خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/5 | 

AWT IMAGE

شماره مستقیم: 

021-77240282

شماره دانشگاه:

021-77240540-49        

داخلی: 2408

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.79.44.fa
برگشت به اصل مطلب