خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضای هیأت علمی
دکتر محمد فتحیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/10 | 

  

AWT IMAGE

دکتر محمد فتحیان؛

 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو هیأت علمی کمیته­ی ناظر بر نشریات دانشگاه

  پست الکترونیک: fathian@iust.ac.ir 

تلفن: 73225048

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.69.13.fa
برگشت به اصل مطلب