چهارشنبه 16 آذر 1401
آخرین اخبار
رویدادها
19 شهریور
ثبت نام و انتخاب واحد
27 شهریور
شروع کلاس ها
2 مهر
حذف و اخذ
9 مهر
حذف اضطراری
۸ دی
پایان کلاس‌ها
۱۷ دی
شروع امتحانات
۸ بهمن
پایان مهلت قفل نمرات
آموزش
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : رقیه عابدینی عنوان پایان نامه : روش هم محلی مبتنی بر چند جمله ای های پیوسته قطعه ای ...
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : مهدی سروش عنوان پایان نامه : روش هم محلی پایدار برای حل مسایل مقدار مرزی بر اساس درونیابی ...
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : پیام پاشاپور عنوان پایان نامه : گروه تبدیلات سوفس لی استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی نجفی خواه زمان ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان