[صفحه اصلی ]      
منوی اصلی
Home::
About Vice-Chancellor::
Description of Duties::
Album::
staff::
News::
International Honors of IUST ::
Site Facilities::
::
Last Update:
 Sunday 9 March, 2008
:: ISI Papers ::

 

 ISI Papers

School of Electrical

 

  Thesis title

  name & last name

  degree

  AWT IMAGE

 Wiener-neural identification and predictive control of a more realistic plug-flow tubular reactor  

 mohamed mehdi arefi

 

  doctorate

  AWT IMAGE

  response of coplaner transmission lines to an incident em field

 

 hamid khodabakhshi 

doctorate

  AWT IMAGE

  Nonlinear predictive control of a polymerization reactor based on piecewise linear wiener model

 mohamed mehdi arefi

 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Superconducting technology for overcurrent limiting in a 25 KA current injection system

 

reza sharifi 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Adaptive intelligent speed control of switched relutance motors with torque ripple reduction

 

  majid hajatipor 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Control of spatiotemporal chaos in coupled map lattice by discrete- time variable structure control

 

zahra rahmani charati 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Wireless mash networks channel reservation: modelling and delay analysis

 

  ali khayat zade mahani

 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Robust control of spatiotemporal chaos in coupled map lattices

 

zahra rahmani charati 

 

  doctorate

  AWT IMAGE

  control of spatio- temporal on-off intermittency in random driving diffusively coupled map lattices

 

zahra rahmani charati 

 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Robust control of spatiotemporal chaos in coupled map lattices

 

zahra rahmani charati 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  MAC-layer channel utilisation enhancements for Wireless mesh networks

 

ali khayat zade  

  doctorate

  AWT IMAGE

  Orthogonal Hybrid Waveguides: an Approch to Low Cross-talk and Wideband Photonic Crystal Intersections Design

 

kiyazand fasihi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Interoducing Excision Switching-CFAR in K distributed sea clutter

 

saeid erfaniyan 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Fault tolerance in co-evolutionary communication of EHV modules

 

yaser baleghi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Application of Genetic Algorithms for overall Optimization of an ANC system in an Enclosure

 

allah yare montazeri 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  optimom Allocation of FACTS Devices in FARS Regional Electric Network using Genetic Algorithm based goal attainment FACTS Devices using Multi-objective tunction

 

mohsen giti zade haghighi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  ANOVel Approah for optimum Allocation of

 

mohsen giti zade haghighi  

doctorate  

  AWT IMAGE

  Genetic Algorithm Based Fuzzy Multi-Objective Approach to congestion management using FACTS devices

 

mohsen giti zade haghighi  

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  On DPA-Resistive Implementation of FSR-based Strem Ciphers using SABLlogic styles

 

reza ebrahimi atani 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Design and Implementation of DPA Resistive Grain-128Stream Cipher Based on SABLLogic

 

reza ebrahimi atani 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Multiobjective market Clearing of Joint energy and reserves auctions ensuring Power System security

 

jamshid aghayi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Incorporating Power System Security into Market-clearing of day-ahead joint energy and reserves auctions

 

jamshid aghayi 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Bayesian neural network model to predict day-ahead electricity prices

 

vahid vahini nasab 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Interoducing Switching Ordered Statistic CFAR type 1 in Different Radar Environments

 

saeid erfaniyan 

doctorate  

  AWT IMAGE

  Design and Analysis of Robust Minimax LQG Controller for Experimwntal Beam Considering Spill-Over Effect

 

allahyar montazeri 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  GA-based Optimization of a MIMO ANC system considering coupling of secondary sources in a telephon kiosk

 

allahyar montazeri 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Performance and Robust Stability Trade-off in Minimax LQG Control of Vibration in Flexible Structures

 

allahyar montazeri 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Multiobjective Clearing of reactive power market in deregulated power systems

 

abdorreza rabiei 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  coupled energy and reactive power market clearing considering power system security

 

abdorreza rabiei 

 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Reactive Power Pricing Problem & a Proposal for a Competitive Market

 

abdorreza rabiei 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Heat transfer in Power transformer windings with oil-forced cooling

 

mohammad ali taghi khani 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Temperature distribution in ONAN power transformer windings with finite element method

 

mohammad ali taghi khani 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A Complete Procedure to determine Earth Fault Current Distribution and Split Factor for Grouding Grid Design of HV Substations

