wrapper

اخبار عمومی

اطلاعیه شماره 2 - مراحل و نحوه ثبت نام در جشن دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392

اطلاعیه شماره 2 - مراحل و نحوه ثبت نام در جشن دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 ..

اطلاعیه شماره 1- برگزاری جشن دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی

اطلاعیه شماره 1- برگزاری جشن دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی ..

50% تخفیف ویژه جهت ثبت نام در استارتاب ویکند بازی سازی دانشگاه علم و صنعت

50% تخفیف ویژه دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی جهت ثبت نام در استارتاپ ویکند بازی سازی دانشگاه علم و صنعت ایران ..
تمامی حقوق برای مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.

تماس با مرکز آموزش الکترونیکی

  • آدرس: ايران، تهران، ميدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران، صندوق پستی: ۳۶۳-۱۶۸۴۵
  • تلفن:  ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱
  • نمابر:  ۷۷۲۴٠۵۹۲-٠۲۱

ورود به LMS - دانشجویان جاری