سامانه 124
[ برگشت به فرم ]

گرانفروشی‌ پديده‌ زشت‌ و ظالمانه‌ای‌ است‌ كه‌ بار سنگين‌ آن‌ غالبا بر دوش‌ مردم‌ ضعيف‌ قرار می‌گيرد و از طرفی‌ تلاشهای‌ اقتصادی‌ مسئولان‌ دولتی‌ را كه‌ بحمدالله‌ از موفقيت‌ چشم‌‌گيری‌ هم‌ برخوردار بوده‌ است‌ ناموفق‌ جلوه‌ می‌دهد. و زمينه‌ برای‌ تبليغات‌ خصمانه‌ و دروغين‌ دشمنان‌ را فراهم‌ می‌آورد. بنابراين‌ مبارزه‌ با گرانفروشی‌ مبارزه‌ با يك‌ ظلم‌ مضاعف‌ است‌.
از خداوند متعال‌ مسألت‌ می‌كنم‌ كه‌ دولت‌ خدمتگزار را در اين‌ كار بزرگ‌ موفق‌ فرمايد و از آحاد ملت‌ عزيز و نيز از قوای‌ محترم‌ مقننه‌ و قضاييه‌ نيز می‌خواهم‌ كه‌ با دولت‌ در اين‌ كار، همكاری‌ و معاضدت‌ نمايند.
والسلام‌ عليكم‌ و رحمةالله‌
سيدعلی‌ خامنه‌ای‌
جمعه‌ 15 مهرماه‌ 73

- معاونت دانشجویی در نظر دارد تا از طریق این سامانه به شکایات شما از واحدهای صنفی رسیدگی نماید
- لطفا مشخصات زیر را تکمیل نمائید( اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند
1 شماره دانشجویی
2 نام و نام خانوادگی
3 شماره موبایل
4 نام واحد صنفی مربوطه را انتخاب فرمایید
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آرایشگاه
چایخانه پسران
فروشگاه مصرف برادران
فروشگاه مصرف خواهران
تایپ و طراحی
پوشاک
خیاطی
چایخانه دختران
عکاسی
نانوایی
پیمانکار تغذیه( سپاهان)
5 نام پیمانکار
6 آدرس واحد صنفی
7 لطفا مورد شکایت راکامل بنویسید
8 ارسال عکس از صحنه تخلف
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
- در اسرع وقت بر شکایت شما از واحد صنفی رسیدگی و شما را از نتیجه مطلع می نمائیم.