خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
اعلام نتایج اولیه انتخابات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/12 | 

اعلام نتایج اولیه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.
علی اسدی ۳۹ رای
محمد امین ادریسی ۳۸ رای
علی بهمنی ۳۲ رای
پرنیان قربانی ۳۰ رای
عباس اکبری نژاد ۷ رای
سیدمحمدمهدی اعتمادی ۷ رای
حمید رضا خسروانی ۷ رای
محمد حسین آژینه ۷ رای
محمد شجاعی ۱ رای
ملیکا محمدی ۱ رای
محمد مهدی غروی ۱ رای
امید صلاح سامیانی ۱ رای
عباس آخوندی ۱ رای
و همچنین آقایان/خانم ها
حسین احمدی، آرمان علی آبادی، یاسین عسکریان، محمد رضا کبیری، محمد مورکی علی آباد، محمد رضا ابراهیمی، حسین کتابچی، امیر حسین جراره، علی حیدری، علی حقیقت جوان، فاطمه عنایتی، فهیمه محمدی، علی رضا علی اکبری و امیر محمد غیاثی همگی بدون رای(صفر)
مدیران مسئول نشریاتی که نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتراض دارند می توانند از طریق سامانه جامع نشریات وزارت علوم و طبق زمان بندی انتخابات (که در اطلاعیه های قبلی اعلام شده است) اعتراض خود را ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.138.fa
برگشت به اصل مطلب