 

nabiyol lahe ramezani 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Modeling of D-STATCOM in distribution Systems load flow

 

mehdi hoseyni 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Reliability improvement of distribution systems using SSVR

 

mehdi hoseyni 

 

  doctorate

  AWT IMAGE

  Stdp Implementation Using Memristive Nanodevice in CMOS-Nano Neuromorphic Networks

 

ahmad afifi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  On Improving training time of neural networks in mixed signal circuit fault diagnosis applications

 

seyyed javad seyyed mahdavi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Evolutionary derivation of Optimal test sets for neval network based analog and mixed signal circuits fault diagnosis approach

 

seyyed javad seyyed mahdavi 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Resistor Type Superconducting Fault Current Limiter: Optimum Shunt Resistance Determination to Enhance P0wer System Transient Stability

 

reza sharifi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Analysis of Planar Dielectric Multil Ayers as FSS by Transmission Line Trasfer Matrix Method

majid afsahi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Normal boundary intersection and benefit-cost ratio for distributed generation planning

 

ali zangane 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Ulter Wide Band Rcs Optimization of Multil Ayered Cylindrical Strutures For Arbitrarily Polarized Incident Plane Waves

 

ali abdol ali 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Mathematical Formulation for Zero Reflection From Multilayer Metamaterial Structures and their Notable Applications

 

ali abdol ali 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Modeling of Unified Power Quality Conditioner (UPQC) in Distribution Systems Load Flow

 

seyyed mehdi hoseyni 

doctorate  

  AWT IMAGE

  Genetic algorithm quality of service design in resilient dense wavelength division multiplexing optical networks

 

uosef seyfi kaviyan 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Modified Phase-shift Measurement Technique to improve Laser-Range Finder Performance

 

kiyazand fasihi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Quantum Entanglement Implementation Using Interferometric Electro-optic Modulator and Coupled Mode theory

 

shamsol lahe salehiyan 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Increasing Accuracy of Tracking Loop for the Rosette Scanning Seeker Using Improved ISODATA and Intelligent center of Gravity

 

hadi soltanzade 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Modeling and Simulation of Laterial Effect Position-Sensitive Detector Responsivity to Optical Stimulators

 

maryam por mohebi abadi 

doctorate  

  AWT IMAGE

  Optimal bidding strategies in oligopoly markets considering bilateral contracts and transmission constraints

 

ali badri 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Impact of generators'behaviors on Nash equilibrium considering transmission constraints

 

ali badri 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Day-ahead price forecasting in restructured power systems using artificial neural networks

 

vahid vahidi nasab 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Multiobjective enviromental/techno-economic approach for strategic bidding in energy markets

 

vahid vahidi nasab 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  The Use of Particle Swarm to Optimize the Control system in a PZT Laminated Plate

 

allahyare montazeri 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR OVERALL OPTIMIZATION OF AN ACTIVE NOISE CONTROL SYSTEM IN AN ENCLOSURE

 

allahyare montazeri 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Non-Statistical Based Robust Identification of a Lightly Damped Flexible Beam Using Kautz Orthonormal Basis Functions

 

allahyare montazeri 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  An advanced Park's vectors approach for bearing fault detection

 

jafar zareei 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Low power and high gain current reuse LNA with modified input matching and inter-stage inductors

 

syros tofan 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  a lo-power and high-gain fully-integrated CMOS LNA

 

syros tofan 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Quantum Hadamard Gate Implementation Using Planar Lightwave Circuit and Photonic Crystal Structures

 

shams sollah salemiyan 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Non-Statistical Based Robust Identification of a Lightly Damped Flexible Beam Using Kautz Orthonormal Basis Functions

 

allah yar montazeri 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  The Use of Particle Swarm to optimize the control system in a PZT laminated plate

 

allah yar montazeri 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Design and optimization of broadband asymmetrical multisection wilkinson power divider

 

alireza sharifi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Spurious-Response Suppression in Microstrip Parallel-Coupled Bandpass Filters by Grooved Substrates

 

mehdi moradiyan 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Extracting the small vibrations of a vessel wall

 

leyla salehi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  An innovative bed tempreture-oriented modeling and rebust control of a circulating fluidized bed combustor

