آخرین اخبار
رویدادها
26 شهریورماه
شروع انتخاب واحد
1 مهرماه
شروع کلاس ها
8 مهرماه
حذف و اخذ
15 مهرماه
حذف اضطراری
14 دی ماه
پایان کلاس‌ها
23 دی ماه
شروع امتحانات
14 بهمن ماه
پایان مهلت قفل نمرات
آموزش
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :صفورا طاوسی عنوان پایان نامه :یک رویکرد نقطه ثابت به مسئله پایداری فازی معادلات انتگرالی ولترا استاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :رها محمد زاده عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل بهینه سازی چندهدفه استوار برای مسئله مکانیابی دپوها ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : فرزاددهقان منشادی عنوان پایان نامه :ساختار تعادل در بازی های غیرهمکارانه باتعدادبازیکنان متناهی استاد راهنما:  آقای دکتر محمدباقر ...
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : مهسا دهقان طرزجانی عنوان پایان نامه :تخمین پارامترهای مدل اپیدمی آنفولانزا با استفاده از روش های عددی ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان