[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
اعضای هیات علمی ::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور فرهنگی::
امور پژوهشی::
کارشناسی ارشد مجازی::
کارشناسی ارشد پردیس::
اخبار و رویدادها::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی ::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
ورود به سایت دروس
دانشجویان روزانه و پردیس
دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی
..
دفاعیه کارشناسی ارشد

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد سال 1390 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۲/۲ | 

استاد راهنمانگارشعنوانشماره ردیف
دکتر محسن شریفیسمیه کفاییانتقال وظایف با آگاهی از زمینه در محیط های محاسبات فراگیر56211
دکتر محمد رضا کنگاوریعلی جراحیارئه یک معماری جهت بهبود کیفیت دانش جاری درمدیریت دانش و نمونه سازی آن56232
دکتر ناصر مزینیرحمت ا... بهشتی ارائه یک روش مذاکره بر پایه یادگیری برای سیستمهای چند عامله هولونیک56253
دکتر بهروز مینایی بیدگلیمحدثه دانشیک سامانه شاخص گذاری چند وزنی توزیع شده برای بهبود بازیابی اطلاعات در زبان فارسی56274
دکتر احمد اکبریمهدی ایرانمنشبهبود روش های تبدیل ویژگی به منظور افزایش کارایی دردو حوزه سیستم های تشخیص گفتار و تشخیص نفوذ به شبکه56285
دکتر احمد اکبریمیلاد بصیرمقاوم سازی بازشناسی گفتار نسبت به نویز بر اساس کاهش ویژگی های گفتاری56296
دکتر رضا برنگی، دکتر محمود فتحیمرتضی میر حسینی نژاد بهبود طرح کانال کنترل مشترک لایه MAC در شبکه های رادیوی شناختی56307
دکتر رضا برنگی، دکتر محمود فتحیمیلاد ربیعی افراپلیبهبود تاخیر سرویس پیوستگی تماس صوتی56318
دکتر مصطفی حق جومهدی عالمیالگوریتمی برای زمانبندی بی درنگ در سیستم های مدیریت جریان داده چند پردازنده ای56329
دکتر محسن شریفیسعید شهریوری جوقانطراحی و پیاده سازی یک مکانیزم برای پردازش توزیعی کارهای دسته ای بر روی کامپیوتر 563310
دکتر محسن شریفیقاسم باروتکوب طراحی و پیاده سازی یک مکانیزم عمومی گسترش پذیر مدیریت حافظه 563411
دکتر محمود فتحی،دکتر محسن سریانیمسعود محمدیپایدار سازی ویدئو برای وسائل نقلیه هوشمند563512
دکتر محمد عبداللهی ازگمیمحمد صابر میرزایییک بسط زمانی برای شبکه های فعالیت و روش تحلیل آن مبتنی بر محاسبات چند وجهی563613
دکتر محمد عبداللهی ازگمیبهرنگ مهر پرور ارائه فنونی برای بررسی مدل توصیفهای سیستم های تصادفی گسسته -رخداد و پیاده سازی آنها563714
دکتر بهروز مینایی بیدگلیفرانک زندی قشقاییارئه و پیاده سازی الگوریتمی برای استخراج الگو از پایگاه داده رابطه ای563815
دکتر بهروز مینایی بیدگلیمحمد هادی فولادگر ارئه سیستم برای کشف نامتغیرهای شرطی در متن برنامه با استفاده از قوانین انجمنی563916
دکتر سعید پارسامریم اسدی آقبلاغی طراحی و پیاده سازی محیطی به منظور اشکال زدایی نرم افزار با تحلیل آماری اطلاعات اجرایی برنامه564017
دکتر محمود فتحی،دکتر رضابرنگیاکبر اسدیارائه یک پروتکل امن لایه MAC برای شبکه های موردی خودرویی564118
دکتر محمد رضا جاهد مطلقنگارذاکری نژادمسیریابی ربات با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر هوش جمعی564219
دکتر محسن سریانیزهره بیگیبهبود سلول تمام جمع کننده در تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی و بررسی قابلیت اطمینان آن564320
دکتر پیمان کبیریعلیرضا نوریان سارویارائه یک روش مقابله خودکار با نفوذ در شبکه های کامپیوتری564421
دکتر وحید ازهریهانی نعتیارائه روش کنترل بار مبتنی بر نرخ و پنجره در سرورهای SIP 564522
دکتر مرتضی آنالوییمحمد انیسیمدل سازی عدم قطعیت و انتشار اعتماد در سیستم های مدیریت اعتماد564623
دکتر عادل ترکمان رحمانیمهدی نقیبییک رهیافت چند عامله برای تکامل جمعیتی از خزنده های متمرکز یادگیر564724
دکتر مصطفی حق جوآرمیتا کراچیطراحی و پیاده سازی محکی برای سیستم های مدیریت جریان داده احتمالاتی564825
دکتر محسن شریفیساره درودیانارائه روشی برای اجرای کارای برنامه های چند ریسمانی برروی پردازنده های چند هسته ای564926
دکتر محمد عبداللهی ازگمیرضا فتحیطراحی یک مولد فضای حالت نمادین برای توصیفهای سیستم های تصادفی گسسته- رخداد وپیاده سازی آن در چارچوب565027
دکتر محسن شریفیمرتضی اخوتتخصیص منابع به وظایف در شبکه های حسگر بی سیم با هدف کاهش زمان اتمام وظایف565128
دکتر محمد رضا کنگاوریزینب نخعیسیستم چند عامله جهت استخراج دانش از چندداده جریانی565229
دکتر محمدرضا کنگاوریصحبا زجاجیتوسعه معماری شناختی PIACT با توجه به عوامل اضطراب و مطلوبیت اجتماعی از مدل پنج عامل شخصیت565330
دکتر مرتضی آنالوییمیلاد آقا محمدیبهبود مرز دررده بندهای حاشیه بیشینه با در نظر گرفتن تمام داده ها565431
دکتر مرتضی آنالوییمهدی بیاتانطباق منابع در شبکه گرید با بکارگیری تئوری مجموعه خام، کامل سازی ماتریس و آنتالوژی565532
دکتر احمد اکبریمرجان کرامتیبکارگیری گراف حمله برای بهبود سیستم های پاسخ به نفوذ در شبکه های کامپیوتری565633
دکتر سعید پارساطیبه محمود آبادیارئه راهکاری جهت تولید داده های آزمون به منظور کشف خطاهای معنایی موجود در برنامه565734
دکتر سعید پارساعلی مسکاراستخراج اتوماتیک نخ از کدهای تک نخی باهدف توزیع بار متناسب بین هسته ها565835
دکتر سعید پارساامیر محرابی جورشریتوزیع پویای برنامه های موازی بر روی محیط توزیعی565936
دکتر سعید پارساحمید رفعتی پر شکوهارئه راهکاری جدید به منظور کمینه سازی ورودیهای مسبب خرابی برنامه بر اساس مواردآزمون تولیدشده566037
دکتر محسن سریانی، دکتر محمود فتحیسمیرا لگزیانارئه روشی جدید برای ایمن سازی بیومتریک ترکیبی با استفاده از نهان نگاری تصاویر چهره و اثر انگشت --گرایش هوش مصنوعی566138
دکتر محمد عبداللهی ازگمیعلی صداقت بافمدل سازی فرایند حمله با قابلیت توصیف عوامل موثر بر تصمیم های مهاجر566239
دکتر محمود فتحی، دکتر رضا برنگیسیامک رستم پورمسیریابی آگاه از توان در شبکه های بی سیم مش خورشیدی566340
دکتر محمد رضا کنگاوریمحمد مهدی ارسنجانیارئه روشی جدید برای خلاصه سازی گراف با در نظرگرفتن معیارهای کیفیت و هزینه566441
دکتر بهروز مینایی بیدگلیمحمد حسن پندیارائه یک معیارشباهت برای الگوهای دنباله ای566542
دکتر مصطفی حق جوخسرو سلمانیممیزی تمامیت در سیستم های مدیریت جریان داده برون سپرده با استفاده از محاسبات تقاطعی566643
دکتر محمود فتحیعلی اکبر نصیریتصدیق هویت با اثر انگشت با الگوی حفاظت شده در فضای انتقال یافته566744
دکتر بهروز مینایی بیدگلیمحمد علی یعقوب زاده فردکاهش حجم نمایه در سیستم های بازیابی اطلاعات با استفاده از اطلاعات ادات سخن566845
دکتر محمد رضا جاهد مطلق،دکتر ناصر مزینیناهید پور سلیماناستفاده از آشوب در تشخیص ناهنجاری مبتنی بر سیستم های ایمنی مصنوعی566946
دکتر محمد رضا جاهد مطلقبهرام یوسفی زنوزمدل سازی آثار ضمنی در قشر بینایی اولیه567047
دکتر بیژن راحمی، دکتر وحید ازهریزهرا اسماعیلیارئه و ارزیابی الگوریتم مسیر یابی شبه MPLS در شبکه های بی سیم بر تراشه567148
دکتر عادل ترکمان رحمانیمهدی فضلعلی سرکانیاستفاده از تکنیکهای بهبود کارایی الگوریتم های تخمین توزیع در طراحی شبکه انتقال گاز طبیعی567249
دکتر محسن سریانیقباد زرین چیانبهبود ارتباطات میان گرهی در سیستم های خوشه ای از طریق کاهش رقابت بر سر واسط شبکه567350
دکتر وحید ازهریمصطفی فهیمیارائه روشی برای مسیر یابی در شبکه های مش بی سیم سازگار با استاندارد IEEE802.11s 567451
دکتر سعید پارساعبدالله خلیلیمحافظت از یک کد در حال اجرا در برابر حملات امنیتی با استفاده از مدل سازی رفتاری567552
دکتر سعید پارسامسعود ساغریچیانکاهش سربار روش های پیش بینی خطاهای نرم افزار با بهره گیری از روش های کاهش ابعاد567653
دکتر مصطفی حق جوخلیل علیجانی ممقانیارئه الگوریتمی برای مرحله ادغام نتایج در بازیابی اطلاعات توزیع شده567754
دکتر مصطفی حق جومحمد مهدی حبیبیکاهش بار در سیستم های توزیعی مدیریت جریان داده 567855
دکتر عادل ترکمان رحمانیهادی شریفیارئه یک الگوریتم یادگیری پیوند مبتنی بر آشفتگی  کاربرد آن در بهینه سازی کنترل کننده موتور هوایی567956
دکتر محسن سریانیاحسان کوزه گرپیاده سازی روشی کارا برای شناسایی خودکار توده ها در تصاویر ماموگرام568057
دکتر محمد عبداللهی ازگمیمهرداد آشتیانییک رهیافت مبتنی بر معماری سطح بالا برای شبیه سازی تعاملی توزیع شده حمله های سایبری568158
دکتر بهروز مینایی بیدگلیحسین غیاثی مهرتشخیص ناهنجاری در شبکه به کمک ترافیک طبیعی سرویس های شبکه568259
دکتر احمد اکبری، دکتر بیژن راحمیعذرا آ ریانیاباز شناسی نوع حمله در شبکه های کامپیوتری با استفاده از سیستم های بازشناسی مبتنی بر ایمنی مصنوعی568360
دکتر احمد اکبریماریا رجب زاده نامقیبهبود کارایی واژه یابی گفتار با استفاده از جستجو در شبکه های واجی568461
دکتر رضا برنگیهادی ملک پورتخصیص توان انتقال و انتخاب کانال در شبکه های رادیوی شناختی با استفاده از تئوری بازی568562
دکتر عادل ترکمان رحمانیمحمد کوهی مقدم ارئه یک روش جدید جستجو بر مبنای الگوریتم های تکاملی به منظور تعیین ساختار مناسب دارو568663
دکتر محسن سریانیآمنا قنبریبهبود تکمیل ویدئو با وجود اشیائ متحرک568764
دکتر محسن سریانی، دکتر محمود فتحیمحمد مهدی فرهنگیارئه روشی برای تشخیص مفاهیم در تصاویر بر پایه کلمات دیداری568865
دکتر محمد عبداللهی ازگمیشهرزاد ترابیطراحی و پیاده سازی یک حل کننده چند نخی برای مدل های کارایی568966
دکتر محمود فتحی،دکتر رضابرنگیسارا اکبری ارائه یک الگوریتم مسیر یابی تحمل پذیر خرابی در شبکه بر تراشه سه بعدی569067
دکتر پیمان کبیریحمید قادریپایش وضعیت و تشخیص خطای موتور خودرو مستقل از نوع خودرو با استفاده از سیگنال انتشار صوتی569168
دکتر محمد رضا کنگاوریمحمد پاشاییپیش بینی حرکت در شبکه های سیار موردی با استفاده از روش انطباق منحنی569269
دکتر ناصر مزینیفرشته جعفری ارئه روشی به منظور ابهام زدایی کلمات با استفاده از سیستم های چند عامله569370
دکتر محمد رضا جاهد مطلق،دکتر رضا برنگیمرتضی حیدری طراحی، شبیه سازی و ارزیابی مدلی برای شبکه داخلی خودرو بر بلوتوث569471
دکتر مرتضی آنالویی،دکتر رضا برنگیهادی رضایی قزل هاجینمدیریت منابع مجازی سازی شده در محیط های رایانش ابر-(معماری سیستمهای کامپیوتری)569572
دکتر مرتضی آنالوییحمید رضا قادر یک مدل شناختی بیزی برای استخراج  گرامر از متون زبان طبیعی-هوش مصنوعی569673
دکتر مرتضی آنالویی،دکتر بهروز میناییمعصومه مشایخیمعرفی معیارهایی برای ارزیابی پیکره موازی فارسی - انگلیسی هم تراز شده در سطح جمله- هوش مصنوعی و رباتیک569774
دکتر مرتضی آنالویی،دکتر بهروز میناییبهناز قیدرمحاسبه شباهت جملات جهت استفاده در پیکره های موازی دو زبانه- هوش مصنوعی569875
دکتر وحید ازهریناهید صدری فیروز آبادیطراحی یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه های مش بی سیم خورشیدی با استفاده از اطلاعات فید بک -معماری سیستم های کامپیوتری569976
دکتر احمد اکبریمهدی حسینیبهبود نرخ بازشناسی گفتار با تطبیق آماری مدل های زبانی-هوش مصنوعی و رباتیک570077
دکتر احمد اکبری،دکتر بیژن راحمیمصطفی صادقی مقدمبهبود روش تصدیق هویت در زیر سیستم چند رسانه ای IP -معماری سیستم های کامپیوتری 570178
دکتر احمد اکبریشهاب جلالوند بهبود روشهای تطبیق مدل های آکوستیکی به منظور استفاده در بازشناسی گفتار فارسی-هوش مصنوعی و رباتیک570279
دکتر رضا برنگی، دکتر محمود فتحیپرستو رضویارئه یک معماری برای کاهش اثر حملات در شبکه های رادیو شناختی570380
دکتر سعید پارساندا طاهری فرموازی سازی برنامه های ترتیبی در سطح نخ-نرم افزار570481
دکتر محمد رضا جاهد مطلق،دکتر ناصر مزینیفاطمه السادات المدرس طسارئه یک نمونه شبیه سازی اجتماعی با عنایت بر تاثیر پذیری فردی570582
دکتر مصطفی حق جوعلی اکبر عباسیتوسعه پرس و جوی نزدیکترین همسایه و بهبود روشهای پاسخ گویی به آن-نرم افزار570683
دکتر مصطفی حق جوشیرین محمدیبهبود زمان پاسخ گویی پرس و جو بر مبنای شرایط سیستم و ویژگیهای جریان داده -نرم افزار570784
دکتر عادل ترکمان رحمانی،دکتر محسن سریانینجات اله افشاربرازش منحنی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک همکار-هوش مصنوعی و رباتیک570985
دکتر محسن سریانیحسین سهلانیاستگانوگرافی در ویدئوی فشرده با استاندارد Motion JPEG -هوش مصنوعی و رباتیک571086
دکتر محسن شریفیمیثم محمد خانیطراحی و پیاده سازی یک مکانیزم ارتباطات بین پردازه ای رفتار گرا-نرم افزار571187
دکتر محسن شریفیسیاوش قیاسوندطراحی و پیاده سازی یک مکانیزم کشف و انتخاب منابع محاسباتی توزیع شده راه دور برای عضو گیری در خوشه های کامپیوتری571288
دکتر محسن شریفیاشکان شیرپورطراحی و پیاده سازی یک مکانیزم راه اندازی و کنترل راه دور پردازه ها در سیستم های خوشه ای با توان محاسباتی بالا571389
دکتر محسن شریفیمحمد نوروزی عربطراحی و پیاده سازی یک مکانیزم کشف منبع برای خوشه های با توان محاسباتی بالای مقیاس پذیر571490
دکتر محمد عبداللهی ازگمیزینب حمزئییک بررسی کننده مدل نمادین برای سیستم های زمانی مبتنی بر گراف کلاس حالت و منطق درخت محاسباتی-نرم افزار571691
دکتر محمود فتحی،دکتر رضابرنگیمریم عیسوندیتوسعه شبکه بر تراشه های دو بعدی به سه بعدی با در نظرگرفتن محدودیت توان مصرفی-معماری سیستم های کامپیوتری571892
دکتر محمدرضا کنگاوریابراهیم شیرانیتوسعه یادگیری ماشین در حوزه های جریانی بر اساس مکانیزم های یادگیری انسان--هوش مصنوعی571993
دکتر محمد رضا کنگاوریژیلا امینیطراحی واسطهای کاربر بر اساس محتوای تعامل انسان و ماشین--نرم افزار572094
دکتر محمد رضا کنگاوریمجتبی نجفییادگیری درخت تصمیم از داده های جریانی زمانی--هوش مصنوعی و رباتیک572195
دکتر ناصر مزینی،دکتر محمدرضا جاهد مطلقبهزاد غضنفریاستفاده از زیر اهداف برای بهبود کارایی یادگیری تقویتی در سیستم های چند عامله --هوش مصنوعی و رباتیک572296
دکتر بهروز مینایی بیدگلیمجید عسگری بید هندیساخت چارچوبی برای استخراج خودکار نام اشخاص از متن(مورد مطالعه : زبان عربی)--هوش مصنوعی و رباتیک572397
دکتر مرتضی آنالویی،دکتر پیمان کبیریجلیل قویدل نیچرانبهبود دقت رده بندی در مجمع رده بندها با استفاده از ایجاد تنوع در میان رده بندهای پایه --هوش مصنوعی و رباتیک572597
دکتر سعید پارساغلامرضا صادق زاده قمصریارائه راهکاری مناسب برای مدیریت حالات استثنابا تغییر پویا در سیستم های مدیریت گردش کار572698
دکتر سعید پارساسامان تیموریتحلیل ساختاری برنامه در جهت افزایش مسیرهای پوشش داده شده با استفاده از روشهای داده محور572899
دکتر محسن شریفیآرش خسرویانیطراحی و پیاده سازی الگوریتمی برای استخراج توزیع شده شبه- دسته های گاما از گرافهای عظیم5730100
دکتر محسن شریفینجمه اصولی نژادطراحی و پیاده سازی یک مکانیزم مهاجرت زنده در سیستم های خوشه ای همگن با توان محاسباتی بالا5731101
دکتر محمود فتحیملیحه غفوری ورزنهایجاد تصویر گسترده با شبکه حسگر بی سیم به کمک پردازش توزیع شده --هوش مصنوعی5733102
دکتر محمود فتحی،دکتر رضابرنگیمحمد کریمیارئه یک روش کارا برای نگاشت کاربردها در شبکه برتراشه--معماری5735103
دکتر محمود فتحی،دکتر رضابرنگیعلی شفیعی سروستانیارئه روشی برای انتخاب همبندی در شبکه های بر تراشه بر اساس کاربرد --معماری5736104
دکتر محمود فتحی،دکتر رضابرنگیمینا رضایی زارع تعیین اندازه بافر در مسیر یابها در شبکه بر تراشه جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه5737105
دکتر بهروز مینایی بیدگلیامین منعمیانخلاصه سازی متون فارسی با استفاده از تحلیل مفهوم نهفته و فاصله نرمال شده گوگلی--هوش مصنوعی5741106
دکتر محسن شریفیسینا محمودیطراحی و پیاده سازی یک مکانیزم مستحکم توزیع بار درخوشه های ناهمگن با توان محاسباتی بالا5742107
دکتر محمود فتحیمحمد حقانیکدینگ ویدئویی چند دیدی توزیع شده در شبکه های حسگر ویدئویی بی سیم5743108
دکتر محمد رضا کنگاوریفاطمه کرانیکاوش داده های مکانی بصورت داده های جریانی چند گانه با استفاده از الگوریتم های کاوش درخت تصمیم--هوش مصنوعی5744109
دکتر بهروز مینایی بیدگلیمحمد صادق رسولیاستنتاج بی ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی بر مبنای دستور وابستگی5745110
دکتر محمد عبداللهی ازگمیشیوا موحدییک زبان شبیه سازی مبتنی بر توصیف سیستم های گسسته - رخداد تصادفی برای مدل سازی فرایند حمله5751111

دفعات مشاهده: 11098 بار   |   دفعات چاپ: 2396 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 49 بار   |   0 نظر
>
School of Computer Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 49 queries by YEKTAWEB 4122