 

abozar hadavand 

expert 

  AWT IMAGE

  Novel Miniature Semi-Circular-Semi-Fractal Monopole Dual Band Antenna

 

mehdi naghshvariyan jahromi 

  expert

  AWT IMAGE

  Novel Fractal Monopole Wideband Antenna

 

mehdi naghshvariyan jahromi 

 

  expert

 

  School of Railway Engineering

 

Thesis title

name & last name

degree

  AWT IMAGE

  Slip and Slide Detection and Compensation for Odometery System Using Adaptive Fuzzy Kalman Filter

 

ali khodadadi 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Development of improved railway track degradation models

 

hoseyn asgari nejad 

 

  master of science

 

 

 

School of Mathematics 

 

  Thesis title

name & last name

 

degree

  AWT IMAGE

  An efficient threshold verifiable multi-secret sharing

 

samane mashhadi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  New efficient and practical verifiable multi-secret sharing schemes

 

samane mashhadi 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Verifiable secret sharing schemes based on non-homojeneous liner recursions and elliptic curves

 

samane mashhadi 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Investigation on the existence of solutions for some nonlinear functional-integral equations

 

kazem nori haft cheshme 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Existence of Solutions for some nonlinear integral equations

 

kazem nori haft cheshme 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Fuzzy Differential invariant

 

rohol lah bakhshande 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Invariant and Semi-Invariant Probabilistic Normed Spaces

 

somayeh saeid nejad 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  study on existence of solutions for some nonlinear fu

 

kazem nori haft cheshme 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A Wavelet Petrov-Galerkin Method for Solving Integro-Differential Equations

 

mohsen rabbani 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Normalized RBF networks:application to a system of integral equations

 

satar seyfol lahi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Affine classification of n-curves

 

ali mehdi poor 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Non-polynomial cubic spline methods for the solution of parabolic equations

 

reza mohammadi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A new computational method for solution of nonlinear volterra-fredholm integro - differential equations

 

saeid sohrabi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  The Discrete Collocation Method for Weakly Singular Urysohn Equations

 

saeid sohrabi 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Spline approximate solution of eighth-order boundary-value problems

 

reza jaliliyan 

  doctorate

 

 

School of Civil Engineering

 

  Thesis title

name & lanst name

  degree

  AWT IMAGE

  Analysis of frames by substructuring technique based on using algebraic and graph methods

 

hadi fazli 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Graph coloration and group theory for factorization of symmetric dynamic systems

 

hadi fazli 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A comparative study of algorithms for minimal cycle bases for efficient force method of frame analysis

 

hadi fazli 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Graph coloration and group theory in dynamic analysis of symmetric finite element models

 

hadi fazli 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  An Integrated Urban Land Use and Transportation Demand Model Based on Lowry Linage

 

morteza araghi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Buckling load of planer frames with semi-rigid joints using weighted symmetric graphs

 

leyla shahriyari 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Eigenfrequencies of symmetric planar frames with semi-rigid joints using weighted graphs

 

leyla shahriyari 

 

doctorate  

  AWT IMAGE

  Enaluation of Neuro Fuzzy and Numerical Wave Prediction Models in lake Ontario

 

mohammad hoseyn kazemi nejad 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Application of fuzzy inference system in the prediction of wane parameters

 

mohammad hoseyn kazemi nejad 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Fuzzy Rule Based Models Modification by New Data: Application to Flood Flow Foreccastiong

 

mahmood akbari 

doctorate  

  AWT IMAGE

  Hindcasing of wave parameters using different soft computing methods

 

mohammad hoseyn kazemi nejad 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Reply to: A Discussion on Hindcasing of wave parameters using different soft computing methods wave

 

mohammad hoseyn kazemi nejad 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Eigenfrequencies of symmetric Planar frames With Semi- rigid joints using weighted graphs

 

leyla shahriyari 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Stability of Sandy Slopes under Seepage Conditions

 

soheyl ghareh 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Discete least squares meshless method with sampling Points for the Solution of elliptial Differenrial equations

 

ali rahmani firozjani 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Water hommer simulation by implicit method of characteristic

 

maryam rohani 

doctorate  

  AWT IMAGE

  An Improved Continuous Ant Algorithm for Optimization of Water Resources Problems

 

shahrbano madadgar 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Collocated discrete least squares meshless(CDLSM) method for the solution of transient and steady-state hyperbolic problems

 

mohsen lashkar bolok 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Collocated discrete least squares (CDLS) meshless method for Error estimate and adaptive refinement

 

mohsen lashkar bolok 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Wave Parameter Hindcasting in a Lake Using the SWAN Model

 

mohammad hadi moeini 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Application of two Numercal models for wave hindcasting in Lake Erie

 

mohammad hadi moeini 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  An Alternative Approach for Investigation of the Wave-Induced Scour around Pipelines

 

mohammad hoseyn kazemi nejad 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A general theorem for adjacency matrices of graph products and application in graph partitioning for parallel computing

 

babak ali nejad 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Local Heaviside-weighted LRPIM meshless method and its application to two-dimensional potential flows

 

iraj saeid panah 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Risk-based optimization of large flood-diversion Systems Using Genetic algorithms

 

amin rasekh 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Optimal solution of large- scale reservoir- operation problems: Cellular- automata versus heuristic- search methods

 

mona shahidi 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Assessment ofHeavy Metals Contamination and Leaching Characteristics in Highway Side Solid, Iran

 

ahmad jamshidi zanjani 

 

  master of science

 

 

School of Chemical Engineering

 

thesis title

name & last name

degree

  AWT IMAGE

  Development of a dispersive liquid–liquid microextraction method for the determination of polychlorinated biphenyls in water

 

fateme haroki 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Synthesis of cyanohydrin trimethylsilyl ethers catalyzed by potassium p-toluenesulfinate

 

mehdi farahmand 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Mechanochemical Solvent-Free and Catalyst-Free One-Pot Synthesis of Pyrano[2,3-d]Pyrimidine(1H,3H)-Diones With Quantitative Yields

 

sara mashkori 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Simple,Efficient and Solvent-Free Method for Quantitative Regeneration of Carbony 1 Compounds from Oximes by Gaseous Bromine

 

mehrave seyyed ali khani 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Organocatalytic Cyanosilylation of Carbony1 Compounds by tetrabutylammonium Phthalimide-N-OXY1

 

javad mokhtari 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Sustainable Synthesis of Aldehydes Ketones or Acids from Neat Alcohols Using Nitrogen Dioxide Gas and Related Reactions

 

javad mokhtari 

 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Kneading Ball Milling and Stoichiometric Melts for Quantitative Derivatization of Carbonyls With Gas-Solid Recovery

 

javad mokhtari 

 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Synthesis of cyanohydrin trimethylsilyl ethers catalyzed by potassium p-toluenessulfinate

 

mehdi farahmand 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  combination of dispersive liquid-liquid microextraction

 

mohammad taghi naseri 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  rapid determination of lead in water samples by dispersive

 

mohammad taghi naseri 

 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  An Effective Method for Removal of Dichromate Ion and Furfural from Aqueous Solutions Applying a Nanoporous Adsorbent

 

kave mohammadi 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Adsorption of naphthlene-derived compounds from water by chemically oxidized mesoporous carbon

 

seyyed ershad moradi 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Removal of Naphthalene from petrochemical Wastewater Streams Using Carbon Nanoporous Adsorbent

 

seyyed ershad moradi 

 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  A nanoporous adsorbent for removal of furfural from aqueous solutions

 

noor ali mohammadi 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Potassium phthalimide-N-oxyl: An efficient catalyst for cyanosilylation of carbonyl compounds under mild conditions

 

javad mokhtari ali abad 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Removal of Copper-phthalocyanine from Aqueous Solution by Cationically Templated MCM-41 and MCM-48 Nanoporous Adsorbents

 

kave mohammadi 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Selenium analysis in water samples by dispersive liquid-liquid microextraction based on piazselenol formation and GC–ECD

 

araz bidari 

 

  master of science

 

 

School of Industrial Engineering

 

 thesis title

name & last name

degree

  AWT IMAGE

  a new mathematical modeling and a genetic algorithm

 

meysam jafari eskandari 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  a new approach to solve time-cost trade-off problem

 

ali haji agha bozorgi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A gap analysis on the project risk management processes

 

mohammad ali hatefi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

 

  A novel approch to determine cell formation,intracellular machine layout and cell layout in the CMS problem based on TOPSIS method

 

behzad ashtiyani 

doctorate  

  AWT IMAGE

  Dynamic cell formation and the Worker Assignment Problem: a new model

 

mirzapoor al hashem 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Designing safe job rotation schedules based upon workers skills

 

mirzapoor al hashem 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A hybrid fuzzy adaptive sampling – Run rules for Shewhart control charts

 

adel alaoddini 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A new heuristic method for distribution networks considering service level constraint and coverage radius

 

vahid reza ghezavati 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Knowledge management in iranaerospace industries: a study on critical factors

 

jalal rezaei noor 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A gap analysis on the project risk management proscesses

 

mohammad ali hatefi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A Meta heuristic approach for performance assessment of production units

 

hamid reza izad bakhsh 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Data envelopment analysis withuncertain data:An application for iranian electricity distribution companies

 

hashem emrani 

  AWT IMAGE

  Extension of VIKOR method for decision making problem with interval numbers

 

majid heydari 

  master of science

  AWT IMAGE

  knowledge Asset in Organizations

 

seyyeh hamed mosavi rad 

  master of science

 

 

School of Architecture and Urban Studies

  thesis title

name & last name

degree

  AWT IMAGE

  Effect of vibratory orthosis on balance in idiopathic parkinson's disease

 

ahlam bavi 

 

expert 

 

  AWT IMAGE

  The effect of a vibratory Iumber orthosis on walking velocity in patients with Parkinsons disease

 

ahlam bavi 

 

expert 

   

 

School of Physics

 

thesis title

name & last name

  degree

 

  Numerical investigation of beam quality in unstable optical resonators and the effects of practical imperfections

 

mehdi shir mahi 

doctorate  

  AWT IMAGE

  Degradation of polypropylene using ultrasound-induced acoustic cavitation

 

mehdi alavi nejad 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Spectral changes of partially coherent flat topped beam in turbulent atmosphere

 

mehdi alavi nejad 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Analysis of the propagation of flat-topped beam with various beam orders through turbulent atmosphere

 

mehdi alavi nejad 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Comparison methods of variance and line profile analysis for the evaluation of microstructures of materials

 

vishtasb simaniyan 

  doctorate

 

 

 

  

School of Computer Engineering

 

thesis title

name & last name

degree

  AWT IMAGE

  An approach to grid resource selection and fault management based on ECA rules

 

leyli mohammad khanli 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Conflict-free scheduling and routing of automated guided vehicles in mesh topologies

 

hamed ghasem zade 

  expert

 

 

  

School of Chemical Engineering

 

thesis title

name & last name

degree

  AWT IMAGE

  Analytical Solution for Newtonian-Bingham Plastic two-phase pressure driven stratified flow through the circular ducths

 

mahshid firooz abadi 

  doctorate

 

 

  Separation of Lead ions from wastewater using electrodialysis: Comparing mathematical and network modeling

 

javad ivak poor 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Effect of Preparation Variables on Morphology and Pure Water Permeation Flux through asymmetric Cellulose acetate membranes

 

seyyed mohtadi sadr zade 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Thin-layer template-free polycrystalline mordenite membranes on cylindrical mullite supports

 

morteza asghari 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Heat Transfer of polymer Particles in Gas-Phase Polymerization Reactors

 

yaghob behjat 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  CFD modeling of hydrodynamic and heat transfer in fluidized bed reactors

 

yaghob behjat 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Development of an artificial neural network model for prediction of cell voltage and current efficincy in a chlor-alkali membrane cell

 

narjes ghojaei kave 

  doctorate

 

AWT IMAGE 

  Prediction of cell voltage and current efficiency in a lab scale chlor-alkali membrane cell based on support vector machines

 

narjes ghojaei kave 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Ion-exchanged zeolite X membranes:synthesis and characterisation

 

morteza asghari 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  CO2 and CH4 permeation through T-type zeolite membranes:Effect of synthesis parameters and feed pressure

 

seyyed mojtaba mir fendereski 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Evaluation of a mathematical model using experimental data and artificial neural network for prediction of gas separation

 

maryam pir lache gorabi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Separation of Hydrogen from Carbon Monoxide Using a Hollow Fiber Polyimide Membrane:Experimental and Simulation

 

maryam pir lache gorabi 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  L-Lysine Monohydrochloride Syrup Concentration using a Membrane Hybrid Process of Ultrafiltration and Vacuum Membrane Distillation

 

omid bakhtiyari 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Effect of synthesis parameters on single gas permeation through T-type zeolite membranes

 

seyyed mojtaba mir fendereski 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  CFD based evaluation of polymer particles heat transfer coefficient in gaz phase polymerization reactors

 

mohamamad ali dehnavi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A fuzzy logic-based model for evalution of zinc ions separation using electrodialysis

 

seyyed ali ghadimi nahr khalji 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Preparation and characterization of asymmetric polyethersulfone (PES) mambranes

 

mohammad ali largani

 

  master of science

 

 

  

School of Mechanical Engineering

 

thesis title

name & last name

degree

 AWT IMAGE

  inverse finite element formulations for transient heat con

 

ahmad ghasemi ghaleh bahmani 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators Optimal Control Approach

 

vahid azimi rad 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Trajectory Optimization of flexible link manipulators in point- to- point motion

 

vahid azimi rad 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Analytical model of sound transmission through orthotropic cylindrical shells with subsonic external flow

 

rohollah talemi toti 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Compressive response of glass-fiberreinforced polymeric composites to increasing compressive strain rates

 

majid jamal omidi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Tension behavior of unidirectional glass/epoxy composites under different strain rates

 

majid jamal omidi 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Sensitivity Analysis of nanoparticles Pushing Critical Condition in 2-D controlled nanomanipulation based on AFM

 

manije zakeri 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Baking of Flat Bread in an Impingement Oven:An Experimental Study of Heat Transfer and Quality Aspects

 

salem boenoni 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Impingement Heat Transfer Effects on Baking of Flat Bread

 

salem boenoni 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Exact solution for linear buckling of rectangular mindlin plates

 

korosh khorshidi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Shear deformable versus classical theories for nonlinear vibrations of rectangular isotropic and laminated composite plates

 

sirvan farhadi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Analytical model of sound transmission through laminated composite cylindrical shells considrring transverse deformation

 

rohol lah talebi toti 

doctorate  

  AWT IMAGE

  Vehicle ride Evalution based on a time-dom

 

mehdi soleymani 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Analytical Model of Sound Transmission through Orthotropic Double Walled Cylindrical Shells

 

rohol lah talebi toti 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Residual stiffness in cross-ply laminates subjected to cyclic loading

 

fathol lah taheri behroz

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Analytical model of sound transmission through orthotropic cylindrical shells with subsonic external flow

 

rohol lah talebi toti 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Mixed mode fracture in soda lime glass analyzed by using the generalized MTS criterion

 

mohammad riza mohammad aliha 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  On mixed- mode I/II crack growth in dental resin materials

 

mohammad riza mohammad aliha 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Mixed mode fracture analysis of polycrystalling graphite- A modified MTS criterion

 

mohammad riza mohammad aliha 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  On the use of Brazilian disc specimen for calculating mixed mode I/II fracture toughness of rock materials

 

mohammad riza mohammad aliha 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A unified fatigue life model based on energy method

 

fathol lah taheri behroz

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  ِ Dynamic Response and Armature Critical Velocity Studies in an Electromagnetic Railgun

 

mohammad rahim zade 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Maximum Load Carrying Cappacity of Mobile Mainipulators: Optimal Control Approach

 

vahid azimi rad 

  doctorate

 

AWT IMAGE 

  Trajectory optimization of flexible link manipulators in point- to- point motion

 

vahid azimi rad 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Maximum Payload for flexible joint Mainipulators in point- to- point task using Optimal Control Approach

 

amin nikobin 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Maximum allowable dynamic load of flexible mobile manipulators using finite element approach

 

amin nikobin 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Numerical Study of Long-Red Penetration Depth in Semi-Infinite Targets in Electromagnetic Launchers

 

mohammad rahim zade 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Brittle Fracture Analysis Using a Ring-Shape Specimen Containing Two Angled Cracks

 

mohammad reza ali ha 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Optimum operational conditions of a rotary regenerator using genetic algoritm

 

saeid jaefari 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Ultrasonic Energy Transfer and Stress Concentrations in a Single-Fiber Composite with Absorbing Interface Layer

 

amir kamal mir rashed 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Seismic isolation effect of lined circular tunnels with damping treatments

 

amir kamal mir rashed 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Eccentricity and thermoviscous effects on ultrasonic scattering from a liquid-coated fluid cylinder

 

mohammad amin ali bakhshi 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Modelling machine tool dynamics using a distributed parameter tool–holder joint interface

 

keyvan ahmadi 

 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  Dynamic stress Concentrations in Lined Twin Tunnels within Fluid-Saturated Soil

 

reza avaz mohammadi 

  master of science

 

  AWT IMAGE

  An iterative scheme for axisymmetric supercavitating flow

 

arash eslam dost 

  master of science

 

 AWT IMAGE

  3- D free vibration analysis of annular plates on Pasternak elastic foundation via p-Ritz method

 

hoseyn rokni damavandi naser 

bachelor

 

  AWT IMAGE

  Sound insulation Characteristics of Functionally Graded Panels

 

meysam shabani motlagh 

bachelor

 

  AWT IMAGE

  Modeling And Experimental Study of Quenching Process for Aisi 4340 Aeronautical Steel Under Different Cooling Conditions

 

mohammad mehdi salek 

bachelor

 

  AWT IMAGE

  Dynamic viscoelastic effects on sound wave scattering by an eccentric compound circular cylinder

 

siyavash kazemi rad 

bachelor

 

  AWT IMAGE

  Sound insulation Characteristics of Functionally Graded Panels

 

meysam shabani motlagh 

 

bachelor

 

  

School of Metallurgy and Materials Engineering

thesis title

name & last name

  degree

  AWT IMAGE

  Crystallisation behaviour, microstructure and magnetic properties of BaO-Fe2O3-B2O3- SiO2 glass ceramics

 

seyyed mohammad mir kazemi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Effect of ZrO2 nucleant on crystallisation behaviour, microstructure and magnetic properties of BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2 glass ceramis

 

seyyed mohammad mir kazemi 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  microstructural and magnwtic properties of BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2 glass ceramic with ZrO2 as nucleating agent

seyyed mohammad mir kazemi 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Effect of Mn/Ni ratio vartation on microstructure of W-Ni-Mn alloy

 

seyyed mohammad zahraei 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Effect of X-ray irradiation on Solarization and crystallization of photosensitive glasses containing ce sb sn and Ag

 

mohammad hasan imaniye 

  doctorate

  

  AWT IMAGE

  Effect of Ce Sb and Sn on Solarization and Crystallization of an X-Ray-Irradiated Photosensitive Glass

 

mohammad hasan imaniye 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Kinetics of Austenite Formation in Dual Phase Steels

 

mohsen asadi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  The fracture and plastic deformation of aluminum alloyed Hadfiled steels

 

majid abbasi 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  A Study of Roll-Bonding Ms90 Alloy to Steel Utilizing Chromized Interlayer

 

behzad tolmi nejad 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Investigation of Dynamic and Static Recrystallization Behavior During Thermomechanical Processing in API-X70Microalloyed Steel

 

bahman mirzakhani 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  The influence of Specimen geometry of hot torsion test on temperature distribution during reheating treatment of API-X70

 

bahman mirzakhani 

 

doctorate  

  AWT IMAGE

  In situ synthesis and characterization of nano-size hydroxyapatite in poly(vinyl alcohol) matrix

 

sahar molazade bidokhti 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Biomimetic synthesis and mechanical properties of hydroxyapatite/poly (vinyl alcohol ) nanocomposites

 

sahar molazade bidokhti 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Determination of optimum process conditions for the extraction and separation of zirconium and hafnium by solvent extraction

 

mohammad taghi zade 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Study on the effects of complex ligands in the synthesis of TiO2 nanorod arrays using the sol-gel template method

 

abbas sadegh zade attar 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Sol-gel template synthesis and characterization of aligned anatase-TiO2 nanorod arrays with different diameter

 

abbas sadegh zade attar 

 

doctorate  

  AWT IMAGE

  ُ Synthesis and characterization of anatase and rutile TiO2 nanorods by template-assisted method

 

abbas sadegh zade attar 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Growth of TiO2 Nanorods by Sol-gel Template Process

 

abbas sadegh zade attar 

 

  doctorate

 

  AWT IMAGE

  Preparation and characterization of cadmium sulfide nanorods by novel solvothermal method

 

mehdi maleki 

doctorate

  AWT IMAGE

  As cast acicular ductile aluminum cast iron

 

mohammad mostafavi 

  expert

 

دفعات مشاهده: 16577 بار   |   دفعات چاپ: 5052 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 205 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد