heidari, M. H., and S. H. Sedighy. "Broadband wide-angle polarization-insensitive metasurface solar absorber." JOSA A ۳۵.۴ (۲۰۱۸): ۵۲۲-۵۲۵.
 12. Esmaeli, S. H., and S. H. Sedighy. "Application of artificial magnetic conductor metasurface for optimum design of slotted waveguide array antenna." Applied Physics A ۱۲۴.۲ (۲۰۱۸): ۱۳۶.
 13. Yeganeh, A. N., Najmolhoda, S. H., Sedighy, S. H., & Mohammd-Ali-Nezhad, S. (۲۰۱۸). Design of a compact planar wide band antenna family. AEU-International Journal of Electronics and Communications, ۸۳, ۲۸۰-۲۸۷.
 14. Pesarakloo, Ali, Seyed Hassan Sedighy, and Farrokh Hodjatkashani. "Sine-Wall Space-Tapered Linear Slot Array Antenna with Low Side Lobe and Second order Lobe Levels." IEEE Transactions on Antennas and Propagation (۲۰۱۷).
 15. Sedighy, Seyed Hasan, Caner Guclu, Mohammad Amirhosseini, and Filippo Capolino. "Cylindrical to Rectangular Coordinate Transformation for Planar Phase Front Synthesis." IET Microwaves, Antennas & Propagation (۲۰۱۷).
 16. Mohammadi, Sirous, Armin Ghani, and Seyed Hassan Sedighy. "Direction of Arrival Estimation in Conformal Microstrip Patch Array Antenna." IEEE Transactions on Antennas and Propagation (۲۰۱۸).
 17. Ghani, Armin, Firooz Keivani, and Seyed Hasan Sedighy. "Antenna Array Placement on Limited Bound For Isotropic and Optimal Direction-Of-Arrival Estimation." IET Signal Processing (۲۰۱۷).
 18. Mollaei, M. Sharifian Mazraeh, and S. H. Sedighy. "Three Bands Substrate Integrated Waveguide Cavity Spatial Filter With Different Polarizations." IEEE Transactions on Antennas and Propagation ۶۵.۱۰ (۲۰۱۷): ۵۶۲۸-۵۶۳۲.
 19. A. Mahan, S. H. Sedighy, M. Khalaj AmirHoseini, "A compact dual band ۴-way power divider", ACES Jouranl, Vol. ۳۲, No. ۳, March ۲۰۱۷
 20. M. Fazeli · S.H. Sedighy · H.R. Hassani, Homogeneous near-perfect invisible ground and free space cloak, International Journal of Modern Physics B · January ۲۰۱۷
 21. Hossein Nasrollahi, Ali Nooraei Yeganeh, Seyed Hassan Sedighy and Sajad Mohammad-Ali-Nezhad, Compact, dual polarized, mutliband frequency selective surface with wideband spurious rejection, Microwave and Optical Technology Letters, Volume ۵۹, Issue ۴ April ۲۰۱۷
 22. Hasanzade, V., Sedighy, S. H., & Shahravi, M. , Compact Deployable Umbrella Antenna Design with Optimum Communication Properties. Journal of Spacecraft and Rockets, ۲۰۱۷
 23. Panahi, Shirin, Sajad Jafari, Viet-Thanh Pham, Sifeu Takougang Kingni, Abdulhamid Zahedi, and Seyed Hassan Sedighy. Parameter Identification of a Chaotic Circuit with a Hidden Attractor Using Krill Herd Optimization, International Journal of Bifurcation and Chaos , ۲۰۱۶
 24. M. Fazeli · S.H. Sedighy · H.R. Hassani,  Arbitrary shaped homogeneous invisible ground cloak, ACES, Nov. ۲۰۱۶
 25. Noraei Yeganeh, A., Hesamoddin Najmolhoda, S., Hassan Sedighy, S., & MohammadAliNezhad, S., "New compact planar wideband antenna with flat gain and good pattern stability". Microwave and Optical Technology Letters, ۲۰۱۶, ۵۸(۱۱), ۲۵۴۸-۲۵۵۴.
 26. Esmaeli, S. H., and S. H. Sedighy. "SLL reduction of slot array antenna by artificial magnetic conductor side walls." Electronics Letters ۵۲.۱۸ (۲۰۱۶): ۱۵۱۳-۱۵۱۴.
 27. S. H. Esmaeli, S. H. Sedighy, Wideband radar cross-section reduction by AMC, Electronic Letter, ۲۰۱۶
 28. S. H. Esmaeli, S. H. Sedighy, a destructive Phase , Electronic Letter, ۵۲.۱, ۲۰۱۶
 29. Hayati, M., M. Amiri, and S. H. Sedighy. "Design of Compact and Wideband Suppression Low Pass Elliptic Filter by n-Segment Step Impedance Transmission Line." Applied Computational Electromagnetics Society Journal ۳۰.۵ (۲۰۱۵).
 30. Bolandi, M.H. Ashtari Larki, S.H. Sedighy, M.S. Zeighami, M. Esmailzadeh, ESTIMATION OF SGP۴ ORBITAL ELEMENTS FROM GPS DATA BY IWO OPTIMIZATION ALGORITHM, Journal of Aerospace Engineering, ۲۰۱۴
 31. M. Hoseini, M. Khalaj Amirhosseini, S. H. Sedighy, M. H. Vadjed Samiei,  "Wideband and Low-Loss Waveguides of Nonuniform Cross-Section", International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, ۲۰۱۴H.
 32. S.H.Sedighy, C. Guclu, S.Campion, M. M. Khalaj Amirhosseini, F. Capolino, "Wideband Planar Transmission Line Hyperbolic Metamaterial for Subwavelength Focusing and Resolution",  IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, ۲۰۱۳
 33. S.H.Sedighy, M. Khalaj Amirhosseini, "Compact Branch Line Coupler using Step Impedance Transmission Lines(SITLs)", ACES, ۲۰۱۳
 34.  H. Khakzad, S. H. Sedighy, M. Khalaj Amirhosseini, "Compact Step Impedance Transmission Line (SITL) Low Pass Filter by Using IWO", ACES, ۲۰۱۳
 35. P. Hajizade, H. R. Hassani, and S. H. Sedighy, "Planar Artificial Transmission Lines Loading for Miniaturization of RFID Printed Quasi-Yagi Antenna", IEEE antenna and wireless propagation letter, Vol.۱۲, ۲۰۱۳
 36.  S. H. Sedighy, M. Khalaj- Amirhosseini, "The Effect of Transformation Order in the Design of Arbitrary Polygonal Invisible Cloak", Vol.۲۹, No.۱۲, J. Opt. Soc. Am. A, ۲۰۱۲
 37.  S. H. Sedighy, M. Khalaj-Amirhosseini, “Arbitrary n-sided irregular polygonal electromagnetic transformed media”, J. Opt. Soc. Am. A, Vol. ۲۹, No. ۸, ۲۰۱۲,
 38.  S. H. Sedighy and M. Khalaj-Amirhosseini, "Compact Wilkinson Power Divider Using Stepped Impedance Transmission Line", J. of Elec. Waves and Appl., Vol. ۲۵, ۲۰۱۱,
 39.  S. H. Sedighy, A. R. Mallahzadeh, M. Soleimani, J. Rashed-Mohassel, “Optimization of Printed Yagi Antenna Using Invasive Weed Optimization”, IEEE antenna and wireless propagation letter, Vo.۹, ۲۰۱۰
 

