خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
پوسترهای انتخابات در مرحله اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/20 | 
پوسترهای مدیران مسئول نشریات واجد شرایط رای دادن و نامزدها انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی مصوبه هیات نظارت بر انتخابات (در مرحله اول )
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.134.fa
برگشت به اصل مطلب