[صفحه اصلی ]     [ English ]  
ABRC
بخش‌هاي اصلي
معرفی مرکز تحقيقات ::
شرح خدمات مرکز::
آيين نامه ها و مقررات::
ساختار سازمانی::
اخبار و رویدادها::
گروه تحقیقاتی::
پروژه های تحقیقاتی::
تجهیزات آزمایشگاهی::
مطالب مفید و سودمند::
تسهیلات پایگاه::
ارتباط با ما::
::
واژه نامه قير و آسفالت

برای مشاهده واژه نامه تخصصی قير و آسفالت لطفا" کليک کنيد.

..
نشريه شماره 234

آيين نامه روسازی آسفالتی راه های ايران


بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
اطلاعات تماس
AWT IMAGE
آدرس :
تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت ايران
 مرکز تحقيقات قير و مخلوط های آسفالتي
تلفن : 73913100 - 77240281
نمابر : 77240089
پست الکترونيکی : ABRC@iust.ac.ir
..
:: مطالب مفید و سودمند : لايه اساس ::

 لايه اساس


(لطفاٌ روی عنوان مطلب مورد نظر کليک نماييد.)

 1- تعريف 

 2 -عملکرد اساس

 3- انواع اساس

 4-مشخصات فنی اساس 

 5-مصالح اساس ماکادامی 

 6- اجرای انواع اساس

 7- اساس ماکادامی


1- تعريف

  قشر اساس دومين قشر از روسازی راه است که با مشخصات و ضخامت معين روی قشر زيراساس و در تمام عرض آن اجرا می شود.

 

  2-عملکرد اساس

 عملکرد اساس در روسازی عملکرد قشر اساس در روسازی بشرح زير می باشد:

 

 تحمل بارهای وارده

  بارهای وارده از قشرهای بالاتر روسازی به وسيله اين قشر تعديل و به قشر زيراساس وارد می گردد به طوريکه تنش مجاز وارده، سبب نشست و يا تغيير شکل غيرمجاز آن نشود.

 

 خاصيت تراوايی

  قشر اساس که مشخصات فنی معين تهيه و پخش می شود دارای خاصيت تراوايی بيشتری نسبت به قشر زيراساس می باشد.

 

 3- انواع اساس

  انواع اساس در روسازی بشرح زير می باشد:

 

  اساس شن و ماسه ای شکسته

  شن و ماسه حاصل از رودخانه ها را مشروط بر آن که دارای مشخصات فنی لازم باشد، می توان از سنگ شکن عبور داد و با دانه بندی لازم در قشر اساس بکار برد.

  اساس سنگ کوهی شکسته و يا قلوه سنگ شکسته

  سنگهای استخراج شده از معادن سنگ و يا قلوه سنگ های درشت رودخانه ای در سنگ شکن ها، شکسته و سپس سرند می شود و براساس مشخصات تعيين شده در قشر اساس بکار می رود.

  

 اساس ماکادامی

  اساس ماکادامی از سنگ کوهی و يا سنگ های رودخانه ای شکسته تشکيل می شود. مصالح دانه درشت براساس مشخصات پخش و سپس مصالح ريزدانه برروی آن پخش شده و به روش خشک و يا مرطوب کوبيده می شود.

 

 اساس قيری

  مشخصات کامل اساس قيری در فصل نهم شرح داده شده است.

 

 4-مشخصات فنی اساس

  کليات اساس با مصالح شن و ماسه شکسته شده و يا مصالح سنگ کوهی و يا قلوه سنگ شکسته شده بايد دارای مشخصات فنی بشرح زير باشد:

 

   دانه بندی

  دانه بندی مصالح اساس، با توجه به شرايط محلی، بايد با يکی از دانه بندی های مندرج در جدول 1 مطابقت داشته باشد. و در صورت امکان، شيب منحنی دانه بندی مصالح، متناسب با شيب منحنی ميانی دانه بندی انتخابی بوده و به صورت پيوسته باشد.  

 

  جدول 1 دانه بندی های مصالح اساس

  نوع دانه بندی

  شماره الک

  درصد وزنی رد شده از هر الک

  I

  II

  III

  IV

  V

  50 م م ( 2 اينچ )

  5/37 م م ( اينچ )

  25 م م ( 1 اينچ )

  19 م م ( اينچ )

  5/9 م م ( اينچ )

  75/4 م م ( شماره 4 )

  2 م م ( شماره 10 )

  6/0 م م ( شماره 30 )

  425/0 م م ( شماره 40 )

  075/0 م م ( شماره 200 )

  100

  100-95

  ­-

  92-70

  70-50

  55-35

  -

  25-12

  -

  8-0

  100

  -

  -

  -

  65-30

  55-25

  40-15

  -

  20- 8

  8-2

  100

  -

  95-75

  -

  75-40

  60-30

  45-20

  -

  30- 15

  8-2

  -

  100

  100-70

  90-60

  75-45

  60-30

  50-20

  -

  30- 10

  8-2

  -

  -

  100

  -

  85-50

  65-35

  50-25

  -

  30- 15

  8-2

 

  (1) برای کاهش حساسيت مصالح اساس در مقابل يخبندان، می توان به تشخيص دستگاه نظارت، درصد مواد ردشده از الک 200 را تقليل داد و برای اطمينان بيشتر لازم است درصد مواد ريزتر از 20 ميکرون نيز از 3% تجاوز نکند ضمناً مقدار وزنی مواد رد شده از الک 200 نبايد از دو سوم مقدار وزنی ردشده از الک 40 بيشتر باشد.

 

   ساير مشخصات

  مصالح مورد استفاده برای قشر اساس بايد مقاوم و بادوام بوده و مشخصات مندرج در جدول 4-2 را داشته باشد.

   

  جدول 2 مشخصات مصالح اساس

  رديف

  شرح

  حد مشخصات

  روش های آزمايش

  آشتو / بی اس

  ای اس تی ام

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 

  8

  نشانه خميری

  حد روانی

  ارزش ماسه­ای پس از کوبيدگی

  درصد سايش با روش لوس­آنجلس

  درصد افت وزنی با سولفات سديم

  سی بی آر – درصد

  درصد شکستگی در دو جبهه – مانده روی الک 5/9 ميليمتر

  درصد ضريب تورق مصالح

  حداکثر 4

  حداکثر 25

  حداقل 40

  حداکثر 45

  حداکثر 12

  حداقل 80

 

  حداقل 75

  حداکثر 35

  90 T

  89 T

  176 T

  96 T

  104 T

  --

 

  -

  812. B.S

  4318 D

  4318 D

  2419 D

  535 C 131 C

  88 C

  1883 D

 

  2158 D

 

 

  (1) با تراکم به روش 1557 ASTM D ، و رعايت بند 2-4 از فصل دوم برای تعيين سی بی آر در رطوبت بهينه يا اشباع

 

 

  5-مصالح اساس ماکادامی

  مصالح مصرفی برای اساس ماکادامی از سنگدانه های درشت و ريز بشرح زير تشکيل می شود:

 

  مصالح درشت دانه

  از شکستن سنگ کوهی يا قلوه سنگ های درشت رودخانه ای تهيه می شود. سنگ ها بايد کاملاً سخت، محکم، با دوام و عاری از لای، رس و يا مواد مضر و زايد بوده و با مشخصات زير مطابقت داشته باشد.

 

  الف) دانه بندی با روش آشتو 27- T تعيين می شود و بايد با يکی از رديف های جدول 4-3 مطابقت داشته باشد.

  

 

  جدول 3 دانه بندی مصالح درشت دانه

  اندازه الک

  درصد وزنی ردشده از الک ( آشتو 92- M )

  دانه بندی 1

  دانه بندی 2

  75 ميليمتر ( 3 اينچ )

  63 ميليمتر ( اينچ )

  50 ميليمتر ( 2 اينچ )

  38 ميليمتر ( اينچ )

  25 ميليمتر ( 1 اينچ )

  19 ميليمتر ( اينچ )

  5/12 ميليمتر ( اينچ )

  100

  100-90

  70-35

  15-0

  -

  5-0

  -

  -

  100

  100-90

  70-35

  15-0

  -

  5-0

 

  ب) سايش مصالح درشت­دانه با روش لوس­آنجلس و درصد افت وزنی با سولفات سديم تعيين مي­شود ( طبق مشخصات جدول 4-2 ).

  پ) دانه­های سست، سبک وزن، تجزيه شده، شکننده، پولکی و سوزنی موجود در مصالح درشت­دانه نبايد مجموعاً از 8 درصد تجاوز کند ( دانه­های پولکی و سوزنی به روش 812. B.S تعيين مي­شود).

  ت) چنانچه مصالح درشت دانه از شکستن سنگ های رودخانه ای تهيه می شود لازم است حداقل %75 وزنی مصالح مانده روی الک 75/4 ميليمتر ( الک شماره 4 ) در دو جبهه يا بيشتر شکسته شده باشد ( غير از شکستگی طبيعی ).