  مقاله­ علمی پژوهشی

۱- آرمین غنی , فیروز کیوانی , سیدحسن صدیقی،  رفتار مرز پایین کرامر-رائو و تابع ابهام آنتن آرایه ای صفحه ای با در نظر گرفتن الگوی تشعشعی هر المان آنتنی،مجله الکترومغناطیس کاربردی،  سال ۳،
شماره ۱، ۱۳۹۴

۲- حسین بلندی؛ حسن اشتری؛ محمدصادق ضیغمی؛ سیدحسن صدیقی؛ سیدمجید اسماعیل زاده، بکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE، هوش محاسباتی در مهندسی برق، دوره ۷، شماره ۲ (۲۳)، تابستان ۱۳۹۵

۳- ایمان مجیدی، حسین همتی، سیدحسن صدیقی، طراحی آنتن چهارتایی شکافی فشرده با پلاریزاسیون دایروی برای بکارگیری در گیرنده GPS، مجله مهندسی برق تبریز، ۱۳۹۵

۴. Javad Ghalibafan, Seyed Mohammad Hashemi, and Seyed Hassan Sedighy, "A New Design of Log-Periodic Dipole Array (LPDA) Antenna", Journal of Communication Engineering, Vol. ۴, No. ۱, Jan.-June ۲۰۱۵

۵. Seyed Hassan Esmaeli, Mohammad Khalaj-Amirhosseini, Seyed Hassan Sedighy, Three Optimized Omnidirectional Microstrip Antennas (OMA) for WLAN Applications, Progress In Electromagnetics Research Letters, ۲۰۱۵

۴. محمدرضا سلیمی، سیدحسن صدیقی، طراحی یک آنتن آرایه ای هوشمند با قابلیت تنظیم زاویه تیلت بهینه برای کار در شبکه های نسل سوم، مجله الکترومغناطیس کاربردی، آذرماه ۹۴،

۵.  A. Rahnemon, S. H. Sedighy. M. Soleimani, Wide Band Nonuniform Substrate Integrated Waveguide (NSIW) Wilkinson Power Divider, Journal of Communication Engineering, Vol. ۳, , No. ۲, July-Dec.۲۰۱۴

۶. حسین بلندی، سیدحسن صدیقی، محمد خیری، رضارضوانی نسب، بهمن قربانی واقعی، سیدمجید اسماعیل زاده، طراحی شبه کلید مخابراتی غیرفعال به منظور افزایش قابلیت اطمینان زیرسیستم تله کامند، مجله علمی پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی، ۱۳۹۳

۷. S. H. Sedighy, M. Khalaj-Amirhosseini, Design of an Arbitrary Shaped Invisible Cloak Using Coordinate Transformation, I.RE.MO.S, Vol. ۳, N. ۶, ۲۰۱۰
 

  کنفرانس­­ های بین المللی  

 1. Mollaei, M. S. M., R. Heydarian, E. Zanganeh, and S. H. Sedighy. "Triple-Bands Ka-Band Frequency Selective Surface Filter with Different Polarized Transmitting Performance in Each Band." In ۲۰۱۹ ۱۳th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), pp. ۱-۳. IEEE, ۲۰۱۹.
 2.  S. H. Sedighy, M. Khalaj- Amirhosseini , “Arbitrary Irregular polygonal Electromagnetic superabsorber and superscatterer”, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, ۲۰۱۲
 3.  S. H. Sedighy, M. Khalaj- Amirhosseini , "Arbitrary N-sided Irregular polygonal Electromagnetic Concentrator", IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, ۲۰۱۲
 4.  P. Hajizade, H. R. Hassani, and S. H. Sedighy, Compact Quasi-Yagi Antenna Loaded with Artificial Transmission Lines for RFID applications, IEEE International Symposium on APS, ۲۰۱۲
 5.  C. Guclu, S. Campione, S. H. Sedighy, and F. Capolino, Hiding and Absorbing the Power Emitted by a Dipole at the Interface of an Indefinite Medium, IEEE International Symposium on APS, ۲۰۱۲
 6.  S. H. Sedighy, C. Guclu, F. Capolino, M. Khalaj Amirhosseini, Application of Optical Transformation for Wavefront Conversion by Transmission Line Method, Metamaterials Conf. ۲۰۱۲
 7.  C. Guclu, S. Campione, S. H. Sedighy, F. Capolino, Power Emitted by a Transverse Dipole Located Above Hyperbolic Medium Vacuum Interface, Metamaterials Conf. ۲۰۱۲
 8.  S. H. Sedighy, M. Khalaj Amirhosseini, Directive Emission by Uisng n-order Coordinate Transformation Function, IST۲۰۱۲
 9.  H. Rahmanian, S. H. Sedighy, M. Khalaj Amirhosseini, Using a Composite Right/Left Handed Transmission Line to Design a High Compact Wilkinson Power Divider and Rate Race Coupler, IST۲۰۱۲
 10.  S. H. Sedighy, C. Guclu, S. Campione, M. Khalaj Amirhosseini, F. Capolino, “Directive Radiation of a Line-Source Inside an Anisotropic Material Slab via Transformation Electromagnetics”, EMT ۲۰۱۳
 11.  Caner Guclu, Salvatore Campione, S. H. Sedighy, Kyle Rice, Samuel Park, K. Vuong, M. Khalaj Amirhosseini, Filippo Capolino, “Subwavelength Focusing and Resolution with Hyperbolic Transmission Line Metamaterial”, APS۲۰۱۳
 12. M. Amiri, S. H. Sedighy, and M. Hayati, Design of Compact Microstrip Lowpass Elliptic Filter with Wide Stop Band using Invasive Weed Optimization, ICEE۲۰۱۴, Tehran, Iran, ۲۰۱۴

