دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضاء هیات مدیره انجمن
اعضای هیات مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن در دوره سوم

1- مهندس داود پورجم (دبیرکل انجمن

2- دکتر علی صدر (قائم مقام دبیرکل)

3- دکتر هاجر فلاحتی (خزانه دار)

4- مهندس سعید محمدی یزدی

5- سوده معلمیان

6- مهندس حسن قاسمیه

7- مهندس هومان خیراندیش

8- مهندس مهدی مردانه خاتونی

9- دکتر مهدی دیواندری

10- مهندس فرح محمدی

11- مهندس سید جلال ربانی

همچنین در پایان مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران (شهریور 1398)، مهندس علیرضا علی اکبر و دکتر عمران محمدی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند و دکتر سمانه جلیلی صدرآباد و دکتر احمد رهبر کلیشمی، بازرس علی البدل خواهند بود.


اعضای هیات مدیره دوره دوم انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به شرح ذیل می باشد:

1- آقای مهندس مهدی مردانه خاتونی

2- آقای دکتر حیدر جهانبخش

3- آقای دکتر سبحان نظری 

4- خانم مهندس طیبه رفیعی آتانی 

5- آقای دکتر میثم جلالی 

6- آقای دکتر حبیب الله اکبری ( عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت )

7- آقای دکتر مرتضی باقری ( عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت)

بازرسین انجمن :

1- آقای دکتر هادی صاحبی 

2- خانم مهندسی مهسا سلسبیل
اعضای هیات مدیره دوره اول انجمن :

1- آقای ابراهیم هجری 

2- آقای مهندس ممتحن

3- آقای مهندس طالبی

4- آقای مهندس بهرامی

5- آقای مهندس شجاعی(دبیر انجمن)

6- آقای مهندس مبینی کیا

7- آقای مهندس رسایی

8- خانم مهندس رویا افشار

9- آقای مهندس جمالی(بازرس)

10- آقای مهندس محمدمهدی یوسفی (بازرس)

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/kanon/find.php?item=1.20.34.fa
برگشت به اصل مطلب