  ث) مصالح درشت دانه، در مرحله نهايی، با سنگ شکن های چکشی يا مخروطی شکسته می شود. کاربرد مصالح که فقط توسط سنگ شکن های فکی شکسته می شود مجاز نيست.

 

  مصالح ريز دانه

  دانه بندی مصالح ريزدانه، که برای پر کردن فضای خالی قشر اساس ماکادامی بعد از پخش و کوبيدن مصرف می شود، شامل ماسه شسته يا ماسه شکسته و يا مخلوطی از آنها، بايد با دانه بندی جدول 4-4 و مشخصات زير مطابقت داشته باشد.

  الف- حد روانی، به روش آشتو 89- T : حداکثر %30

  ب- دامنه خميری، به روش آشتو 90- T : حداکثر %6

  پ- ارزش ماسه ای، به روش آشتو 176- T : حداقل %30

 

  جدول 4 دانه بندی مصالح ريزدانه

  اندازه الک ها

  درصد وزنی ردشده از الک

  الک 5/9 ميليمتر ( اينچ )

  100

  الک 75/4 ميليمتر ( شماره 4 )

  100-85

  الک 15/0 ميليمتر ( شماره 100 )

  30-10

 

6- اجرای انواع اساس

  شن و ماسه شکسته و يا سنگ کوهی شکسته

  پس از آنکه دانه­بندی مصالح اساس از سنگ کوهی شکسته و يا شن و ماسه شکسته در محدوده يکی از دانه بندي­های مندرج در جدول 4-1 قرار گرفت و ساير مشخصات آن نيز با جدول 4-2 مطابقت داشت، مي­توان آنها را به روی سطح آماده شده زيراساس يا بستر روسازی راه حمل و پخش کرد. ضخامت هر قشر اساس کوبيده شده مي­تواند بين 10 تا 15 سانتيمتر انتخاب شود و در هيچ حالتی از 20 سانتيمتر تجاوز نکند.

  مصالح ريسه شده با تيغه گريدر بطور يکنواخت پخش مي­شود، به طوری که ضخامت قشر پخش شده بعد از کوبيدن تا حد مشخصات، برابر ضخامت تعيين شده در نقشه­ها گردد.

  پس از آنکه مصالح به طور يکنواخت در سطح راه پخش شد، با تانکرهای آبپاش به اندازه ای آبپاشی می شود که رطوبت آن تا 5/1 ± درصد رطوبت بهينه برسد.

  کوبيدن مصالح با غلتک های استاتيک و يا لرزنده چرخ فلزی و يا چرخ لاستيکی از طرفين محور راه شروع و مصالح به قدری کوبيده می شود که تراکم آن به ميزان صددرصد روش آشتو اصلاح شده ( 180 T نوع D ) برسد. چنانچه پس از کوبيدن تراکم مورد نظر بدست نيايد، مصالح بايد شخم زده شده و مجدداً آبپاشی و متراکم شود، به طوری که، نتايج منطبق با مشخصات به دست آيد. در موردهايی که ضخامت کوبيده شده لايه اساس 20 سانتيمتر باشد، ميزان کوبيدگی به طريقی کنترل و آزمايش می شود که تراکم نسبی در تمام ضخامت تامين شده باشد.

 

 7- اساس ماکادامی

  آماده کردن سطح راه

  آنچه درباره اساس سنگ شکسته گفته شد، در اين مورد نيز صادق است.

 

  قشر جدا کننده

  اجرای قشر اساس ماکادامی نياز به يک لايه جداکننده متشکل از مصالح ماسه ای با دانه بندی جدول 4-4 دارد که قبل از پخش قشر ماکادام زير آن پخش می شود. ميزان مصالح ردشده از الک شماره 200 مصالح ماسه ای مورد نظر بايد حداقل 5 و حداکثر 8 درصد باشد. ضخامت قشر جداکننده توسط دستگاه نظارت و با تاييد کارفرما تعيين می شود.

  پخش ماکادام

  پخش ماکادام با پخش کننده مکانيکی انجام می گيرد. پخش کننده، سنگدانه ها را به طور يکنواخت و منظم و بدون جدا شدن دانه های درشت از ريز، در ضخامت و اندازه های مطابق نقشه های اجرايی پخش می کند.

  سطح قشر ماکادام، بلافاصله بعد از پخش و عبور سه تا چهار گذر اوليه غلتک بايد کاملاً يکنواخت و مسطح شده و نقاط فرود و فراز آن با افزودن و يا برداشت مصالح اصلاح شود، به نحوی که سطح نهايی قبل از تکميل کوبيدگی چنانچه با يک شمشه چهار متری کنترل شود از نظر دستگاه نظارت قابل قبول باشد.

  مصالح اساس بگونه ای پخش می شود که ضخامت کوبيده شده هر لايه کمتر از و يا بيشتر از دو برابر حداکثر درشتی مصالح نباشد. در صورت استفاده از غلتک لرزشی، ضخامت لايه متراکم شده را تا 5/2 برابر حداکثر درشتی دانه ها می توان افزايش داد.

  پخش سنگدانه های ماکادام نبايد با عمليات ماسه پاشی غلتک زنی بيش از 200 متر طول فاصله داشته باشد.

  اساس سنگ شکسته ای است. عمليات تراکم آن قدر ادامه می يابد تا در تمام قشر ماکادام، شرايط زير تامين گردد.

  - دانه های سنگی کاملاً در يکديگر قفل و بست شود.

  - فضای خالی قشر ماکادام به حداقل برسد

  - هيچ خزش يا حرکتی در حين غلتک زنی در قشر ماکادام مشاهده نشود.

  - ناهمواری های احتمالی بوجود آمده در سطح اساس ماکادامی در صورت اندازه گيری با شمشه چهارمتری از 5/1 سانتيمتر تجاوز نکند.

 

  پخش مصالح ريزدانه و کوبيدن نهايی

  برای پرکردن فضای خالی بين سنگ دانه های ماکادام، بعد از تکميل عمليات کوبيدن، از مصالح ريزدانه بشرح زير بند 4-4-2-2 استفاده می شود. بعد از کوبيدن کامل قشر ماکادام تحکيم آن، مصالح ريزدانه را با پخش کننده مکانيکی و يا بيل به تدريج و بصورت يکنواخت در لايه های نازک روی سطح راه پخش کرده و غلتک زنی به قدری ادامه داده می شود تا تمام فضای خالی بين دانه های ماکادام، تحت تاثير حرکت غلتک، توسط ماشه پر شود.

  در صورت استفاده از غلتک ارزشی، %50 ماسه مورد نياز برای پر کردن فضای خالی بين سنگ دانه ها در لايه های نازک توسط پخش کننده مکانيکی يا بيل بر روی سطح ماکادام بطور يکنواخت پخش می گردد. سپس، غلتک لرزشی معمولاً يک بار از روی سطحی که ماسه روی آن پخش شده است عبور داده می شود تا ماسه به درون فضای خالی بين دانه های سنگی نفوذ کند.

  اين عمل مجدداً %50 ماسه باقيمانده، در دوبار و هر نوبت %25 ماسه، تکرار می شود.

 

  آب پاشی

  مراحل کوبيدن و پخش ماسه بشرح بالا مربوط به شرايطی است که به طريق خشک اجرا و تکميل شود. چنانچه انجام عمليات کوبيدن با آب پاشی در نظر باشد، بلافاصله بعد از پر شدن کامل فضای خالی بين سنگ دانه ها توسط ماسه، قشر ماکادام آب پاشی شده و به همراه آب پاشی غلتک زنی ادامه می يابد.

  حين غلتک زنی چنانچه لازم باشد، مجدداً از ماسه برای پر کردن فضای خالی استفاده می شود. آب پاشی و غلتک زنی آن قدر ادامه می يابد تا يک قشر متراکم و تحکيم شده بوجود آيد. مصرف آب بيش از اندازه به هيچ وجه مجاز نيست.

 

  آزمايش کنترل کوبيدگی ( بارگذاری صفحه )

  تراکم قشر ماکادام با تعيين ضريب ارتجاعی ( E ) به طريق آزمايش بارگذاری ( آشتو 222- T )، با صفحه 700 سانتيمتر مربع ( قطر صفحه 30 سانتيمتر ) کنترل می شود. هر آزمايش معرف سطحی معادل 2000 متر مربع در هر خط عبور بوده و حداقل قابل قبول مقدار E نيز 2500 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع می باشد.


  
تسهيلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


کد امنیتی را در کادر بنویسید >
::
دفعات مشاهده: 30537 بار   |   دفعات چاپ: 6581 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 182 بار   |   0 نظر
ABRC
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 1 seconds with 848 queries by AWT YEKTAWEB 2711