خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
تایید و اعلام پایان انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/15 | 
تایید و اعلام پایان انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران_ ۱۲ آبان ۹۹
با توجه به مفاد شیوه نامه برگزاری انتخابات نشریات دانشگاهی(ماده ۲۹)، پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات، مدیران مسئول نشریات تا دو روز می توانند شکایت و اعتراض خود را به صورت مکتوب و با ارئه مستندات نسبت به مراحل مختلف برگزاری انتخابات و یا نتایج آرا، به هیات نظارت بر انتخابات ( به علت مجازی بودن انتخابات از طریق سامانه جامع نشریات وزارت علوم) اعلام نمایند.
با توجه به اینکه در دو روز فرصت مقرر (۱۳ و ۱۴آبان ماه _ به صورت ۲۴ ساعته) اعتراضی صورت نگرفته است. فرایند برگزاری انتخابات تایید و پایان انتخابات اعلام می گردد.
بنابر این آقایان علی اسدی و محمد امین ادریسی به عنوان اعضای اصلی کمیته و آقای علی بهمنی به عنوان عضو علی البدل کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران با انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه تعیین می شوند.
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.139.fa
برگشت به اصل مطلب