خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
تاریخ جدید برگزاری انتخابات نشریات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
به اطلاع مدیران مسئول نشریات واجد شرایط رای دادن و همچنین نامزدهای انتخابات می رساند؛
تاریخ جدید برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران، روز دوشنبه ۱۱  آبان ماه ۹۹ تعیین گردید.
ساعت برگزاری انتخابات از ۱۳ الی ۱۵ به مدت ۲ ساعت می باشد که مدیران مسئول واجد شرایط رای دادن می بایستی از طریق سامانه جامع نشریات وزارت علوم (apmsrt.ir) و با کاربری "مدیر مسئول"، پوشه " درخواست شرکت در انتخابات" اقدام به ثبت رای خود نمایند.
اطلاعات بیشتر و آموزش تصویری شرکت در انتخابات به شرح ذیل قابل مشاهده می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.136.fa
برگشت به اصل مطلب