خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- صندوق نظرات و پیشنهادات
نظرات و پیشنهادات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 
   

  برای انجام هر چه بهتر امور جاری خانه نشریات
و همچنین با ارائه طرح ها پیشنهادات و نظرات خود ما را یاری نمایید.
   
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.63.89.fa
برگشت به اصل مطلب