  کنفرانس ­­های داخلی  

 1.   حسین بلندی, وحید طباطباوکیلی, محمد حسین اکبری, بهمن قربانی واقعی, سیدمجید اسماعیل زاده, سیدحسن صدیقی، "تعیین موقعیت یک ماهواره‌ی LEO از روی هذلولی‌ها با چهار ایستگاه زمینی بصورت تک مسیره "، کنفرانس هوافضای ایران، ۲۰۱۱
 2.   حسین بلندی، سیدحسن صدیقی، رضا رضوانی نسب ، بهمن قربانی واقعی، سیدمجید اسماعیل زاده ، "تحلیل اولیه سازگاری الکترومغناطیسی بین ماهواره­بر و ماهواره­های LEO "، اولین همایش تخصصی سامانه های ماهواره بر، ۱۳۸۹
 3.   حسین بلندی، سیدحسن صدیقی، محمد خیّری دستگردی، رضا رضوانی نسب، بهمن قربانی واقعی، سیدمجید اسماعیل زاده ، "افزایش قابلیت اطمینان گیرنده ماهواره با استفاده از یک شبه سوئیچ مخابراتی غیرفعال"، کنفرانس هوافضای ایران، ۲۰۱۲
 4.   حسین بلندی، سیدحسن صدیقی، رضا رضوانی نسب، بهمن قربانی واقعی، سیدمجید اسماعیل زاده، "طراحی آنتن Turnstile مماسی برای لینک تله­کامند در ماهواره­های LEO " ، کنفرانس هوافضای ایران، ۲۰۱۳
 5. حسین بلندی، حسن اشتری لرکی، سید حسن صدیقی، محمدصادق ضیغمی ، سید مجید اسماعیل‏زاده، بهمن قربانی واقعی، "تخمین موقعیت مداری ماهواره LEO با استفاده از داده‏هایGPS  و روش بهینه‏سازی علف هرز مهاجم"، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، ۱۳۹۲
 6. فیروز کیوانی، آرمین غنی،  سید حسن صدیقی، بهمن قربانی واقعی، "تعیین موقعیت ایستگاه‌های زمینی برای دسترسی زمانی بیشینه به ماهواره در فاز انتقال مداری ماهواره GEO"، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، ۱۳۹۲
 7. فرزاد علیزاده، سیدحسن صدیقی، ذاکر حسین فیروزه، بررسی سازگاری الکترومغناطیسی در هواپیمای مسافربری و چالش های آن بر مبنای استاندارد DO-۱۶۰، اولین کنفرانس حمل و نقل هوایی ایران، ۱۳۹۳
 8. آرمین غنی، فیروز کیوانی، سید حسن صدیقی، ارائه سرویس‌های مخابراتی تجاری در ناوگان حمل و نقل هوایی، اولین کنفرانس حمل و نقل هوایی ایران، ۱۳۹۳
   

 کتاب­ها:

 1.   "تحلیل، طراحی و ارزیابی ماموریت فضاپیما"، محمدسلیمانی، سیدحسن صدیقی، سید مجید اسماعیل­زاده، داریوش عباسی مقدم، انتشارات پاریاب، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار۱۳۹۰
 2.   " طراحی،اندازه­گذاری، ساخت و تست محموله و زیر سیستمهای فضاپیما "، محمدسلیمانی، سیدحسن صدیقی، داریوش عباسی مقدم، مهدی نصیری، انتشارات پاریاب، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار۱۳۹۰
 3.   " پرتاب، پیشرانه، مدل­های هزینه، مهندسی سیستم و مدیریت فضاپیما "، محمدسلیمانی، سیدحسن صدیقی، مجتبی ابوالقاسمی، مجید اسماعیل زاده، علی جعفرصالحی، انتشارات پاریاب، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار۱۳۹۰

 افتخارات:

 • پژوهشکر برتر، دانشکده فناوری های نوین، ۱۳۹۴
 • پژوهشگر برتر، دانشکده فناوری های نوین، ۱۳۹۳
 • پژوهشگر برتر، دانشکده فناوری های نوین، ۱۳۹۲
 • برنده جایزه بنیاد البرز، سال ۱۳۹۲
 • دانشجوی ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران-۱۳۹۲
 • دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۳۹۱
 • گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه UCI آمریکا با Prof. Capolino

 دروس ارائه شده

 1. آنتن های ماهواره و ایستگاه زمینی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 2. الکترونیک ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران
 3. الکترومغناطیس، دانشگاه علم و صنعت ایران
 4. ایستگاه زمینی و مرکز کنترل ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران
 5. ریاضیات مهندسی پیشرفته، دانشگاه علم و صنعت ایران
 6. مخابرات ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران
 7. آزمایشگاه مایکرویوو، دانشگاه علم و صنعت ایران
 8. تست ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران
 9. مبانی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
 10. مایکرویوو
 11. مدارهای مخابراتی
 12. میدان و امواج
 13. آنتن

 داوری مجلات

 • IEEE Antennas and Propagation Magazine   
 • IEEE antenna and wireless propagation letter
 • The Applied Computational Electromagnetics Society
 •  J. Opt. Soc. Am
 •  IET Microwaves, Antennas & Propagation
 •  Journal of Electromagnetic Waves and Applications
دفعات مشاهده: 9828 بار   |   دفعات چاپ: 721 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
>
برای مشاهده کل مطالب بخش دکتر سید حسن صدیقی اینجا را کلیک کنید.
Persian site map - English site map - Created in 0.22 seconds with 50 queries by YEKTAWEB 4419