خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضای هیأت علمی
دکتر علیرضا معینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/10 | 

AWT IMAGE

دکتر علیرضا معینی؛

  دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو هیأت علمی کمیته­ی ناظر بر نشریات دانشگاه

  پست الکترونیک: moini@iust.ac.ir

تلفن: 73225028

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.69.16.fa
برگشت به اصل مطلب