خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- فرم ها
فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

فرم درخواست مجوز انتشار نشریه        PDF  

فرم درخواست تغییر مشخصات نشریه   PDF

فرم اعلام شکایت از نشریه                     PDF

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find-1.44.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب